Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

Σχεδίασμα για τις αναθεωρητικές "μαρξολογίες" / Κομμουνιστική υποκειμενικότητα (11)
Υπάρχει στην αναθεωρητική ("μαρξολογική") πολιτική θεωρία μιά (ήδη παλαιά) "νεωτερική" ερμηνεία για το πολιτικό φαινόμενο στην ώριμη "αστική κοινωνία" (συνήθως των δυτικών αστικών κοινωνιών) η οποία στηρίζεται στην υπόθεση πως υπάρχει ένας σημαντικός καθορισμός τής αστικής πολιτικής πρακτικής (και ειδικά των δομών τής αστικής πολιτικής δύναμης και της άσκησής της) από "βαθύτερες" ("νέες") αστικές δομές εξουσιαστικής, (αλλά όχι τυπικο-κυριαρχικής και παραδοσιο-κυριαρχικής-"πατριαρχικής": στις "πειθαρχικές κοινωνίες"-αστικές και προ-αστικές ή πρωτο-αστικές), υπαγωγής-ενσωμάτωσης των εργαζομένων στο κεφάλαιο που συστοιχούν εν παραλληλία και αλληλοσυσχέτιση με  τις "ολοκληρωμένες" πλέον δομές του κεφαλαίου.
Δεν ισχυρίζομαι πως όλες αυτές οι αντιλήψεις και αναλύσεις περί του νεώτερου-ύστερου (αστικού) πολιτικού φαινομένου, και εν συνεχεία περί τού υλικού ("ολοκληρωμένο" κεφάλαιο) και υλικο-θεσμικού ("ουσιαστική-πραγματική" υπαγωγή της εργασίας ή ημι-εργασίας σε αυτό) υποβάθρου του, είναι για πέταμα.
Ισχυρίζομαι πως είναι στηριγμένες, παρά την μερική ορθότητά τους, σε μια ιστορική αντιδραστική τομή που περιέχει την αντίστοιχη ιδεολογική και πολιτική τομή ως εκτεινόμενη και σε αυτούς που υπερασπίζονται ή θεραπεύουν τις αντίστοιχες θεωρίες περί της "νέας" δομής που προαναφέραμε, ακόμα και ως αριστεροί αναλύτες και θεωρητικοί. 
Θα φτιάξω πρώτα για σας ένα πολεμικό σχεδίασμα του αναθεωρητισμού σε ιδεολογικό επίπεδο και στην επόμενη δημοσίευση θα αναφερθώ αναλυτικότερα σε αυτή την αντιδραστική ιστορική τομή.

Για να είμαι σύντομος στην αρχική "πολεμική" ιεράρχηση: σε αυτές -τις νομιμοποιητικές για τον αστισμό- κριτικές αναλύσεις συμμετέχουν:
α) Οι νεο-αριστεριστές οι οποίοι συνεχίζουν τόσο την "κλασική" κριτική των αστικών θεσμών εκ μέρους του ιστορικού αριστερισμού ("αριστεροί" και "συμβουλιακοί" κομμουνιστές) όσο και την πρότερη, αν και αφελέστερη, αναρχική κριτική σε αυτούς, χρησιμοποιώντας ωστόσο ποικίλα νεώτερα και μερικές φορές "αλληλοσυγκρουόμενα" θεωρητικά μέσα (από τον Φουκώ, τον Ντελέζ, τον Γκυ Ντεμπόρ και άλλους).
β) Οι "δεξιοί" και "αριστεροί" ευρωκομμουνιστές οι οποίοι χρησιμοποιούν την δημιουργικά μαρξιστική (εν μέρει ορθή και εν μέρει λανθασμένη) θεώρηση του Γκράμσι για την ηγεμονία και την κρίση ηγεμονίας (ενώνοντας και "αριστερίστικες" αναλύσεις και εργαλεία με λειτουργιστικές και δομιστικές μεθοδολογίες) με σκοπό να υπερτονίσουν (με ταξική μικροαστική και διανοουμενίστικη μονομέρεια) την έννοια τής "συναινετικής δομής" υπακοής στο κεφάλαιο και την αστικοκρατική και εθνοκρατική εξουσία.
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν καταπολεμούνται όλες αυτές οι θεωρήσεις εν τη ενότητά τους να μην παραβλέπεται η περιπλοκότητά τους και οι ιδιαίτερες δυνάμεις και δυναμικές που αναπτύσσουν όσον αφορά την μερική αντανάκλαση της κοινωνικο-ταξικής και παραγωγικής κατάστασης εντός του ιμπεριαλιστικού καπιταλισμού, ειδικά στην "δύση". 
Από την άλλη πρέπει να αποκαλυφθεί, ψύχραιμα και κριτικο-επαναστατικά, ο ταξικοπροδοτικός ρεβιζιονιστικός τους ρόλος, η μικροαστική μονομέρειά τους, που εμφαίνεται, παρουσιάζεται, αποκαλύπτεται κυρίως στα εξής σημεία:
α) Παραποίηση της έννοιας της δικτατορίας του προλεταριάτου, αγνόηση της αναγκαιότητας του παρατεταμένου λαϊκού πολέμου, όταν μάλιστα είναι αναγκαίος και ως ένοπλος.
β) Δυτικοκεντρισμός και σοσιαλ-ιμπεριαλιστική παραποίηση του μαρξισμού (με χρησιμοποίηση και αναπόφευκτων ιστορικά περιορισμένων ευρωκεντρικών αντιλήψεων του ίδιου του Μάρξ και του Έγκελς, ακόμα και του Λένιν)
γ) "Κριτική" ενσωμάτωση στην κοινωνική και ταξική αλλοτρίωση της "δυτικής" βιομηχανικής και υπαλληλικής εργατικής τάξης, ως έχει (και όχι μόνον όταν την δούμε ως "εργατική αριστοκρατία"), παρά το "αριστερό" πρόσημο της κριτικής αυτής.Ι.Τζανάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου