Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Ιράν. Οι θεμελιακά αντινομικές πολιτικές και συνταγματικές αρχές ενός υβριδικού Θεοκρατικού (ισλαμικού) κράτους..


Iran - Wikipedia, the free encyclopedia


Το Ιράν αποτελεί συνταγματική "ισλαμική δημοκρατία", όπως ορίζει το σύνταγμα το 1979 που ονομάζεται Κανούν-ι Ασασί. Η νομοθετική και εκτελεστική εξουσία ασκούνται από μια σειρά συνδεόμενων θεσμών, ορισμένοι εκ των οποίων στελεχώνονται από αιρετούς και άλλοι από άτομα διορισμένα με βάση τις θρησκευτικές τους επιλογές. Η βασική πολιτειακή ιδέα είναι το "βελαγιάτ-ι φακίχ", ήτοι "καθοδήγηση από ειδικό του ισλαμικού θρησκευτικού νόμου" που βρίσκει εφαρμογή στους μη λαϊκά εκλεγμένους θεσμούς του "Ανώτατου Ηγέτη" και του "Συμβουλίου Κηδεμόνων"[http://web.archive.org/web/20060619115939/http://www.kadivar.com/Htm/English/Papers/Velayat-e+Faghih.htm. Αυτή η "καθοδηγητική" μορφή εξουσίας από ιερωμένους προστίθεται στο παγκοσμίως κοινό πολιτειακό τρίπτυχο νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας και μάλιστα τις ελέγχει αφ' υψηλού.

Ο Ανώτατος Ηγέτης (Ραχμπάρ)

Σύμφωνα με το ιρανικό σύνταγμα, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν σκιαγραφεί και επιβλέπει την εφαρμογή των «γενικών πολιτικών κατευθύνσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν». Αναπληρώνεται από το Συμβούλιο των Κηδεμόνων, μία επιτροπή σημαινόντων ιερωμένων. Ο Ανώτατος Ηγέτης είναι και αρχιστράτηγος του στρατού όπως και αρχηγός των υπηρεσιών ασφαλείας και των μυστικών υπηρεσιών και είναι ο μόνος που δικαιούται να κηρύξει πόλεμο. Ηγείται προσωπικά του αυτόνομου στρατού των Φρουρών της ισλαμικής επανάστασης. Επίσης διορίζει και απομακρύνει τους επικεφαλής της δικαιοσύνης και των κρατικών ΜΜΕ. Τέλος διορίζει επίσης έξι από τα δώδεκα μέλη του Συμβουλίου των Κηδεμόνων.
Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν και τα μέλη του Συμβουλίου των Κηδεμόνων, εκλέγονται από μία Συνέλευση Ειδικών, με βάση τα προσόντα και τη δημοτικότητα.

Ο Πρόεδρος (Ραΐς-ε Τζομχούρ)

Μετά τον Ανώτατο Ηγέτη, ο λαϊκά εκλεγόμενος Πρόεδρος του Ιράν είναι ο σημαντικότερος αξιωματούχος στη χώρα και αρχηγός της εκτελεστικής εξουσίας. Έχει την ευθύνη για την τήρηση του Συντάγματος και ηγείται της εκτελεστικής εξουσίας, εκτός από υποθέσεις που σχετίζονται απευθείας με τον Ανώτατο Ηγέτη. Σύμφωνα με το Σύνταγμα όλοι οι υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου πρέπει να εγκρίνονται από το Συμβούλιο των Κηδεμόνων πριν συμμετάσχουν στις εκλογές, που διεξάγονται με καθολική ψηφοφορία και πλειοψηφικό σύστημα ανά τέσσερα χρόνια. Μετά την εκλογή του ο Πρόεδρος διορίζει και επιβλέπει το Υπουργικό Συμβούλιο, συντονίζει το κυβερνητικό έργο και επιλέγει πολιτικές που προτείνονται στο Κοινοβούλιο. Ο διορισμός νέου Υπουργικού Συμβουλίου πρέπει να επικυρώνεται από το Κοινοβούλιο. Αξιοσημείωτο είναι ότι στο Ιράν, κατά παγκόσμια εξαίρεση, ο στρατός δεν ελέγχεται από την εκτελεστική εξουσία.

Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση' (Ματζλίς-ι Σούρα-γιε Ισλαμί)

Η Βουλή ονομάζεται Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση. Απαρτίζεται από ένα σώμα 290 βουλευτών που εκλέγονται ανά 4 χρόνια με καθολική μυστική ψηφοφορία. Οι υποψήφιοι πρέπει να εγκρίνονται προκαταβολικά από το Συμβούλιο των Κηδεμόνων. Επεξεργάζεται σχέδια νόμων, επικυρώνει διεθνείς συνθήκες και εγκρίνει τον εθνικό προϋπολογισμό. Όλα τα σχέδια νόμων στέλνονται στο Συμβούλιο των Κηδεμόνων για αναθεώρηση.

Η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων

Η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων - η οποία συγκαλείται για μία εβδομάδα κάθε χρόνο- αποτελείται από 86 «ενάρετους και πολυμαθείς» κληρικούς που εκλέγονται από το λαό κάθε οκτώ χρόνια, από λίστα ονομάτων εγκεκριμένη από το Συμβούλιο των Κηδεμόνων (όπως συμβαίνει και στις προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές στο Ιράν).
Η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων με τη σειρά της εκλέγει ένα από τα μέλη της στο αξίωμα του Ανώτατου Ηγέτη της χώρας. 
Η Συνέλευση δεν έχει ποτέ φέρει αντίρρηση επισήμως σε οποιαδήποτε απόφαση του Ανώτατου Ηγέτη.

Το Συμβούλιο των Κηδεμόνων (Σουρα-γιε Νεγαμπάν-ι Κανούν)

Το Συμβούλιο των Κηδεμόνων περιλαμβάνει δώδεκα νομομαθείς εκ των οποίων οι έξι διορίζονται από τον Ανώτατο Ηγέτη. Οι άλλοι έξι προτείνονται από τον επικεφαλής του δικαστικού σώματος, και διορίζονται από τη Βουλή. Το Συμβούλιο των Κηδεμόνων είναι εξουσιοδοτημένο να ερμηνεύει το Σύνταγμα και να αποφαίνεται για την συμβατότητα των νόμων με το Ισλαμικό Δίκαιο. Αν ένα νομοθέτημα κριθεί αντίθετο με τον ισλαμικό νόμο παραπέμπεται για αναθεώρηση στη βουλή. Τέλος, το όργανο αυτό εξετάζει όσους επιθυμούν να είναι υποψήφιοι στις προεδρικές ή βουλευτικές εκλογές και αποφασίζει εάν μπορούν να συμμετάσχουν ή όχι.

Το Συμβούλιο Σκοπιμότητας

Το λεγόμενο Συμβούλιο Σκοπιμότητας καθιερώθηκε το 1988 από τον Αγιατολάχ Χομεϊνί και εξουσιοδοτείται να μεσολαβεί σε πιθανές διαφορές γνώμης ανάμεσα στη Βουλή και το Συμβούλιο των Κηδεμόνων. Σύμφωνα με το σύνταγμα το συμβούλιο αυτό λειτουργεί επίσης συμβουλευτικά στον Πρόεδρο της χώρας.

Δικαστική Εξουσία / Δικαιοσύνη

Ο αρχηγός του δικαστικού σώματος διορίζεται από τον Ανώτατο Ηγέτη και με τη σειρά του διορίζει τον πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου και τον Γενικό Εισαγγελέα του κράτους. Τα δημόσια δικαστήρια εκδικάζουν τις αστικές και τις περισσότερες ποινικές υποθέσεις. Ειδικά Επαναστατικά Δικαστήρια ασχολούνται με ορισμένες ποινικές πράξεις, όπως εγκλήματα κατά της εθνικής ασφάλειας, πράξεις κατά του πολιτεύματος και λαθρεμπόριο ναρκωτικών και οι αποφάσεις τους είναι τελεσίδικες (χωρίς δικαίωμα έφεσης). Τελεσίδικες είναι επίσης οι αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου Κληρικών που εκδικάζει υποθέσεις κληρικών κατηγορουμένων.
Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, το 2004 τουλάχιστον 108 άνθρωποι καταδικάστηκαν σε θάνατο εκ των οποίων οι περισσότεροι ήταν πολιτικοί κρατούμενοι  και ορισμένοι άλλοι ήταν ανήλικοι . Αν και επισήμως απαγορευμένα, τα βασανιστήρια είναι συχνά σε φυλακές και κρατητήρια. Η ομοφυλοφιλία επισύρει μαστίγωμα και το πρωκτικό σεξ ανδρών θανατική ποινή. Αντιθέτως, η αλλαγή φύλου αναγνωρίζεται ως νόμιμη και κατά περιπτώσεις η σχετική ιατρική διαδικασία επιχορηγείται από το εθνικό σύστημα υγείας.


Το Σύνταγμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν εγκρίθηκε με δημοψήφισμα στις 24 του Οκτωβρίου του 1979, και τέθηκε σε ισχύ στις 3 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Το σύνταγμα έχει κληθεί «υβριδικό» με θεοκρατικά και δημοκρατικά στοιχεία.

 

  Προοίμιο

Το σύνταγμα ξεκινά αναφέροντας ότι το "αντι-δεσποτικό κίνημα για την Συνταγματική διακυβέρνηση [1906-1911], και το αντι-αποικιοκρατικό κίνημα για την εθνικοποίηση του πετρελαίου στην δεκαετία του 1950 απέτυχε λόγω της έλλειψης θρησκευτικού προσανατολισμού "
Επιπλέον, ο «κεντρικός άξονας» της θεοκρατίας είναι το Κοράνι και τα Χαντίθ.
Το Προοίμιο περαιτέρω αναφέρει... "την ελπίδα ότι αυτός ο αιώνας θα δει τη δημιουργία μιας παγκόσμιας ιερής κυβέρνησης και την πτώση όλων των άλλων ". 

 
Κεφάλαιο Ι [άρθρο 1 έως 14]: Γενικές Αρχές
 
Το άρθρο 1 (Μορφή της Κυβέρνησης)
 
Το άρθρο 1 ορίζει ότι η μορφή της κυβέρνησης στο Ιράν είναι αυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Εξηγεί αυτή η μορφή οφείλεται στο δημοψήφισμα που ψηφίστηκε από το 98% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων του Ιράν και δίνει την εμπιστοσύνη του λαού στον Ιμάμη Χομεϊνί για την συνέχιση και εδραίωση της νικηφόρας επανάστασης.
 
Άρθρο 2 (Θεμελιώδεις Αρχές)
 
Το άρθρο 2 ορίζεται η Ισλαμική Δημοκρατία ως ένα σύστημα που βασίζεται στην πεποίθηση:
 • Υπάρχει μόνο ένας Θεός.
 • Η κατανόηση της θείας φύσης του Θεού είναι θεμελιώδους σημασίας για τον καθορισμό των νόμων.
 • Τα ανθρώπινα όντα επιστρέφουν  στο Θεό μετά το θάνατο.
 • Ο Θεός είναι δίκαιος.
 • Η ηγεσία θα συνεχίσει την επανάσταση του Ισλάμ.
Το άρθρο 2 υπάρχει για να κατακυρώσει την "δήλωση" ότι τα ανθρώπινα όντα έχουν αξιοπρέπεια, αξία και ελευθερία με ευθύνη προς τον Θεό. Από αυτή την έννοια, "προκύπτουν" πολλές άλλες έννοιες που διέπουν την συγκρότηση της πολιτείας και της κοινωνίας που αναφέρεται ότι πρέπει να εξασφαλίζονται με τις εξής αρχές:
 •  Η ηγεσία καθορίζεται σε σχέση με το Κοράνι .
 • Η κυβέρνηση θα πρέπει να προωθήσει τις τέχνες και τις επιστήμες.
 • Η καταπίεση σε οποιαδήποτε μορφή δεν είναι αποδεκτή. 
Το άρθρο 3 
Το άρθρο 3 ορίζει ο στόχος της Ισλαμικής Δημοκρατίας είναι να κατευθύνει όλους τους πόρους της σε μια σειρά από στόχους. Οι στόχοι αυτοί καλύπτουν γενικά θέματα διακυβέρνησης. Για παράδειγμα:
 • Υποστήριξη  ηθικών αξιών που βασίζονται στην πίστη.
 • Καταπολέμηση όλων των μορφών διαφθοράς.
 • Δωρεάν εκπαίδευση.
 • Δωρεάν φυσική κατάρτιση.
 • Ενίσχυση της προηγμένης επιστημονικής έρευνας.
 • Η εξάλειψη του ιμπεριαλισμού και των "ξένων" επιρροών.
 • Η εξάλειψη του δεσποτισμού, του αυταρχισμού και του μονοπωλίου πολιτικής και κοινωνικής εξουσίας.
 • Διασφάλιση των κοινωνικών και πολιτικών ελευθεριών στα πλαίσια του νόμου.
 • Το τέλος σε όλες τις μορφές των φυλετικών και εθνικών διακρίσεων.

Μερικοί από τους στόχους τίθενται στο πλαίσιο των απαιτήσεων του Ισλάμ. Για παράδειγμα:
 • Ο σχεδιασμός ενός μόνο οικονομικού συστήματος
 • Δημόσια συνεργασία όλων των ανθρώπων

Το άρθρο 4 (Ισλαμική Αρχή)

Το άρθρο 4 είναι αμετάβλητο και το Συμβούλιο των Φρουρών εξασφαλίζει ότι όλα τα άρθρα του Συντάγματος, καθώς και άλλες διατάξεις, θα βασίζονται σε ισλαμικά κριτήρια.


Κεφάλαιο ΙΙ [Άρθρο 15 έως 18]: Επίσημη Γλώσσα, Ημερολόγιο, και σημαία της χώρας.

Γλώσσα

Το άρθρο 15 ορίζει ότι η «επίσημη γλώσσα και γραφή  (του Ιράν) είναι η περσική και νομιμοποιείται η χρήση των περιφερειακών και φυλετικών γλωσσών στον Τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και η διδασκαλία τους στην λογοτεχνία (στα σχολεία) επιτρέπεται εκτός από την περσική. 
Με το άρθρο 16, «Η γλώσσα του Κορανίου και Ισλαμικών κειμένων ... είναι η αραβική και θα πρέπει να διδάσκεται στο σχολείο .... από το δημοτικό μέχρι το τέλος του γυμνασίου."

Κεφάλαιο ΙΙΙ [άρθρα 19 έως 42]: Δικαιώματα των Ατόμων

Το άρθρο 23 του ιρανικού συντάγματος αναφέρει ότι "η έρευνα για τις πεποιθήσεις των ατόμων απαγορεύεται, και κανείς δεν μπορεί να κακοποιηθεί ή το έργο να διωχθεί απλά επειδή διατηρεί μια ορισμένη πίστη."
Το άρθρο 24 διασφαλίζει γενικά τις ελευθερίες και την ύπαρξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Το άρθρο 27 προβλέπει την ελευθερία του συνέρχεσθαι, αν δεν μιλάμε για ένοπλες ομάδες και για ομάδες που "είναι επιζήμιες για τις θεμελιώδεις αρχές του Ισλάμ".
Το άρθρο 37 προβλέπει για το τεκμήριο της αθωότητας, δηλώνοντας: «Η αθωότητα τεκμαίρεται, και κανείς δεν πρόκειται να θεωρηθεί ένοχος εκτός κι αν η ενοχή του ή της έχει αποδειχθεί από αρμόδιο δικαστήριο."
Άρθρο 29 
Είναι  οικουμενικό δικαίωμα όλων να απολαμβάνουν κοινωνικής ασφάλισης ή άλλες μορφές ασφάλειας όπως: συνταξιοδότηση, επίδομα ανεργίας, σύνταξη αναπηρίας, επιτροπεία, επιδόματα και συντάξεις ατυχήματος καθώς και παροχές για υπηρεσίες υγείας και θεραπείας και γενικά εξασφαλισμένη ιατρική φροντίδα. 
Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τους νόμους και αντλώντας από τα εθνικά έσοδα, οφείλει να παρέχει ασφαλιστική και οικονομική προστασία για κάθε πολίτη της χώρας.

 
Κεφάλαιο IV [Άρθρο 43 έως 55]: περιβαλλοντικές, οικονομικές και Δημοσιονομικές Υποθέσεις..
 
Άρθρο 44 οι ισλαμιστές λόγιοι που διαμορφώνουν το ισλαμικό ιρανικό κράτος αντιτίθενται έντονα στον κομμουνισμό. Παρά το γεγονός αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 44, «όλες οι μεγάλης κλίμακας βιομηχανίες και ιδρύματα, το εξωτερικό εμπόριο, τα μεγάλα μεταλλουργεία, το  τραπεζικό σύστημα, το ασφαλιστικό σύστημα, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τα φράγματα, και τα μεγάλης κλίμακας αρδευτικά δίκτυα, οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες, ο τηλέγραφος και το τηλέφωνο, η αεροπορία, η ναυτιλία, οι δρόμοι, οι σιδηρόδρομοι και τα οδικά δίκτυα "κατέχονται εξ ολοκλήρου από την κυβέρνηση". Σύμφωνα με το άρθρο 44 του ιρανικού Συντάγματος, η οικονομία του Ιράν πρέπει να αποτελείται από τρεις τομείς: Κρατικός τομέας, συνεταιρισμοί, καθώς και ιδιωτικός τομέας και θα πρέπει να βασίζεται στον "συστηματικό και ορθό προγραμματισμό". Αυτό το άρθρο έχει τροποποιηθεί το 2004 για να καταστεί δυνατή η ιδιωτικοποίηση της ιρανικής οικονομίας
 
Άρθρο 49 
Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη της κατάσχεσης όλου του πλούτου που συσσωρεύεται μέσω  τοκογλυφίας , σφετερισμού, δωροδοκίας, υπεξαίρεσης, κλοπής, τυχερών παιχνιδιών, την κατάχρηση των κληροδοτημάτων, κατάχρησης των κρατικών συμβάσεων και συναλλαγών, πώλησης των ακαλλιέργητων εκτάσεων, και επαναφέρει σε δημόσια ιδιοκτησία τους πόρους αυτούς που προέρχονται από παράνομες μεθόδους και πηγές, και την επιστροφή τους στον νόμιμο κάτοχό τους, και εάν δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο εν λόγω δικαιούχος, θα πρέπει να ανατεθεί στο δημόσιο ταμείο η ιδιοκτησία και η αξιοποίησή τους. Ο κανόνας αυτός θα πρέπει να εκτελείται από την κυβέρνηση με τη δέουσα προσοχή, μετά από έρευνα και προσκόμιση απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων, σύμφωνα με το δίκαιο του Ισλάμ.
Άρθρο 50: Το άρθρο αυτό συνδέει τις τρέχουσες και τις μελλοντικές γενιές για το περιβάλλον και αναφέρεται σε ένα κοινό καθήκον για την προστασία του περιβάλλοντος. Το άρθρο αυτό απαγορεύει ρητά την οικονομική δραστηριότητα που υποβαθμίζει ή προκαλεί μη αναστρέψιμη βλάβη στο περιβάλλον.

Κεφάλαιο V [Άρθρο 56 έως 61]: Δικαίωμα της εθνικής κυριαρχίας

Σύμφωνα με το άρθρο 60, ο πρόεδρος εκπληρώνει την "εκτελεστική λειτουργία , εκτός από τα θέματα που έχουν τεθεί άμεσα υπό την δικαιοδοσία του, όπως απαριθμούνται στο άρθρο 110. Το άρθρο 68 επιτρέπει την αναβολή των εκλογών, κατά τη διάρκεια του πολέμου. Το άρθρο 57 προβλέπει τον διαχωρισμό των εξουσιών.

Κεφάλαιο VI [Άρθρο 62 έως 99]: Νομοθετικές Δυνάμεις

Άρθρο 81 [Ξένων Επιχειρήσεων]

Το άρθρο αυτό απαγορεύει σε κάθε πολυεθνική εταιρεία  την ανάληψη ορισμένων επιχειρήσεων στο Ιράν λέγοντας πως «παραχωρήσεις αυτών των επιχειρήσεων σε ξένους ή η σύσταση αυτού του είδους των επιχειρήσεων από ξένους" στο Ιράν απαγορεύεται.
 
Κεφάλαιο VII [άρθρο 100-106]: Συμβούλια
Άρθρο 100 
Προκειμένου να επισπευσθεί η κοινωνική, οικονομική ανάπτυξη, η δημόσια υγεία, η πολιτιστική ανάπτυξη και τα εκπαιδευτικά προγράμματα και να διευκολυνθούν άλλες υποθέσεις που αφορούν την ευημερία των πολιτών με τη συνεργασία των ανθρώπων ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες, η διοίκηση του κάθε χωριού,  πόλης, δήμου , και  επαρχίας θα εποπτεύεται από ένα συμβούλιο που θα ονομάζεται το χωριό, Διεύθυνση, Πόλη, Δήμος ή Επαρχιακό Συμβούλιο. Μέλη του καθενός από αυτά τα συμβούλια θα πρέπει να εκλέγονται από τους ανθρώπους της περιοχής. Προσόντα για την επιλεξιμότητα των εκλογέων και των υποψηφίων για συμβουλίων αυτών, καθώς και τις λειτουργίες τους και τις αρμοδιότητες, τον τρόπο εκλογής, η δικαιοδοσία των συμβουλίων αυτών, η ιεραρχία της εξουσίας τους, καθορίζεται από το νόμο, με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται η εθνική ενότητα, η εδαφική ακεραιότητα, το σύστημα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, και η κυριαρχία της κεντρικής κυβέρνησης.
Άρθρο 101
Προκειμένου να αποφευχθούν οι διακρίσεις κατά την προετοιμασία των προγραμμάτων για την ανάπτυξη και την ευημερία των επαρχιών, για να εξασφαλιστεί η συνεργασία των ανθρώπων, και να υπάρχει μέριμνα για την εποπτεία και συντονισμένη εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών, ένα Ανώτατο αυτοδιοικητικό Συμβούλιο, η Περιφέρεια, σχηματίζεται, η οποία απαρτίζεται από αντιπροσώπους των επαρχιακών συμβουλίων. Νόμος θα καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αυτό το συμβούλιο θα σχηματιστεί και τις λειτουργίες που πρόκειται να εκπληρώσει.
Άρθρο 102 
Το Ανώτατο Συμβούλιο των επαρχιών έχει το δικαίωμα εντός της δικαιοδοσίας του, να συντάξει τους λογαριασμούς και να τους υποβάλει στη Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση (Βουλή) , είτε άμεσα είτε μέσω της κυβέρνησης. Αυτά τα νομοσχέδια θα πρέπει να εξεταστούν από τη Συνέλευση.
Άρθρο 103 
Επαρχιακοί κυβερνήτες, οι διοικητές της πόλης, και άλλοι αξιωματούχοι που διορίζονται από την κυβέρνηση πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τα συμβούλια που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους.
Άρθρο 104 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η Ισλαμική μορφή "συνεργατικού" κεφαλαίου και η συνεργασία στα οικονομικά προγράμματα και να επέλθει η "αρμονική πρόοδος" όλων των μονάδων παραγωγής, τόσο των βιομηχανικών όσο και των γεωργικών, τα συμβούλια αποτελούνται από τους εκπροσώπους των εργαζομένων, των αγροτών, των υπαλλήλων και διευθυντών. Με σκοπό να διαμορφωθεί η ίδια δομή σε εκπαιδευτικές και διοικητικές μονάδες, μονάδες του τομέα των υπηρεσιών, και άλλες μονάδες της ίδιας φύσης, παρόμοια συμβούλια ζητούνται να σχηματίζονται και εκεί, τα οποία πρέπει να απαρτίζονται από εκπροσώπους των μελών των εν λόγω μονάδων. Η λειτουργία του σχηματισμού αυτών των συμβουλίων και το πεδίο εφαρμογής των "καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους, ορίζονται από το νόμο".
 Αρθρο 105
Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τα συμβούλια δεν πρέπει να είναι αντίθετες προς τα κριτήρια του Ισλάμ και τους νόμους της χώρας.
Άρθρο 106 
Τα συμβούλια δεν μπορεί να διαλυθούν εάν δεν αποκλίνουν από τις νομικές τους υποχρεώσεις. Ο φορέας που είναι αρμόδιος για τον καθορισμό της εν λόγω απόκλισης, καθώς και ο τρόπος για τη διάλυση των συμβουλίων και για τις διαδικασίες εκ νέου σχηματισμού τους, θα πρέπει να καθορίζεται από το νόμο. Σε περίπτωση που το συμβούλιο έχει κάποια αντίρρηση για τη διάλυσή του, έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο και το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να εξετάσει την καταγγελία του έξω από την ακολουθία πινακίου.
 
Κεφάλαιο VIII [άρθρο 107-112]: Ηγέτης
Άρθρο 110 [Καθήκοντα και Εξουσίες Ηγεσία]
Το Σύνταγμα αποδίδει πολλές αρμοδιότητες στον "Ανώτατο Ηγέτη".
Μερικοί λένε ότι οι εξουσίες του Ανώτατου Ηγέτη εκτείνονται πέρα από εκείνες που απαριθμούνται στο Σύνταγμα
Άρθρο 112: Αν ένα νομοσχέδιο του Ματζλίς είναι ενάντια στις αρχές της Σαρία ή το Σύνταγμα, «τότε το Συμβούλιο των Φρουρών θα συναντηθεί με το Συμβούλιο Σκοπιμότητας για την επίλυση του νομοθετικού αδιεξόδου".


Άρθρο 146 [καμία ξένη στρατιωτική βάση]
 
" Ξένη στρατιωτική βάση στο Ιράν, ακόμα και για ειρηνικούς σκοπούς, απαγορεύεται."

 
Κεφάλαιο X [άρθρο 152-155]: Εξωτερική Πολιτική
Το Σύνταγμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν
Κεφάλαιο X Εξωτερικής Πολιτικής 
Άρθρο 152 
Η εξωτερική πολιτική της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν βασίζεται στην απόρριψη όλων των μορφών ξένης κυριαρχίας στον κόσμο, τόσο η άσκηση του όσο και υποβολή σε αυτήν, η διατήρηση της ανεξαρτησίας της χώρας, η άμυνα για τα δικαιώματα όλων των μουσουλμάνων, η μη ευθυγράμμιση σε σχέση με τις ηγεμονικές υπερδυνάμεις, και η διατήρηση των ειρηνικών σχέσεων μεταξύ των εθνών.
Άρθρο 153 
Οποιαδήποτε μορφή συμφωνίας που θα οδηγήσει σε ξένο έλεγχο στους φυσικούς πόρους, την οικονομία, το στρατό, ή τον πολιτισμό της χώρας, καθώς και άλλες πτυχές της εθνικής ζωής, απαγορεύεται.
Άρθρο 154 
Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει ως ιδανικό την "ανθρώπινη ευτυχία και αρετή σε όλη την ανθρώπινη κοινωνία", και θεωρεί ότι η επίτευξη της ανεξαρτησίας, της ελευθερίας, και του "κανόνα της δικαιοσύνης και της αλήθειας" είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων του κόσμου. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της γενικής διακήρυξης της αποχής από όλες τις μορφές επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις των άλλων κρατών, υποστηρίζει "τους δίκαιους αγώνες των mustad'afun (καταπιεσμένων) έναντι των mustakbirun (καταπιεστές) σε κάθε γωνιά του πλανήτη".
Άρθρο 155
Η κυβέρνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν μπορεί να χορηγήσει πολιτικό άσυλο σε όσους το ζητούν, εκτός εάν θεωρούνται ως προδότες και υπονομευτές σύμφωνα με τους νόμους του Ιράν.


Κεφάλαιο XIV [άρθρο 177]: Αναθεώρηση του Συντάγματος.
 
Αυτό το άρθρο ρυθμίζει τη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος και βάζει ένα μορατόριουμ για τις αναθεωρήσεις σε συγκεκριμένες πτυχές του Συντάγματος.  Το άρθρο 177 απαιτεί διάταγμα από τον Ανώτατο Ηγέτη για να κινηθεί η διαδικασία για εκκίνηση της αναθεώρησης του Συντάγματος.
  Για την αναθεώρηση του Συντάγματος, το άρθρο 177 απαιτεί ένα «Συμβούλιο για την αναθεώρηση του Συντάγματος" για να πραγματοποιήσει τις μελλοντικές τροποποιήσεις του Συντάγματος. Τα μέλη αυτής της ομάδας είναι αποκλειστικά κυβερνητικοί αξιωματούχοι, πέρα ​​από τις συμβουλές 3 καθηγητών πανεπιστημίου. 

Το άρθρο ορίζει περαιτέρω ότι συγκεκριμένες πτυχές του Συντάγματος είναι αναλλοίωτες: Ο ισλαμικός χαρακτήρα της κυβέρνησης και των νόμων, οι στόχοι της Δημοκρατίας, ο δημοκρατικός χαρακτήρας της κυβέρνησης, "η απόλυτη Wilayat αλ-'Amr και η ηγεσία του Ummah», η διοίκηση της χώρας με δημοψήφισμα και η επίσημη θρησκεία του Ισλάμ. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δρεπάνι

Δρεπάνι
Δρεπάνι..

Ιωάννης Τζανάκος - Ιστολόγια

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αυτοκαθορισμός

Αυτοκαθορισμός

Nichts

Nichts

Πολιτική και Γεωπολιτική..

Στα όρια..

Ουρανός

Ουρανός

Επιστημονικά και επιστημονικοφανή..