Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

Simulacrum (1)
Η ατέρμονη αλληλανάκλαση των ειδώλων και  ο απατηλός κόσμος των αντανακλάσεων έχει να κάνει αρχικά και κύρια με την ύλη ως την κύρια μορφή οντολογικής κατωτερότητας και παθητικότητας που είναι ούτως ο αρχικός τύπος αλλά και η αίωνια αλυσίδα που αυτο-αλυσώνεται κάθε αιώνιο και είναι κάθε αιώνιο. Υπό αυτή την έννοια η ομοιωματικότητα είναι απλά η ολοκληρωμένη εκδοχή της αλληλοανάκλασης των ειδώλων και της ύλης ως οντολογικού υποστρώματός τους. 
Στις Εννεάδες, Ι.4.10, ο Πλωτίνος συγκρίνει την ύλη με κάτοπτρο αλλά με την έννοια της ιδιοσυστατικής αποκλειστικότητας: 
Ό,τι αντικατοπτρίζεται -στο απόλυτο ως προς την ιδιοσυστατικότητά του- κάτοπτρο είναι μόνο μία εικόνα ή αναληθές ον (εἴδωλον ὄν καὶ εἰς οὐκ ἀληθινόν οὐκ ἀληθές), αλλά ουσιαστικότερα το αναληθές είναι το ίδιο το κατοπτρίζειν σε συνάφεια προς την αλληλονοηματοδότηση ψευδότητας κατόπτρου-ύλης και (αυτού του) κατοπτριζόμενου σε αυτήν. 
Η εικόνα αυτή της ύλης είναι εικόνα ενός άλλου προτύπου σε μιά σειρά που έχει πεπερασμένο οριακό σημείο το Εν, χωρίς όμως αυτή η οριακότητα να σημαίνει μια γενική οντολογική περατότητα που ουσιώνεται από την πεπερασμένη σημειακότητα του Εν-ός. 
Η ύλη είναι υπαρκτή ως δυνάμενη να γίνει μεθεκτή από το απόλυτο πέρας του Εν-ός, αλλά το Εν αποδίδοντας απόλυτον πέρας στην ύλη δεν δύναται παρ'όλα αυτά να προσδώσει στο σύνολον του υπαρκτού μιαν απόλυτη ή περίκλειστη περατότητα . 
Η διαφορά ανάμεσα στο είδωλο και το κάτοπτρο, όπου το πρώτο απεικονίζεται στο δεύτερο, στον Πλωτίνο έχει μιαν σχετική σχετικότητα και μιαν σχετική απολυτότητα εφόσον στο ιεραρχικό παιχνίδι των τριών υποστάσεων και των τεσσάρων καθορισμών (Εν-Νούς-Ψυχή//ύλη) έχουμε το είδωλο ως σχετικό καθορισμό που είναι ο ανώτερος καθορισμός της κατώτερης υπόστασης αλλά με τον περιορισμό του παιχνιδιού στο οντολογικό σύστημα των τριών υποστάσεων όπου το ανώτερο (Εν) δεν είναι είδωλον και το κατώτερο  (ύλη) -που δεν είναι υπόσταση αλλά μόνον καθορισμός- δεν είναι επίσης είδωλο αλλά μόνον κάτοπτρο.
Οι δύο ακραίοι πόλοι του πιό ολοκληρωμένου αρχαϊκού ιεραρχικού συστήματος ομοιωματικότητας είναι απόλυτα διάφοροι ως προς την οντολογική υφή (Εν-υπόσταση/ύλη--καθορισμός) αλλά ταυτοί ως προς την μη-ταυτότητά τους ως προς την ειδωλικότητα, άρα και την μη-σχέση τους με την λειτουργία προτύπου-αντιτύπου που καθορίζει τις ενδιάμεσες βαθμίδες του συστήματος (Νούς-Ψυχή). 
Η αλυσίδα των αντανακλάσεων δεν έχει ούτε πέρας ούτε απειρίαν αλλά και τα δύο. Η ύλη καθρεφτίζει τον εαυτό της ως ετερότητα του Εν-ός και το Εν καθρεφτίζει τον εαυτό του ως ετερότητα της ύλης σε μια μη απειρική ούτε πεπερασμένη εικονιστική κατοπτρικότητα αλλά (αμφότερα) σε μια αβυσσαλέα σχέση. Με την αναβάθμιση της αισθητής ύλης σε νοητή, καθώς προσεγγίζει τη υπέρτατη πηγή, το Εν, η αβυσσαλέα σχέση των αντανακλάσεων μεταξύ των ομοιωματικών πολικοτήτων της ύλης και του Εν-ός και το πλέγμα των των φαντασιακών αλληλο-παραμορφώσεών τους τροποποιείται, αλλά δεν σπάει, από έναν καθορισμό που μετατρέπει την αβυσσαλέα σχέση σε αντ-ανακλαστική.
Στον Σοφιστή του Πλάτωνα γίνεται λόγος για την τεχνητή εικόνα, που δεν είναι πιστή αναπαράσταση αλλά μία ομοίωση. 

Στην άλλη άκρη της Ιστορίας παράδοξα προσεγγίζουμε σε μια ριζοσπαστικοποιημένη επανάληψη της πλατωνικής έννοιας της ομοίωσης, στην επανάληψη της διαφοράς του Ζιλ Ντελέζ  όπου η έννοια του simulacrum υπάρχει ως το ακαθόριστο των ανταλλαγών των ειδωλο-εικονιστικών πολικοτήτων, που δεν εδράζεται ούτε στο Υποκείμενο ούτε στο Αντικείμενο, και επίσης δεν αναφέρεται αποκλειστικά στην αντι-κατοπτριστική εικονοποιϊα της νεωτερικότητας, αλλά σε έναν ανοίκειο χώρο εικονιστικότητας και υπερπραγματικότητας, που αν και απροσπέλαστος δεν είναι απατηλός ή αυθεντικός (δηλαδή και τα δύο). 
Βέβαια στον Ντελέζ απουσιάζει η οντολογική ιεραρχία. 
Απουσιάζει;Ι.Τζανάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου