Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

MLKP

MESOP : GERMAN MEMBER OF HARD CORE STALINIST MLKP KILLED NEAR TEL TAMR

8 März 2015 – MESOP – Ivana Hoffman, a African-German member of Marxist-Leninist Communist Party (MLKP), was killed in fighting against the Islamic state militants in Tel Tamr on 7 March, the MLKP has announced. Hoffman who was nicknamed Avaşin Tekoşin Güneş was involved in clashes between the IS and the Kurds over Assyrian villages in Tel Tamr,
situation

which erupted after the People’s Defence Units (YPG) attacked Tel Hamis and Tel Brak and removed the IS from there. Hoffman was born in Germany on September 1, 1995, and fought for six months in the Hasakah province against the Islamist state terrorist militia. Her dream was to fight after the war in Syria, in Turkey and the Kurdish dominated southeast of Turkey. “Comrade Avaşin Tekoşin Güneş is immortal,” the MLKP said in a statement. The MLKP is a communist party from Turkey, which enjoys good ties to the Kurdistan Workers Party (PKK). The MLKP has send volunteers to Syria to fight with the YPG since 2002, and five of these fighters until now have been killed in the provinces of Hasakah and Kobani. The MLKP also joined PKK-units in Sinjar to fight against the IS militants.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δρεπάνι

Δρεπάνι
Δρεπάνι..

Ιωάννης Τζανάκος - Ιστολόγια

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αυτοκαθορισμός

Αυτοκαθορισμός

Nichts

Nichts

Πολιτική και Γεωπολιτική..

Στα όρια..

Ουρανός

Ουρανός

Επιστημονικά και επιστημονικοφανή..