Κυριακή, 9 Αυγούστου 2015

Η ανισομετρία ως ειδική αστική παραγωγική δύναμη..Η ανισομετρία της καπιταλιστικής ανάπτυξης περιέχει ποιοτικούς καθορισμούς που "αλλοιώνουν" την εσωτερική "υφή" του εκάστοτε κοινωνικού σχηματισμού που εντάσσεται στον διεθνή καταμερισμό-συνδυασμό της εργασίας.
Η αναπαραγωγή των αστικών σχέσεων παραγωγής και κατανομής δια της ολικής κατανομής τους σε ποσοτικά "άνισα" επίπεδα αποκτά έναν ιδιάζοντα ειδικό ρυθμό και παράγεται ούτως σε έναν (άτυπα;) ξεχωριστό κλάδο της κοινωνικής παραγωγής, παρ'όλο που η φαντασμαγορία της καπιταλιστικής παραγωγής-ανταλλαγής "τονίζει" πάντα την ενότητά του με την (υπόλοιπη) συνολική διεργασία. 
Το ερώτημα που θα έπρεπε να απασχολεί τους μαρξιστές οικονομολόγους είναι πως αυτός ο "δεύτερος" ανακλαστικός καταμερισμός όπου η αναπαραγωγή των αστικών σχέσεων παράγεται ως ξεχωριστός κλάδος παραγωγής (έστω χωρίς την ακριβή έννοια της παραγωγής και του κλάδου παραγωγής, ακόμα και στο ευρύτερο εννοιακό πλαίσιο που κατανοείται από τους μαρξιστές) επιδρά σε κάθε κοινωνικό σχηματισμό ανάλογα με την θέση του στην παγκόσμια ιμπεριαλιστική ιεραρχία και τελικά πως επιδρά στην ίδια την έννοια και την πραγματικότητα (κυρίως) του καθορισμού "κοινωνικός σχηματισμός".

Ι.Τζανάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου