Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2015

εγελιανός στοχασμός (1)


Στα ενδιάμεσα της ταπεινής ερμηνείας μου στην Ε.τ.Λ ας ανεχτείτε και τους στοχασμούς μου πάνω στο έργο του Φιλοσόφου.


Η ολότητα του γίγνεσθαι που εμφανίζει τα σημεία του αρχικού Είναι και του Μηδενός ως σημεία του έχει κατά τον Hegel μιαν ακαθοριστία, ή μάλλον είναι ένα μη καθορίσιμο. 

Δεν θα τόλμαγα να ονομάσω αυτό το μη καθορίσιμο ως Είναι, ούτε ως ένα Κάτι (Etwas) αφού ακόμα και ως περιέχουσα μορφή του αρχικού Είναι και του (καθαρού) Μηδενός δεν είναι παρ΄όλα αυτά κάτι άλλο από μορφή. 
Η γλώσσα ονομάζει και εδώ αυτό ως κάτι που δεν είναι άλλο, αλλά και εδώ ακόμα λανθάνει, χρησιμοποιώντας έναν αποφατικό τροπισμό που καλό θα ήταν να αποφεύγεται.
Η κενότητα του κατηγοριακού μορφοποιείν που διατελεί το γίγνεσθαι είναι μια κενότητα ωστόσο που δίνει παρουσία και ύπαρξη στα σημεία που εμφιλοχωρούν εντός του ως δυνητικότητες. 
Αλλά ούτε αυτά τα σημεία υπάρχουν αυθυπάρκτως ή καθαυτά και νοούνται μόνον δια της εμφάνισής τους στο συγκεκριμένο γίγνεσθαι που υποστασιοποιεί η στοχαστική θεωρητική μορφή τού γίγνεσθαί τους, πέραν και άνω της τοπικής τους παρουσίας ως κρίσεων (κρίνειν).
Η κατηγοριακή κενότητα αυτή είναι στον Hegel μια ολότητα δημιουργίας των στοιχείων της εαν παραμείνει κατηγοριακή κενότητα αλλά και εαν ταυτοχρόνως παραμείνει υπάρχουσα ως έκφραση και μόνον αυτών των στοιχείων. 
Οπότε, αναρωτιόμαστε, παραμένοντας στο πεδίο της σκέψης του φιλοσόφου, τι είναι εκείνο που θα μπορούσε να υπερβεί αυτή την συγκεκριμένη κενότητα χωρίς την εισβολή της ευρύτερης διαμεσολαβητικής λειτουργίας, αλλά ως ενεργοποίηση ενός εσωτερικού δυναμικού της. 
Η αυτοδημιουργημένη ανάδυση του γίγνεσθαι των στοιχείων του αρχικού Είναι και του Μηδενός είναι περιεχόμενη εντός του ίδιου του γίγνεσθαι, αυτό είναι το μη-Κάτι ή το μη-καθορισμένο ακόμα που αυτο-ιδρύεται δημιουργώντας την πλατωνική "χώρα" όπως θα την εννοούσε ένα εγελιανός ή έστω νεο-εγελιανός στοχασμός;
Η μήπως υπάρχει ένας καθορισμός του Είναι που δεν περιορίζει το αρχικό-Είναι/Μηδέν όντας η ενότητα εκείνη όλων των καθορισμών εντός της οποίας το αρχικό-Είναι/Μηδέν δεν είναι ένα μόνον άμεσο που είναι να διαμεσολαβηθεί εκ του καθορισιακού-Είναι (ή καθορισμένου-Είναι) αλλά ένα ούτως άμεσο προηγουμένως διαμεσολαβημένο και από το καθορισμένο-Είναι και το Είναι εκείνο που έχει τεθεί φετιχικά ως θείο;


Ι.Τζανάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου