Αυτοκαθορισμός

Αυτοκαθορισμός

Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2010

Θραύσμα

''.....Denn nicht vermoegen
Die Himmlischen alles. Naemlich es reichen
Die Sterblichen eh an den Abgrund. Also wendet es sich, das Echo,
Mit diesen. Lang ist
Die Zeit, es ereignet sich aber
Das Wahre...'' F.Hoelderlin- MNEMOSYNE

''Γιατί δεν δύνανται τα πάντα οι ουράνιοι. Καθόσον φτάνουν
Οι θνητοι νωρίτερα στο χείλος της αβύσσου. Και μεταβάλλεται
Μαζί  τους η ηχώ. Μακρός είναι
Ο χρόνος, όμως το Αληθές
Επισυμβαίνει.'' (μετάφραση Σ.Γ Νικολούδη)

Ιωάννης Τζανάκος - Ιστολόγια

Δρεπάνι

Δρεπάνι
Δρεπάνι..

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Kurdistan

Nichts

Nichts

Πολιτική και Γεωπολιτική..

Στα όρια..

Ουρανός

Ουρανός

Ερμηνείες της ιστορίας..

Επιστημονικά και επιστημονικοφανή..