Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

Η θέση ως μηδέν και ως είναι..Αυτό που καθορίζει τον αντικειμενικό στρατηγικό σκοπό είναι ο ίδιος ο αντικειμενικός στρατηγικός σκοπός. 
Αν νομίζετε πως αυτό είναι σοφιστεία καλά θα κάνετε να το ξανασκεφτείτε.
Ο σκοπός δεν συγκροτείται αφ'εαυτού αλλά άπαξ και συγκροτηθεί αποτελεί την συγκρότηση τής συγκρότησης και με αυτό τον τρόπο αποτελεί μιάν άρνηση της άρνησης.
Από την άλλη:
Οφείλουμε να εξηγήσουμε όμως γιατί ο στρατηγικός (κεντρικός) αντικειμενικός σκοπός αποτελεί ως αυτοθεμελιωμένη θέση ωστόσο άρνηση της άρνησης και όχι όπως θα μπορούσε να θεωρήσει ένας αριστοτελικός ή νεο-αριστοτελικός μιαν θέση μιας προϋπάρχουσας θέσης. 
Τον ρόλο της θέσης παίζει εδώ αυτό που ονομάσαμε συγκρότηση, αλλά θα μπορούσε να ονομασθεί επίσης δομή, σύστημα, κατάσταση, ουσία κ.λπ δεν πρόκειται εδώ να εμπλακούμε σε σχολαστικές "επιστημονικές" συζητήσεις.


Ο κορμός της σκέψης μας παραμένει πολεμολογικός.


Κάθε συγκρότηση του κοινωνικού/ανθρώπινου είναι μιά άρνηση της προηγούμενης. 
Το ίχνος της αρνησιακής πράξης υπάρχει μέσα στο οικοδόμημα της νέας συγκρότησης η οποία όμως και αυτή σχηματίζεται σιγά σιγά σε παλαιά και στέρεη αυτοαναφορική ύπαρξη που δεν αναγνωρίζει την εκμηδενιστική και καταστροφική πράξη της άρνησης που υπάρχει εγχαραγμένη στα θεμέλιά της. 
Αυτή η μη αναγνώριση είναι αποτέλεσμα της ουσιακής πράξης της άρνησης της άρνησης με την οποία καταστρέφεται η καταστροφική πράξη με την δημιουργία μιας νέας θέσης πράξης που αν και περιέχει την καταστροφική πράξη την "χωνεύει" μέσα στο νέο οικοδόμημα. 
Αλλά αυτή η καταστροφή της καταστροφής, επειδή λαμβάνει μερικές φορές την μορφή της "αξίας" μπορεί να γίνει το έδαφος επί του οποίου το ηθικό και πολιτικό γραφειοκρατικό ή ιδεολογικό κατεστημένο τής δεδομένης (κάποτε νέας και τώρα παλαιάς) συγκρότησης συγκροτεί τις μυθικοφιλοσοφικές και θρησκευτικές-θεολογικές του χειραγωγητικές πρακτικές με την εξαφάνιση της χρησιμότητας και της ηθικής και πολιτικής αξίας της καταστροφικής διεργασίας εν γένει.
Είναι πολλά τα σκουλήκια της "συνέχειας" και ακόμα περισσότερα τα σκουλήκια του γενικού "αντι-μηδενισμού", και αυτά (τα σκουλήκια) ασχολούνται με την σταθεροποίηση της παραγνώρισης της αξίας της "μηδενιστικής" διεργασίας.
Ενίοτε αυτά τα σκουλήκια έχουν ένα όνομα που μοιάζει με την λέξη ράκος. Είναι ράκη ούτως ή άλλως..  
Ι.Τζανάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου