Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΜΗΔΕΝΟΣ / 1


Σε συνέχεια των αναρτήσεων του Αυτοκαθορισμού:

Η εικόνα ενός ατέρμονου αντικατοπτρισμού ως το αρχικό φαινόμενο του γίγνεσθαι..

Hegel και Γίγνεσθαι / Σύνοψη ερμηνειών.

Hegel και γίγνεσθαι / Ενδιάμεση σημείωση (3)

Hegel και Γίγνεσθαι (3) / Κριτικός σχολιασμός στις παρατηρήσεις [1,2,3,4] Πρώτο τμήμα/Πρώτο Κεφάλαιο της Ε.τ.Λ

Hegel και Γίγνεσθαι (2) / Κριτικός σχολιασμός στις παρατηρήσεις [1,2,3,4] Πρώτο τμήμα/Πρώτο Κεφάλαιο της Ε.τ.Λ

Hegel και Γίγνεσθαι (1) Εισαγωγικά σχόλια 

Hegel και Μηδέν (1) 

Hegel και Μηδέν (2)

Hegel και Μηδέν (3) 

Hegel / Ενδιάμεση σημείωση 

Hegel / Η υπόρρητη Δόξα του Μηδενός (Τίποτα) 

Hegel / Eνδιάμεση σημείωση   

Hegel / αποφατική κατηγόρηση του αρχικού Είναι (1)...

Hegel / αποφατική κατηγόρηση του αρχικού Είναι (2)

 

 

 

  Μιά πρώτη προσέγγιση

 

Η όψη του σημείου του διαμεσολαβητικού μηδενός  όπου αγγίζει (αγγίζεται από) το ένα ή το άλλο στοιχείο του φαινομενοποιητικού Γίγνεσθαι(1)[αρχικό-Είναι/Μηδέν] τι απεικονίζει ή τι καθρεφτίζει; 

Είναι ένα όμοιον του είδους του κάθε στοιχείου εντός της αδιάσπαστης ενότητας τού Γίγνεσθαι(1)[αρχικό-Είναι/Μηδέν] φαινομενοποίησης του υπαρκτού; 
Είναι δηλαδή η όψη που θέσαμε στην αρχή μια πτυχή του διαμεσολαβούντος όμοια ή αντίστοιχη ή ομόλογη του διαμεσολαβούμενου;
Αν ίσχυε κάτι από όλα αυτά θα είχαμε στ΄αλήθεια μια πολύ παράξενη συνύπαρξη ειδών Μηδενός σε μια εξίσου παράξενη συλλογικότητα-ενότητα του Εν-Μηδενός της φαινομενοποίησης -- η οποία θα ήταν (ως Εν-Μηδέν) αποτελούμενη από αυτά τα διάφορα είδη Μηδενός:
[είδος 1]
Το Μηδέν ως μια κατηγοριακή εκδοχή του Γίγνεσθαι της φαινομενοποίησης στην αυτοταυτότητά του, με την έννοια πως ακόμα και το (υπο-)σύστημα-Γίγνεσθαι(1)[αρχικό-Είναι/Μηδέν] είναι από αυτή την σκοπιά απλά ένα Μηδέν.
[είδος 2]
α)Το Μηδέν ως: (κατώτερο) συνυπάρχον (διαβρώνον) στοιχείο στην ενότητα "αρχικό-Είναι" που είναι ο ένας πόλος της θεμελιακής οντολογικής δυάδας πόλων κατά Hegel, όπου, όπως έχουμε δει, έχουμε το ηγεμονεύον Είναι και το ηγεμονευόμενο (διαβρώνον τον ηγεμόνα Είναι) Μηδέν..β)Το Μηδέν ως: επίσης (ανώτερο) συνυπάρχον στην ενότητα "Μηδέν" που είναι ο άλλος πόλος της θεμελιακής δυάδας πόλων κατά Hegel, όπου, όπως έχουμε δει, έχουμε το ηγεμονεύον Μηδέν και το ηγεμονεύομενο (διαβρώνον τον ηγεμόνα Μηδέν) Είναι.
[είδος 3]
και θεμελιακά ερωτήματα που ανακύπτουν.
Το Μηδέν ως διαμεσολαβητικό στοιχείο μεταξύ των στοιχείων "αρχικό-Είναι" και "Μηδέν" του (αρχικού) (υπο-)συστήματος-Γίγνεσθαι(1)[αρχικό-Είναι/Μηδέν] όπου όμως έχουμε την μία όψη του, ή πτυχή του, κατά την διαμεσολαβητική ενέργεια που επιτελεί εις την πλευρά του αρχικού-Είναι και την άλλη όψη του, ή πτυχή του, (κατά την διαμεσολαβητική ενέργεια που επιτελεί) εις την πλευρά του (καθαρού)Μηδενός.
Θα μπορούσε λοιπόν να μιλήσει κανείς για ένα τρίτο Μηδέν(3) που υποδιαιρείται σε ένα (3-α) που είναι αντίκρυ και άπτον ή απτόμενο του πόλου του αρχικού-Είναι και σε ένα (3-β) που είναι αντίκρυ και άπτον ή απτόμενο του πόλου του (καθαρού-)Μηδενός.
Μην ξεχνάμε όμως πως σε αυτούς τους αντικρυστούς ή απτόμενους από το διαμεσολαβητικό Μηδέν πόλους τού αρχικού-Είναι και του (καθαρού)Μηδενός υπάρχει στον καθένα εντός του και το άλλο στοιχείο, ήτοι στον πόλο του αρχικού-Είναι το Μηδέν και στον πόλο του Μηδενός το Είναι, άρα κατά την στιγμή της διαμεσολάβησης από το διαμεσολαβούν Μηδέν "αυτό" (το Μηδέν) ως κάθε φορά αντίστοιχη στο διαμεσολαβούμενο όψη, ή πτυχή, έχει να διενεργήσει ένα είδος σχέσης και με το άλλο στοιχείο από αυτό που κυρίως διαμεσολαβεί εικονιστικά όπως το έχουμε περιγράψει.
Μήπως δεν υπάρχει στην πραγματικότητα άλλη διαμεσολάβηση από αυτήν της μεταβίβασης της άλλης ιδιότητας-σημειακότητας στον άλλο πόλο; 
Μήπως αυτό είναι στην πραγματικότητα το όλον της διαμεσολάβησης του διαμεσολαβούντος Μηδενός και εξ΄αυτού προκύπτει ότι το Μηδέν ως διαμεσολαβόν στοιχείο του (υπο-)συστήματος-γίγνεσθαι(1), ως [είδος 3] του Μηδενός υπάγεται στο πεδίο του Μηδενός ως συνυπάρχοντος [είδος 2] ;
Δεν είναι νομίζω δυνατή μια υπαγωγική ένωση του [είδους 3] με το [είδος 2] γιατί το [είδος 2] δεν μπορεί να εμπεριέξει αναλυτικά το [είδος 3] αφού για να υπάρξει [ως είδος 2] είναι ακριβώς το [είδος 3] που πρέπει να διενεργήσει την ειδική σύνθεση της γενικής συνύπαρξης που περιέχει το [είδος 2] κατά την ιεραρχική της έννοια: σε ηγεμονεύον και ηγεμονευόμενο στοιχείο εντός του εκάστου πόλου από αυτούς που απαρτίζουν το (υπο-)σύστημα-Γίγνεσθαι(1) [στον πόλο του αρχικού Είναι το ηγεμονεύον είναι το Είναι και ηγεμονευόμενο το Μηδέν, στον πόλο του Μηδενός το αντίθετο..] .
Άρα, η ειδική διαμεσολαβητική ενέργεια του Μηδενός που σχηματίζει διάφορες υποδιαιρέσεις του -- ως ειδικού διαμεσολαβητικού Μηδενός -- κατά τις διενέργειές της προς τον κάθε πόλο που απαρτίζει το υπο-σύστημα-Γίγνεσθαι(1)[αρχικό-Είναι/Μηδέν] διενεργείται και η ίδια ως ιεραρχικοποιούσα διενέργεια ως προς την σύσταση (αυτών) των (συγκεκριμένων) πόλων που διαμεσολαβεί.
Άρα, η αντικατοπτριστική αλληλενέργεια των πόλων του αρχικού-Είναι και του Μηδενός είναι μια περιορισμένη, καθορισμένη ως ιεραρχικοποιημένη δια ενός διαμεσολαβητικού Μηδενός εξεικόνιση του ενός στο άλλο.
Τα 2 επόμενα προκύπτοντα ερωτήματα:
Πως όμως διενεργείται αυτή η ιεραρχικοποιημένη εξεικόνιση από ένα Μηδέν; 
Και επίσης, αν είναι το [είδος 3] του Μηδενός μια συνθετική συγκεκριμενοποίηση άρα και καθορισμός του [είδους 2] πως καθορίζεται τελικά το [είδος 2] ως καθορισμός; 
Η απάντηση βέβαια δίδεται στα πλαίσια της διασάφησης (αυτής) της διαμεσολαβητικής ιεραρχικοποίησης που διενεργεί το [είδος 3]. 


Ι.Τζανάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου