Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

Μορφές της αντινομίας (2)

Η αντινομία ως φιλοσοφική έννοια αναφέρεται στην αδυναμία της ορθής επιλογής μιας απόφανσης ή πρότασης-κρίσης (σε σχέση με την "αντίθετη", ομόλογή της) που "κατηγορεί" καθολικά τα φαινόμενα, και περιέχει έναν ισχυρό κριτικό δυναμισμό απέναντι στην "καθολικευτική" ενέργεια της σκέψης. 
Στην ελληνο-ρωμαϊκή αρχαιότητα η θεραπεία που προτάθηκε από την σχολή των "Σκεπτικών" (αρχαίος Σκεπτικισμός) απέναντι στο γενικό πρόβλημα της μη επιτευξιμότητας έγκυρης λύσης, όσον αφορά το ζήτημα της επιλογής της τάδε ή δείνα απόφανσης ή πρότασης-κρίσης που αφορά την γενική ουσία των φαινομένων (που παρουσιάζονταν ως αποτέλεσμα της "ισοσθένειας των Λόγων"), ήταν να προταθεί το "επέχειν" από τους Λόγους, ήτοι ένα είδος αποχής από κάθε θεωρία ή κρίση περί της γενικής ουσίας των φαινομένων. 
Ο καντιανισμός δεν είναι ξένος ως προς αυτήν την νοηματική πρακτική αλλά δεν περιορίζεται σε αυτήν. 
Συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε πως επεκτείνεται, παρά τον σκεπτικιστικό περιορισμό που ενσωματώνει, σε ένα φάσμα νοητικών πρακτικών που προαναγγέλουν τον άμεσα μεταγενέστερο πραγματισμό της ώριμης νεωτερικότητας (ηθικό ή μάλλον περισσότερο γνωσιολογικό-επιστημολογικό πραγματισμό, που δεν περιορίζεται στην καλούμενη νεώτερη ''πραγματιστική"  φιλοσοφική σχολή). 
Το θέμα που ανακύπτει όσον αφορά στην ανάδειξη του αδιεξοδικού χαρακτήρα της αντινομίας όμως δεν εξετάζεται ποτέ στην κοινωνικο-ιστορική και υπαρκτική δυναμική του, πράγμα φυσικά πρώιμο σε σχέση με τον ίδιο τον Κάντ. 
Ούτε όμως και οι λύσεις της εγελιανής και μετέπειτα μαρξιστικής διαλεκτικής εξετάζουν το ενδεχόμενο η ίδια η ανθρώπινη πραγματικότητα, όπως εννοείται στην "συνειδησιακή" και "οντολογική" της μορφή, στην πολική της δομή (μονοπολική, διπολική, πολυπολική) να περιέχει αδιεξοδικές διεργασίες ή έστω διεργασίες που περιέχονται ισχυρά και για ένα άγνωστο σε έκταση χρονικό διάστημα σε αυτό που λέμε στην κοινή γλώσσα "φαύλος κύκλος".
Η αισιοδοξία περισσεύει στις "διαλεκτικές" και τις "μη-διαλεκτικές". 
Σκοπεύω να σας παραθέσω μια σειρά από κοινωνικο-πολιτικές και συνάμα υπαρκτικές αντινομίες, ήτοι αδιεξοδικές αν και σχετιζόμενες ενεργά πολικότητες της ανθρώπινης δράσης, όπως μας έχουν παρουσιαστεί με ένταση στο ιστορικό γίγνεσθαι, και τίποτα δεν δείχνει πως θα μας "εγκαταλείψουν". Όπως ίσως δεν έγινε άμεσα αντιληπτό θα επιχειρήσω και μια πρώτη σύνδεση του νοητικού με το οντολογικό στοιχείο του ανθρώπινου γεγονότος..


Συνεχίζεται.. 

Ι.Τζανάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δρεπάνι

Δρεπάνι
Δρεπάνι..

Ιωάννης Τζανάκος - Ιστολόγια

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αυτοκαθορισμός

Αυτοκαθορισμός

Nichts

Nichts

Πολιτική και Γεωπολιτική..

Στα όρια..

Ουρανός

Ουρανός

Επιστημονικά και επιστημονικοφανή..