Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014

Γύρω από μια έννοια..Η έννοια της δύναμης παραμένει σχετικά αδιευκρίνιστη και απροσδιόριστη στα πλαίσια των κοινωνικών επιστημών, χωρίς αυτό να σημαίνει πως στερούμαστε αρκετών περιγραφικών εννοιολογήσεων της έννοιας που προέρχονται από τις επιμέρους παρατηρήσεις της ιστοριογραφίας, των διεθνολογικών σπουδών, της πολιτικής οικονομίας κ.ο.κ , που έχουν ωστόσο και θεωρητική σημασία (εφόσον δεν περιορίζονται στην συστηματοποίηση της "εμπειρικής" συνείδησης).
Από την άλλη πλευρά η έννοια της δύναμης (και οι υποκατηγορίες της όπως η έννοια της ισχύος κ.λ.π) αποτελεί το αντικείμενο της ιδεολογίας, της θρησκείας, της υποκειμενικής εν γένει μορφής της ανθρώπινης σκέψης που επίσης δεν στερείται θεωρητικής συστηματικότητας και πολυπλοκότητας. 
Θα ήταν μάλιστα μεγάλο λάθος να θεωρήσουμε όλες τις ιδιαίτερες μορφές της υποκειμενικοποιημένης σκέψης (και την ίδια ως ολότητα) ως εκφράσεις μιας "αυθόρμητης'' και αδιαμεσολάβητης δράσης που συστηματοποιείται "εκ των υστέρων". 
Η υποκειμενική μορφή της σκέψης έχει αναπτύξει μιαν δική της συστηματικότητα και ένα δικό της ξεχωριστό παραγωγικό μηχανισμό, και σε αυτό το ειδικό πλαίσιο (που όπως είπαμε απαρτίζεται από πολυάριθμα ειδικότερα) η έννοια της δύναμης έχει μιαν ξεχωριστή -συγκροτητική του όλου- θέση. 
Ίσως μια αμιγώς επιστημονική έννοια της δύναμης θα αποτελούσε ένα γενικό διαυγαστικό πλαίσιο ερμηνείας και ανάλυσης όλων των υποκειμενικών μορφών σκέψης και με αυτό τον τρόπο θα ήταν ίσως εφικτή μια θετική καταστροφή της προαιώνιας (υποκειμενικής) υποκειμενικότητας και των λαβυρινθωδών της αυτο-εκδιπλώσεων που περιστρέφονται γύρω από το αδιευκρίνιστο και ταυτόχρονα πανταχού παρών πεδίο της κοινωνικής "δύναμης-ισχύος".
Αλλά θεωρώ πως υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος να διανυθεί σε αυτή την κατεύθυνση για τους εξής λόγους:
α) Η κοινωνική πάλη προκαλεί την ανάγκη μιας μονομέρειας και ενός γενικότερου ιδεολογικού υποκειμενισμού που μπορεί μεν να αίρεται μερικά από εκείνες τις μαχόμενες κοινωνικές δυνάμεις που αναφέρονται σε μια γενική ισοκατανομή της δύναμης μεταξύ των ανθρώπων αλλά δεν αίρεται καθολικά εφόσον μάλλον η αλήθεια δεν είναι πάντα χρήσιμη στους "δίκαιους" (τους εύχομαι πάντως καλή τύχη και χωρίς την απόλυτη προσήλωση στην αλήθεια).
β) Οι κοινωνικές επιστήμες (συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής οικονομίας) είναι αποξενωμένες από τον πυρήνα των θετικών επιστημών, ακόμα και όταν χρησιμοποιούν δημιουργικά την μέθοδο και τα αποτελέσματά τους. Αυτό είναι προφανές από την δογματική αποδοχή του μεθοδολογικού πλουραλισμού απο μέρους τους που δεν αντιστοιχεί στην διαφορετικότητα των "αντικειμένων" αλλά θεσμοποιεί την διαφορετικότητα μεθόδων και προγραμμάτων σε σχέση με το εκάστοτε ειδικό αντικείμενο.Ι.Τζανάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου