Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

Μη απόλυτη υποκαταστασιμότητα..Η απόλυτη υποκαταστασιμότητα του καθέκαστου όντος-πράγματος παράγεται ως κυρίαρχη μορφή ταυτοποίησής του και επανάληψής του εάν το μοναδικό σημείο εκκίνησης της διεργασίας ταυτοποίησης είναι η ταυτοσημία του καθεκάστου όντος-πράγματος.Η αφαιρετική συγκρότηση της πραγμάτωσης του κοινωνικο-ιστορικού όντος και η πραγμάτωση του κοινωνικο-ιστορικού όντος ως αφηρημένα συγκροτημένου περιέχεται ως ενιαία (διττή) διεργασία σε πολλές δυνατότητες που δεν περιορίζονται αποκλειστικά στην μορφή ταυτοποίησης που αναφέραμε.Το Εν δύναται να αποτελέσει τον τρόπο μιας διεργασίας ταυτοσημίας του καθέκαστου όντος-πράγματος που δεν το παράγει ως το μοναδικό σημείο εκκίνησης της ταυτοποίησης αλλά ως δημιουργημένο μέρος της ταυτότητάς του με το άλλο και όμοιό του, όπου την δημιουργία της ταυτότητας ως διαλεκτικής επέκτασης της ομοιότητας και της ταυτοσημίας (της ταυτότητας του καθέκαστου) ως την αυτο-αναφορά της ταυτότητας, την επιτελεί το Εν.
Η ένωση του καθέκαστου με το όμοιό του, όπου το καθέκαστο ον-πράγμα είναι σε οντολογικό επίπεδο πάντα και το ταυτόσημο και το όμοιο, επιτελείται από το Εν. 
Το Εν μπορεί να νοηθεί ως επιτέλεσμα αυτής της διεργασίας, αν νοηθεί μόνον ως έννοια.
Η υποκαταστασιμότητα του καθεκάστου όντος-πράγματος είναι σε αυτή την περίπτωση εφικτή ως πλαίσιο και θεμέλιο μιας τυπικής διεργασίας αφαιρετικοποίησης (και μαθηματικοποίησης) αλλά δεν παράγεται αναγκαία ως απόλυτη και ως απόλυτα αναγκαία μορφή (δηλαδή ως μοναδικός τρόπος διόδευσης της αναγκαιότητας της αφαιρετικής συγκρότησης).Ι.Τζανάκος  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου