Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016

Το σύστημα της ανάλωσης των πάντων..


Η κυριαρχία της πολλαπλότητας ως καθοριστικού συντελεστή της δόμησης του κοινωνικού γεγονότος εξιδανικεύεται συνήθως είτε αρνητικά ή θετικά (με την κοινότοπη έννοια των όρων "θετικό" και "αρνητικό").
Όμως παραβλέπεται η ενοποιητική διάσταση της κυριαρχίας της πολλαπλότητας, ο τρόπος ενοποίησης που αυτή προκαλεί ως μια ισχυρή ή κυρίαρχη κοινωνικο-θεωρησιακή και κοινωνικο-υλική πραγματικότητα.
Η κυριαρχία της πολλαπλότητας, η λειτουργία της ως κυρίαρχου  συντελεστή της ανθρώπινης κατάστασης, είναι συνυφασμένη με την διεργασία της υποκαταστασιμότητας των καθεκάστων όντων μιας ενότητας ως μιας τάσης που τείνει προς την απόλυτη πραγμάτωσή της.
Το άμεσο πρακτικό νόημα της απόλυτης υποκαταστασιμότητας, άρα και απόλυτης ταυτότητας, των καθεκάστων (κοινωνικών, ατομικών κ.λπ) όντων λέγεται ανταγωνισμός.
Δεν υπάρχει ανταγωνισμός χωρίς οξυμμένη πολλαπλότητα και δεν υπάρχει π0λλαπλότητα ως κυρίαρχος καθορισμός χωρίς να υπάρχει μεταμόρφωσή της σε οξυμμένο ανταγωνισμό.
Η ηθικολογική (ηθική και ηθικο-πολιτική) κριτική τής "αξίας" τής πολλαπλότητας ως κυρίαρχου (κοινωνικού-υλικού και κοινωνικο-θεωρητικού) καθορισμού παραβλέπει την κοινωνικο-οντολογική πτυχή της που είναι ίσως η σημαντικότερη και είναι η παράγουσα τις ηθικές και πολιτικές εξαχρειώσεις με τα ποικίλα ονόματα όπως "φιλελευθερισμός" "φασισμός" "εθνι(κι)σμός" κ.λπ τα οποία μάλιστα παρουσιάζονται πολλές φορές και ως φορείς αντίθετων "αξιών".
Η μεταμόρφωση ενός συστήματος οντικότητας σε ένα σύστημα στο οποίο κάθε στοιχείο (και κάθε μορφή στοιχειακότητας) έχει την δική του αυτονομία και σχετική καθαυτότητα, ή ακόμα ακόμα είναι ένα είδος απόλυτης αυτο-ποιότητας, είναι εφικτή αν υπάρχει ολοκληρωμένη αντιστάθμιση της διάρρηξης της ενότητας της οντικότητας με την υποκαταστασιμότητα των στοιχείων που την απαρτίζουν:
Όταν ακούς για την ελευθερία "σου", την ελευθερία του ατόμου ή του έθνους, την ελευθερία της ύπαρξης ή της ιδιαίτερης κοινότητάς σου, όταν ακούς για οικονομική ελευθερία ή πολιτική ελευθερία εως να είναι όλα αυτά ξεχωριστά στοιχεία ενός συστήματος πολλαπλότητας το οποίο τα διασφαλίζει (ως αυτόνομα και ξεχωριστά στοιχεία), να γνωρίζεις ότι όλος αυτός ο Λόγος είναι ένας διαρκής θεωρητικός ιδεολογικός και ρητορικός πρόλογος μιας σύντομης αυθυπαρξίας και μιας επερχόμενης τέλειας εξόντωσης, τις περισσότερες φορές αθόρυβης.
Ο παγκόσμιος-εθνικός καπιταλισμός ως η ιστορική ολοκλήρωση αυτής της κατάστασης ή δόμησης του όντος, ειδικά ο δυτικός καπιταλισμός, είναι και παρουσιάζεται-εμφανίζεται σε ένα ουσιαστικό επίπεδο πρόσληψής του ως αυτό το πράμα. 
Και στη σημαία της καθημερινότητάς του, ήτοι στην πραγματική σημαία του γράφει πάντα: 
Είστε όλοι ελεύθεροι ως αναλώσιμοι και αναλώσιμοι ως ελεύθεροι. 
Τι σχέση όμως μπορεί να έχει η "καθαρή" θεωρία με όλα αυτά;
 
Στην συνέχεια...Ι.Τζανάκος
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δρεπάνι

Δρεπάνι
Δρεπάνι..

Ιωάννης Τζανάκος - Ιστολόγια

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αυτοκαθορισμός

Αυτοκαθορισμός

Nichts

Nichts

Πολιτική και Γεωπολιτική..

Στα όρια..

Ουρανός

Ουρανός

Επιστημονικά και επιστημονικοφανή..