Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015

Το Ρόδο της Σημασίας..

Η σημασία της σημασίας είναι ενίοτε αιτία νοητικών παιχνιδιών, σοφισμάτων και φιλοσοφικών ενατενίσεων. 


Η έννοια του πλάτους που αντιπροσωπεύει η σημασία θεωρείται γενικά ένα ρευστό σημασιολογικό (εξω)μορφικό πλαίσιο τού καθιερωμένου νοήματος που εκτείνεται ως εκεί που επιτρέπει το νόημα (νοήματα) και οι ευρύτερες νοηματοδοτήσεις που προκύπτουν από την σχέση της αυτο-επεξεργασίας τού νοήματος (των νοημάτων) με τις κοινωνικο-οντολογικές πραγματικότητες.Ακόμα και μιά δόμηση της έννοιας του νοήματος (υπό αυτές τις οπτικές) και της δημιουργικά εξαρτημένης φύσης του από τις κοινωνικο-οντολογικές πραγματικότητες δεν μετριάζει την ειδική εξαρτημένη φύση τής σημασίας-σημασιοδότησης.
Όμως η σημασία-σημασιοδότηση έχει το δικό της (αυτοτελές) βάθος. 


 You can't stop the waves, but you can learn to surf. - Jon Kabat-Zinn
Το "πλάτος" των νοημάτων έχει ένα δικό του αυτοτελές βάθος που δεν προκύπτει (μόνον) από την διαλεκτική νοηματοδοτικής εργασίας και κοινωνικο-οντολογικών πραγματικοτήτων.
Ποιό είναι αυτό το βάθος;
Είναι εγώ, είναι εσύ, ήταν εγώ, ήταν εσύ, θα είναι εγώ, θα είναι εσύ.
 
Ι.Τζανάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου