Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

Hegel και γίγνεσθαι / Ενδιάμεση σημείωση (4)


Στον Hegel δεν υπάρχει μόνον ένα Είναι και ένα Γίγνεσθαι, αλλά τουλάχιστον δύο(2) Είναι και Γίγνεσθαι που με την σειρά τους υποδιαιρούνται (όχι απαραιτήτως "οργανικά") ή διχοτομούνται και αυτά:
Το πρώτο Είναι (1) απαρτίζεται από το δύο εξής "μέρη": το αρχικό Είναι(1-α) και το καθορισμένο-Είναι(1-β), τα οποία βρίσκονται σε λειτουργική και οντολογική απόσταση και διάσταση μεταξύ τους, άρα δεν είναι τυπικώς "μέρη" μιας ολικής έννοιας, εφόσον το αρχικό Είναι(1-α) είναι μέρος του πρώτου Γίγνεσθαι(1) χωρίς να έχει ακόμα αρθεί σε καθορισμένο Είναι(1-β).
Βρισκόμαστε εδώ ερμηνευτικά ακόμα στο πρώτο Είναι(1) και μάλιστα σε μια υποδιαίρεσή του [αρχικό(καθαρό)-Είναι] και στο πρώτο Γίγνεσθαι(1). 
Επίσης:
Ούτε το γίγνεσθαι(1) της εναρκτικής γνωσιακής φαινομενικότητας ούτε τα σημεία που το απαρτίζουν (αρχικό-Είναι/Μηδέν) συνιστούν κατά τον Hegel αυθύπαρκτες οντότητες.
Το γίγνεσθαι(1) ωστόσο περιέχεται στον καθορισμό της (γνωσιακής) διαμεσολάβησης:
είναι το ίδιο διαμεσολάβηση των σημείων του και (είναι) επίσης (γνωσιακό) αντικείμενο μιας ελευσόμενης (γνωσιακής) διαμεσολάβησης από το δεύτερο "μέρος" του Είναι, δηλαδή από το καθορισμένο-Είναι(1-β), που είναι το δεύτερο ανεπτυγμένο "μέρος" του πρώτου Είναι [το οποίο, επαναλαμβάνουμε, ως πρώτο Είναι(1) απαρτίζεται από το αρχικό-Είναι(1-α) και το καθορισμένο-Είναι(1-β)=ποιοτικός καθορισμός του Είναι, που ξεκινάει ωστόσο με τον αφηρημένο καθορισμό του Κάτι --Etwas].
Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ξανά με έντονο τρόπο πως ενώ το αρχικό-Είναι(1-α) είναι μέρος με "οργανικό" τρόπο τού πρώτου Γίγνεσθαι(1) είναι ωστόσο "μέρος" του "εαυτού" του ως πρώτου Είναι [που απαρτίζεται από αυτό (1-α) και το δεύτερο μέρος (1-β) --το καθορισμένο-Είναι] με μη-οργανικό τρόπο, βρίσκεται δηλαδή σε εμφανή λειτουργική απόσταση και διάσταση προς το άλλο "μέρος" (δηλαδή με το 1-β)
Το εναρκτικό γνωσιακό στοιχείο του γίγνεσθαι κατά τον Hegel, δηλαδή το γίγνεσθαι(1), απαρτίζεται από το σημείο: αρχικό(καθαρό)-Είναι [πρώτο Είναι(1) και ταυτόχρονα μόνον (ως) πρώτο μέρος(α) (τίθεται ως μέρος) του πρώτου Είναι(1)] και το σημείο: αρχικό(καθαρό)-Μηδέν.

Με τις υγείες σας..

Όπως καταλάβατε ο Hegel είναι ΝΑΟΣ και όχι μπαράκι..
Ι.Τζανάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου