Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015

Ζητήματα ταξικής πολεμολογίας..Η σχέση της τακτικής με την στρατηγική περιέχει ένα σύνολο ενδιάμεσων νοητικών και "οντολογικών" διαβαθμίσεων που δεν διαμεσολαβούν απλά την σχέση αυτών των όρων σαν να επρόκειτο αυτοί να "συναντηθούν" ως ήδη συγκροτημένοι.
Η νέα πολεμολογία μας όπως αναπτύχθηκε από τους μπολσεβίκους μας έχει δείξει πως όλες αυτές οι ενδιάμεσες διαβαθμίσεις μεταξύ στρατηγικής σχεδίασης και τακτικής υλοποίησης είναι στην πραγματικότητα αυτή καθαυτή η ενεργός "επιχειρησιακή" πραγματικότητα των προαναφερόμενων πόλων.
Υπό αυτή την έννοια οι δύο διακριτοί πόλοι (στρατηγική-τακτική) συγκροτούν την ενότητά τους όχι σε ένα πλαίσιο "συνδυαστικού" τύπου ενοποίησης δύο προ-συγκροτημένων πόλων αλλά σε ένα πλαίσιο συγκρότησης της ενότητας κατά την τακτική υλοποίηση της στρατηγικής και ταυτά-αντίστροφα κατά την στρατηγικοποίηση της υλοποίησης (τακτικοποίησης) της στρατηγικής. 
Είναι προφανές πως η στρατηγική "υπερέχει", ειδικά σε μια επαναστατική μαρξιστική σχεδίαση τόσο του "νόμιμου" όσο και του "μη-νόμιμου" ταξικού πολιτικού και πολιτικο-στρατιωτικού αγώνα, και αυτό δεν είναι προϊόν απλά μιας "τεχνικής" (πραγματικής ή μη) ικανότητας, αλλά το ενεργητικό αποτέλεσμα της ανάδυσης της εργατικής τάξης σε κυρίαρχο ενοποιητικό πρωταγωνιστή τόσο του άμεσου τακτικού όσο και του απώτατου στρατηγικού πεδίου της "υλικής ζωής" σε όλες τις τίς εκφάνσεις.
Προϋποθέτουμε εδώ μια στοιχειώδη κατανόηση κάποιων όρων. 
Παραθέτουμε κάποιες δημοσιεύσεις μας για να γίνουμε κατανοητοί:Η κατανόηση ωστόσο της αδυναμίας στην Ελλάδα ακόμα και να αχνοφανεί ένα είδος αναζήτησης της λαϊκής προλεταριακής ενότητας των όρων του ταξικού πολέμου δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς κατανόηση των βαθύτερων ιδεολογικών και αξιακών της δομήσεων που αντιστοιχούν κατά κάποιο τρόπο στην υλική παραγωγική δομή της.
Η μετάβαση σε μια εποχή που θα τεθεί υπεύθυνα και όχι τυχοδιωκτικά το ζήτημα του ταξικού πολέμου δεν θα είναι σύντομη, μπορεί να μην έχουμε καν εισέλθει στην έναρξη της έναρξής της.
Θα έπρεπε ωστόσο να μην περιμένουμε αλλά να αποκαλύπτουμε τους όρους πλέον της "εδώ" ιστορικής καθήλωσης της εργατικής πολεμολογίας, άρα και της τακτικής-στρατηγικής, χωρίς να παραβλέπουμε την κατάσταση στο παγκόσμιο σκηνικό και την θέση του συγκεκριμένου αστικού κοινωνικού σχηματισμού εις τον οποίο "ζούμε".
Η αδυναμία συγκρότησης ενός συστήματος "ενδιαμεσότητας" τακτικής-στρατηγικής πρέπει κατά την γνώμη μας να θεωρηθεί σε ένα ευρύτερο κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο, και ως αδυναμία δεν είναι απλά η έκφραση μιας τυπικής έλλειψης "διαλεκτικής" θεωρίας ή πρακτικής αλλά έχει μεγαλύτερο βάθος το οποίο με την σειρά του μπορεί να ανακαλυφθεί σε "σημεία" της πρακτικής και της θεώρησης των διάφορων "επαναστατικών" ή ριζοσπαστικών ομάδων εντός της χώρας, και τις διάφορες σκληρές αλλά μερικές φορές και γελοίες συγκρούσεις τους..
Θα μιλήσουμε αναλυτικότερα αυτές τις μέρες..


Ι.Τζανάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου