Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

Μονάδες ισχύος και ανοησίας..Η ανάπτυξη των αντιφάσεων σε ένα "τοπικό" ή "τοπικοποιημένο" κοινωνικό σύστημα είναι καθορισμένη από την ανάπτυξη των αντιφάσεων στο παγκόσμιο πεδίο υποστασιοποίησης της κοινωνικής "δύναμης" ή "ισχύος". 
Η σημασία που έχει αυτή η διάκριση που περιέχεται στην διάκριση "τοπικότητας" και "παγκοσμιότητας" από την σκοπιά της καθοριστικότητας της "παγκοσμιότητας" μπορεί να γίνει κατανοητή αν ακριβώς επισημάνουμε την διαρκή καθοριστικότητά της μέσω της αναπαραγωγής της "τοπικότητας" ως εξαρτώμενου πεδίου εφαρμογής μιας ευρύτερης "χωρικής" καθοριστικότητας όπως η "παγκοσμιότητα". 
Η προτίμησή μας να ουσιαστικοποιήσουμε τον καθορισμό (ως καθοριστικότητα) έχει να κάνει με την πιθανή μη-διαλεκτική σχέση μεταξύ των όρων του καθορισμού και του καθοριζόμενου (ή καθορισμένου) που είναι για μας το αίτιο τόσο της γνωσιακής όσο και της πρακτικής (με την έννοια της διάκρισης της πρακτικής από την θεωρησιακή πρακτική) αλυσιτέλειας των ολοκληρώσεων που επιδιώκονται (τρόπον τινά αναγκαία) από τις κοινωνικές ("υλικές-τεχνικές" και θεωρησιακές) δυνάμεις που εκφράζονται από την παγκόσμια (και κυρίαρχη) πτυχή της διεργασίας των αντιφάσεων.
Η αλυσιτέλεια των "προσπαθειών" για μια ενδοστρεφή ολοκλήρωση ενός "τοπικού" ή "τοπικοποιημένου" (κοινωνικού) συστήματος θεωρείται και είναι δεδομένη, αλλά (η αλυσιτέλεια) των "προσπαθειών" για την ολοκλήρωση της κυριαρχίας τής "παγκοσμιο-ποιητικής" (και κυρίαρχης) πτυχής του γενικού συστήματος είναι μεν δεδομένη αλλά όχι επαρκώς θεωρημένη από εκείνους ειδικά τους φορείς της που "θα έπρεπε λογικά" να έχουν την δυνατότητα να το πράξουν αυτό. 
Έτσι δεν είναι καθόλου ακατανόητο τελικά που ισχυρές "μονάδες" (σε οικονομικό πολιτικό, επιστημονικό επίπεδο), ήτοι ισχυροί "παίχτες" στην "διεθνή σκακιέρα", δεν είναι και τόσο "ευφυείς" όσον αφορά την μεσο-μακροπρόθεσμη έκβαση των όποιων αντιφάσεων. 
Νομίζω πως σε αυτό το σημείο ορθώνεται μπροστά μας το ζήτημα της διαλεκτικής, με την έννοια πως δεν έχουμε ακόμα διευκρινίσει αν η διαλεκτική σκέψη διαφωτίζει το θέμα της αναφερόμενης άνωθεν σχέσης ή αντίθετα είναι εμπλεκόμενη σε ένα "εσωτερικό" παιχνίδι συσκότισης (α-σύνειδης βέβαια) αφού εκ της θεωρητικής της δεδομενικότητας είναι εντελώς "απρόσβλητη" από το ενδεχόμενο να υπάρχει στο ανθρώπινο γεγονός μια ισχυρή αντι-διαλεκτική (αντικειμενική) δομή, και ειδικότερα σε αυτό το πλαίσιο που σκιαγραφήσαμε. 
Μπορεί κανείς να θεωρήσει βέβαια πως δεν έχει ακόμα επινοηθεί (και για κοινωνικο-ιστορικούς λόγους) εκείνη η διαλεκτική που θα ενσωμάτωνε θεωρητικο-πρακτικά τις δομές που "ανθίστανται" στην ήδη υπάρχουσα διαλεκτική. 
Επιτρέψτε μου να αμφιβάλλω για την ύπαρξη αυτού του μελλοντικού ευτυχούς γεγονότος, και να υποψιασθώ πως όσοι, από εντελώς μάλιστα αντίθετες σκοπιές, ελπίζουν σε μιαν νέα διαλεκτική θα περιμένουν στην αιωνιότητα της αιωνιότητας.
Αν από την άλλη δεν υπάρχει περίπτωση ευτυχούς ολοποιήσεως (για να μην πω ολοκληρώσεως) του ανθρώπινου γεγονότος τότε ο κόσμος που ανοίγεται μπροστά στα μάλλον έντρομα μάτια των διαλεκτικών στοχαστών "πάσης φύσεως", ο οποίος μάλιστα είναι σε βασικές πτυχές του αυτός ο ίδιος ο κόσμος εδώ και μυριάδες χρόνια, εμφανίζεται ως ενοχλητικά απειθάρχητος στις έλλογες (και αρκετά φιλόδοξες ωστόσο) επιδιώξεις των "διαλεκτικών". 
Η πραγματικότητα είναι για όλους (και βέβαια για τους στοχαστές, διαλεκτικούς τε και μη) ενοχλητικά απειθάρχητη, αντιφατική ως το έσχατο σημείο της υποστάσεώς της και "απαιτεί" άλλες αντιμετωπίσεις και στοχαστικές μορφοποιήσεις. 
Βέβαια υπάρχει ως αποτέλεσμα της ρομαντικής απογοητεύσεως όλων αυτών (ρομαντικών τε και μη) η παραγωγή μιας άλλης υστερικού τύπου στάσης που σημαίνει γενικά την εισδοχή του απογοητευθέντος σε ένα είδος νεο-φώτισης του σκότους ή ας το πω ευθύτερα σε ένα είδος νεο-σκότισης. 
Οι διαφωτιστές μπορούν να γίνουν νεο-σκότιστοι (γιατί το "νεο-φώτιστοι" θα ήταν κάπως παράδοξο, αλλά μπορούμε να πούμε ακριβέστερα "νεοφώτιστοι του σκοταδισμού"). Σε αυτό τον κόσμο λοιπόν όλα μπορεί κανείς να τα περιμένει.
Ποιά όμως θα μπορούσε να είναι η μορφή θέασης του κόσμου όπως είναι πραγματικά και όχι όπως  θέλει ή επιθυμεί να επιτύχει η διαλεκτική ανάγκη των ανθρώπων; 
Το διατυπώνω ούτως γιατί θεωρώ πως υπάρχει όντως (ακόμα και σε αλλοτριωμένη μορφή) η ανάγκη της διαλεκτικής.
Κατ'εμέ οι διάφορες "αντιδιαλεκτικές" που αναπτύχθηκαν από τον δομισμό, μετα-δομισμό και τα σχετικά, δεν μπορούν (όλως μη παραδόξως) να εκφύγουν αυτής της ανάγκης και είναι πολύ εύκολο (αν και χρειάζεται πολύς άσκοπος χρόνος) να "επαν-ενσωματωθούν" σε μια νέα εξίσου αδιέξοδη διαλεκτική.
Η διαλεκτική έχει μετατραπεί σε πρόβλημα με την έννοια πως δεν υπερβαίνεται με τις κατά κάποιο τρόπο προκλητικές πολεμικές εναντίον της που μάλιστα έχουν μετατραπεί σε υπερ-περίπλοκα θεωρησιακά συστήματα. Η τύφλωση όλων των υπερ-αισιόδοξων για τον μεγαλειώδη εαυτό τους θεωρητικών της ολότητας επεκτείνεται και σε όλους τους υστερικούς (αλλά όχι εξ'αυτού μη παραγωγικούς) αντίπαλους της διαλεκτικής. 
Στο θέμα που αναπτύξαμε μη επαρκώς στην αρχή του κειμένου οι αντινομίες, οι αντιφάσεις, οι τυφλώσεις, τα αδιέξοδα και οι φρούδες ελπίδες πραγματικά γιορτάζουν, και το λέω αυτό γιατί η γιορτή του αδιεξόδου που μετατρέπεται σε ανοησία, προκαλεί μετά μιαν έκλαμψη ευφυίας και μετά ξανά αντινομία και ανοησία, φαίνεται να συμπεριλαμβάνει εντός της όλες τις υποκειμενικές "δυνάμεις", είτε αυτές είναι "τεχνητές" οργανώσεις μονάδων ισχύος παγκόσμιας εμβέλειας είτε εκφράζουν τις πίστεις και τις πεποιθήσεις μοναχικών ατόμων που καμπουριάζουν μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή τους.

Είστε (είμαστε) όλοι πολύ έξυπνοι, τι να πω!

Ι.Τζανάκος

Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2014

Σκέψεις για την ταυτότητα και την διαρκή άμυνα..
Έχει σημασία να αγωνιζόμαστε για έναν σκοπό που μας περιέχει όπως ακριβώς είμαστε ακόμα κι αν δεν ταυτιζόμαστε με αυτόν ως ολότητα; 
Με αυτή την λογική η πραγμάτωση του σκοπού θα ήταν μια κατάφαση του εαυτού μας, ένα είδος αυτοκατάφασης. 
Τέτοιος σκοπός δεν είναι άξιος να λεχθεί από άνθρωπο που θέτει την σχέση της κίνησης και της ακινησίας, της ταυτότητας και της ετερότητας στο κέντρο του στοχασμού του και της ύπαρξής του.


Το πλέγμα των κοινωνικών σχέσεων δεν αναφέρεται άμεσα στις ροϊκές και απο-ταυτοτικές διεργασίες της πραγματικότητας παρά μόνον με την έννοια και την κατάσταση της καταστροφής.
Η κοινωνία γνωρίζει μόνον την καταστροφή ως πλαίσιο και ουσία της ετεροίωσης και της αλλοποίησης της οικείας υπόστασής της, και ακόμα και η τραυματισμένη διατήρηση της αρχικής ταυτότητας και της ακινησίας της ως εκπλήρωση της οντολογικής επιθυμίας του ίδιου του όντος δεν εννοείται παρά μόνον στα πλαίσια μιας αμυντικής έννοιας και κατάστασης όπου τελικά επιτυγχάνεται ως ένα είδος διάσωσης ενός πολύτιμου αγαθού ως εν μέρει ακέραιου.


Τα μέτρα και τα σταθμά μεγάλων φιλοσόφων και στοχαστών τελικά περιορίζονται έτσι στην εικόνα ενός κόσμου που αλλάζει μόνον προς το χειρότερο και θραύει ένα ταυτόν που κάποτε υπήρξε ως ακέραιο και τελικά εμμένει στον εαυτό του και διατηρεί την τραυματισμένη μεν αλλά κυκλική και συνεκτική του ταυτότητα.
Σε αυτή την περίπτωση αυτά τα μέτρα και τα σταθμά δεν διαφέρουν από τα ίδια των "καθημερινών" ανθρώπων. 
Μόνο που έχει κάποια δικαιολογία η στάση ενός "καθημερινού" ανθρώπου από την ίδια την υλική κατάσταση διωγμού στην οποία βρίσκεται, όπως δικαιολογείται σε κάποια βαθμό και η στάση ολόκληρων λαών που αναζητούν με ανάλογο τρόπο την ταυτότητά τους και βυθίζονται στην μεταφυσική της αναζήτησης αυτής λόγω του διωγμού στον οποίο ευρέθηκαν από τους κυρίαρχους του κόσμου. 


Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τον "ανατολικό φονταμενταλισμό" πάνω στα ερείπια δεν πρέπει να ξεχνάς ποιός δημιούργησε αυτά τα ερείπια. 
Δεν δικαιολογείς τον αμυντικό "ταυτοτισμό" αφού μάλιστα πολύ γρήγορα μεταμορφώνεται σε επιθετικό και τυφλό που αποκτά αμέσως θύματα, αλλά πρέπει πάντα να ανάγεις τα πάντα στην αρχική αιτία.


Με αυτή την έννοια θα επιμένουμε πάντα πως η εγγενής επιθετικότητα της "δύσης" και των ιμπεριαλιστικών-καπιταλιστικών δυνάμεων που ταυτίστηκαν με αυτό τον προσδιορισμό-καθορισμό ήταν, είναι και θα είναι (όσο υφίστανται όλα αυτά) το αρχικό αίτιο, το ένοχο πλέγμα ενέργειας που δημιούργησε και δημιουργεί τις μαύρες δυνάμεις που βλέπουμε τώρα να ενεργοποιούνται σε "αντίδραση-σύμπραξη" προς και με τον δυτικό κόσμο. 


Και ας μην ξεχνάμε πως δεν είναι μόνον τα ζόμπι του IS τα αποτελέσματα αυτής της διεργασίας (που έχουν μάλιστα και πρότερη άμεση συνέργεια με τις δυτικές δυνάμεις) αλλά και πολύ "ομαλότερες'' και ουσιαστικά σημαντικότερες δυνάμεις που αναδύονται.. 

Ι.Τζανάκος

Τρίτη, 12 Αυγούστου 2014

Ιμπεριαλιστικός καπιταλισμός και "δύση". Κρίσιμες παρατηρήσεις..Η αλληλο-διείσδυση και συγχώνευση των πολιτικών και των οικονομικών καθορισμών που συντελείται στον ιμπεριαλιστικό καπιταλισμό σημαίνει, πέρα από την προφανή ένωση των υλικών και των συνειδησιακών καθορισμών, την ένωση των υλικών (οικονομικών) καθορισμών με το αστικό κράτος.
Έτσι δεν έχουμε απλά "καπιταλισμό" ή "μονοπωλιακό καπιταλισμό" αλλά κρατικο-μονοπωλιακό ιμπεριαλιστικό καπιταλισμό
Ο ιμπεριαλιστικός καπιταλισμός υφίσταται ως υποστασιοποιημένο σε συγκεκριμένα κράτη και χώρες παγκόσμιο σύστημα αν εκπληρώνονται όλες οι οικονομικές και πολιτικές προϋποθέσεις του, που η μια εκ των βασικών είναι η ενότητά τους, η "οργανική" συσχέτισή τους σε ένα ενιαίο σύστημα.
Έχουμε λοιπόν τα εξής:
Συγκέντρωση του κεφαλαίου σε μονοπωλιακούς ομίλους, συγχώνευση βιομηχανικού και τραπεζικού κεφαλαίου, συγχώνευση των παραπάνω μορφών με το αστικό κράτος (ανεξάρτητα από την έκτασή του στην "οικονομία"), εξαγωγή κεφαλαίων και ενεργή συμμετοχή (πολιτική και στρατιωτική) του αστικού έθνους-κράτους στην δημιουργία και κατανομή των "γεωπολιτικών" σφαιρών επιρροής που είναι αναγκαίες να υπάρχουν για την εξαγωγή των κεφαλαίων και εμπορευμάτων και την άντληση "πρώτων υλών" για τα κεφάλαια αυτά.
Μια σημαντική παρατήρηση που προκύπτει από το "κριτήριο" της εννοιολογικής και οντολογικής συνοχής του όρου "ιμπεριαλισμός":
Η μικρή δύναμη μιας χώρας (και η σχετικά υποδεέστερη θέση των κεφαλαίων που εδράζονται σε αυτήν σε ένα ιμπεριαλιστικό μπλόκ) δεν την καθιστά μη-ιμπεριαλιστική, εφόσον με την "μικρή" συμμετοχή της στο εκάστοτε μπλόκ καθορίζεται ως ενεργή ιμπεριαλιστική χώρα . 
Αντίθετα μια μεγάλη χώρα, εφόσον δεν της "επιτρέπεται" να ολοκληρώσει την ενότητα των καθορισμών που θα την καθιστούσαν ιμπεριαλιστική, δεν είναι ιμπεριαλιστική χώρα.
Λόγου χάριν, κάτι που αδυνατούν να καταλάβουν οι "μηχανικιστές-οικονομιστές":
Η ελλάδα είναι μια ολοκληρωμένη, αν και αδύναμη, ιμπεριαλιστική χώρα, ενώ η ρωσσία, η κίνα, και το ιράν, παρά τις φοβερές δυναμικές που αναπτύσσουν στο επίπεδο της αστικής παραγωγικής και αστικής κρατικής δομής δεν είναι ολοκληρωμένες ιμπεριαλιστικές χώρες παρά μόνον δυνάμει, άρα δεν είναι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. 
Η δύση απαγορεύει την δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ιμπεριαλιστικής δομής σε οποιονδήποτε χώρο εκτός της επιρροής της. 
Οι ενδο-ιμπεριαλιστικές αντιθέσεις υφίστανται μόνον εντός της δύσης γιατί μόνον η δύση περιέχει ιμπεριαλιστικές χώρες (ακόμα).
Γι'αυτό και οι δυνάμεις της εργατικής τάξης μέσα στην δύση πρέπει να μην προσδιορίζουν τις αντίπαλες στην δύση δυνάμεις ως ιμπεριαλιστικές, παίζοντας το παιχνίδι της δύσης.
Από την άλλη η ιδιαιτερότητα αυτής της θέσης δεν πρέπει να παραβλέπεται εφόσον δημιουργεί συνέχεια το ιστορικό καθήκον ενός πιθανού εθνικο-ανεξαρτησιακού αγώνα απέναντι στην δυτική κυριαρχία στον οποίο (πιθανόν πάλι) θα συμμετέχουν αρχικά όλες οι τάξεις, τόσο στις δυνάμει (μη-δυτικές) ιμπεριαλιστικές χώρες όσο και στις μικρές κυρίως, αλλά και μεγάλες, (δυτικές) ιμπεριαλιστικές χώρες εφόσον τίθεται ζήτημα αποστασίας τους από τον δυτικό ιμπεριαλιστικό κόσμο. 
Επίσης: 
Η ανισότητα (ποσοτικής και ποιοτικής) δύναμης της "εσωτερικής ανάπτυξης" μιας αστικής χώρας (και της αστικής τάξης της) με την "εσωτερική ανάπτυξη" στις άλλες, παρά την αλληλεξάρτηση και τον αλληλοκαθορισμό των παραγωγικών τους δομών δεν δημιουργείται μόνον με οικονομικούς όρους αλλά με την ενότητα των οικονομικών και των πολιτικών όρων, άρα δημιουργείται και από την πολιτική δομή καθαυτή και διεαυτή.

Ι.Τζανάκος

Κυριακή, 10 Αυγούστου 2014

Ιμπεριαλιστικός καπιταλισμός..
Το ιμπεριαλιστικό-καπιταλιστικό σύστημα δεν αποτελεί έναν αφηρημένο καθορισμό που διαμεσολαβείται, εκ των υστέρων ή εκ των προτέρων, από τις υποκειμενικές του συγκεκριμενοποιήσεις.
Το ιμπεριαλιστικό-καπιταλιστικό σύστημα αποτελεί ένα κοινωνικο-οικονομικό πλέγμα που ενοποιεί τους γενικούς αντικειμενικούς καθορισμούς του καπιταλισμού με τις υποκειμενικές του συγκεκριμενοποιήσεις με τέτοιο τρόπο που να καθιστά μάλιστα την "ξεκάθαρη" διάκριση μεταξύ τους ανενεργή έτσι όπως την γνωρίσαμε στην προ-μονοπωλιακή/προ-ιμπεριαλιστική εποχή.
Βέβαια ακόμα και στην προ-μονοπωλιακή/προ-ιμπεριαλιστική εποχή δεν υπήρχε κάποια απόλυτη διάκριση αλλά με την είσοδο στην ύστερη εποχή του καπιταλισμού η συσχέτιση των υποκειμενικών με τους αντικειμενικούς όρους μετατράπηκε από "αντανακλαστική" σε "ανακλαστική". 
Προτού διαμαρτυρηθεί κανείς για αυτή την (φαινομενικά μόνον λεκτική) διάκριση σπεύδω να υποσχεθώ μια εκτενέστερη ερμηνεία της. Θα έλεγα σε ένα πρώτο επίπεδο πως η αντανακλαστικότητα σημαίνει έναν ισχυρό βαθμό εξωτερικότητας (της σχέσης των όρων) ενώ η ανακλαστικότητα (σημαίνει) έναν ισχυρό βαθμό εσωτερικότητας (της σχέσης) των όρων που συγκροτούν το κοινωνικο-οικονομικό πλέγμα. 
Οι συνέπειες αυτής της αλλαγής της δόμησης των σχέσεων ανάμεσα στους δομικούς όρους της (αστικής) κοινωνίας είναι σημαντικές και συνήθως παραβλέπονται από αυτούς που έχουν το ιστορικο-πολιτικό (και ευρύτερα ιστορικό-ταξικό) συμφέρον να αποκρύψουν αυτή την ποιοτική αλλαγή.
Γι'αυτό και έχει ιδιαίτερη σημασία να αποκαλύπτουμε την ταξική προδοσία και το αίσχος εκείνων των διανοουμένων και εκείνων των κινημάτων που θέλουν: 1) να διαλύσουν την κριτική στον ιμπεριαλιστικό καπιταλισμό μέσα σε μια ακίνδυνη για το σύστημα κριτική του καπιταλισμού όπως αυτός εξετάζεται ως "γενικός" καθορισμός του κοινωνικο-οικονομικού πλέγματος, και θέλουν επίσης 2) να διαλύσουν την κριτική στον ιμπεριαλισμό μέσα σε μια ακίνδυνη για το σύστημα κριτική του ως μόνον οικονομικού ή μόνον πολιτικού καθορισμού.
Αυτά τα "λάθη" των ταξικών προδοτών ή (απλά) ταξικών εχθρών της εργατικής τάξης και του εργαζόμενου λαού (συνήθως αυτών που αυτοπροσδιορίζονται ως "αντισταλινικοί'') είναι αποτελέσματα της αντιδιαλεκτικής τους κοσμοθεωρίας που απορρέει από την ταξική τους θέση στις παγκόσμιες παραγωγικές σχέσεις του ιμπεριαλιστικού καπιταλισμού, και επεκτείνονται σε όλο το φάσμα της πολιτικής, φιλοσοφικής, ιδεολογικής τοπο-θέτησής τους και σε άλλα κρίσιμα θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάλυση του παγκόσμιου ιμπεριαλιστικού-καπιταλιστικού συστήματος,  τον προλεταριακό διεθνισμό, το είδος του επαναστατικού κράτους, και το είδος της παραγωγής στο μεταβατικό προς τον κομμουνισμό κοινωνικο-οικονομικό σύστημα...
Θα προσπαθήσουμε στις επόμενες αναρτήσεις μας να προσδιορίσουμε με συντομία τις απόψεις μας για το ποιά ακριβώς είναι αυτά τα λάθη και σε ποιό βαθμό έχουν διαβρώσει και επηρεάσει το λαϊκό κίνημα όταν αυτό εκφράζεται ως θεωρητική ανάλυση..

Ι.Τζανάκος

Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2014

μη-εννοιολογήσεις..
Η έννοια της δύναμης δεν ορίζεται μέσω των νιτσεϊκών παραληρημάτων, ούτε μέσω των σμιτιανών υπαγωγών της στην ισχύη και μάλιστα (σε) αυτήν που περι-ορίζεται στο άμεσο στρατιωτικό επίπεδο της "επικράτησης". Η έννοια της δύναμης δεν ορίζεται στα πλαίσια της θεωρίας των "παραγωγικών δυνάμεων" παρά μόνον περιγραφικά.Ι.Τζανάκος