Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

Η Ομοιότητα ως ανοιχτή και συνεκτική Ταυτότητα..
Η απάλειψη του νοητικού και κοινωνικο-οντολογικού καθορισμού της ομοιότητας από τον νοητικό και κοινωνικο-οντολογικό καθορισμό της απόλυτης ταυτότητας απωθεί και παραγνωρίζει το γεγονός πως και ο καθορισμός της ομοιότητας περιέχει τον ταυτοτικό προσδιορισμό. 
Η διαφορά της απόλυτης ταυτότητας με την ομοιότητα ως προς την ταυτοτικότητα είναι πως όταν ο κύριος καθορισμός είναι η ομοιότητα συντηρείται η εσωτερική συνοχή και πολλαπλότητα του καθέκαστου όντος-πράγματος, άρα δεν είναι απαραίτητη η έμμεση θεματοποιητική και λειτουργική συνάμα ένταξη (και ύστερη απένταξη) του μη-αριθμού μηδέν (0) στην συντακτική πράξη της αρίθμησης ως σημείου του εκμηδενισμού της αναφοράς προς το καθέκαστο ον-πράγμα, άρα δεν είναι απαραίτητη η διεργασία της απώθησης, παραγνώρισης και ένταξης της έλλειψης και του οντολογικού μηδενός-εκμηδενισμού (τίποτα) στο ουσιακό κοινωνικο-οντολογικό Είναι. Ακόμα και όταν είναι αναγκαία η αφαιρετικοποίηση τού κοινωνικο-οντολογικού Είναι και ένα είδος υποκαταστασιμότητας των καθέκαστων όντων-πραγμάτων.
Η ομοιότητα και αυτο-ομοιότητα (ταυτοσημία υπό το καθεστώς της ομοιότητας που διενεργεί το Εν) του όντος το φανερώνει, όχι βέβαια σε δυτικούς και μισο-δυτικούς σκύλους, ως ταυτο-οντικά = συνεκτικό στον εαυτό του και ανοιχτό. 
Αυτό θα ήταν λ.χ ένα ελεύθερο Ελληνικό, Κουρδικό, Εβραϊκό, Αραβικό Έθνος αν δεν τα καθορίζανε οι πολιτικές και οι κοσμοθεάσεις των δυτικών νατσιοναλιστών ιντερνατσιοναλιστών τρανσνατσιοναλιστών.Ι.Τζανάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου