Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2016

Το (κατηγοριακό) Υποκείμενο ως θεμελιακό γίγνεσθαι-φαινομενοποίησης-του-όντος..Η συγκρότηση της έννοιας του Είναι είναι αποτέλεσμα της εννοιακής και γλωσσικής (ή σημειακής) συγκρότησης της έννοιας (ή του σημείου) της φαινομενικότητας τού όντος ως της πραγματικής ουσίας του ή της ορθής έννοιάς του.
Αυτή η ιδιαίτερη συγκρότηση του όντος ως φαινομενικότητας μπορεί να εννοηθεί με πολλούς τρόπους:

Ως έκφραση της γλωσσικής ή σημειακής υφής της σκέψης και (ως έκφραση) εξ αυτής της ειδικής υφής της ειδικής της ενότητας(-απόσπασής της)  με(-από) τον αντικειμενικό κόσμο. 
Ως να είναι η μορφή και η ουσία τόσο της ανάδυσης των θεμελίων της Λογικής και της γένεσης των Κατηγοριών (κατηγορήσεων) όσο και της εφαρμογής τους επί του όντος.
Ως η έκφραση της αυτονομίας του ανθρώπινου όντος σε σχέση προς τον "φυσικό" κόσμο λόγω της ειδικής αυτονομίας της σκέψης του όταν αίρεται στο σημείο της μηδενοποίησης της υπαρκτότητας των υπαρκτών όντων συγκροτώντας τα ωστόσο σε μια μετα-ύπαρξη, την φαινομενικότητα.
Όλες οι πτυχές της συγκρότησης της έννοιας, της κατάστασης και της μετα-εννοιακής μετα-κατάστασης-(τής)=φαινομενικότητας, αποτελούν ένα Γίγνεσθαι το οποίο ενώνει όλους τους προηγούμενους καθορισμούς χωρίς να είναι και τόσο σαφής η συγκεκριμένη μορφή (της ένωσης αυτής).
Η έναρξη ωστόσο αυτού του Γίγνεσθαι κατά την φιλοσοφική έννοια μπορεί να μελετηθεί ως μοναδική στο ον ως φιλοσοφική. 
Η φιλοσοφία ορθώνει και αρθρώνει μιαν απόλυτη αξίωση: 
Να είναι το κύριο πεδίο της ακέραιας έστω φαινομενοποίησης του κόσμου και κάθε προγενέστερη χρονικά φαινομενοποίηση να ενσωματώνεται ως μη ακέραια στην μεταγενέστερη χρονικά αλλά πρότερη λογικά και οντολογικά φιλοσοφική ακεραιότητα του όντος της φιλοσοφίας. 
Αυτό το ειδικό γίγνεσθαι αυτής της ειδικής συγκρότησης και οργάνωσης της φαινομενικής υπόστασης του όντος, αυτό το οποίο εμείς καλούμε "φαινομενοποίηση" του όντος, διενεργείται από ένα Υποκείμενο το οποίο όμως μπορεί να εννοηθεί ως κατηγοριακό υποκείμενο [κατά την δράση της έναρξης της σκέψης για: α) το Είναι/Μηδέν αλλά και για: β) το (εκάστοτε, καθέκαστο) συγκεκριμένο αντικείμενό της(Χ)] αν είναι ήδη συγκροτημένο ως κατηγοριακό.
Η αλήθεια, ή απλά η γνωσιακή-καθορισιακή μορφοποίηση του αντικειμένου είναι (ένα) Υποκείμενο και αυτό σημαίνει πως αναγκαία και τα θεμέλια της αλήθειας (αυτής) ή της γνωσιακής-καθορισιακής μορφοποίησης (αυτής) δεν μπορεί παρά να είναι μόνον (ένα) Υποκείμενο.
Ο Hegel στην Φαινομενολογία του Πνεύματος (Νού κατά Φαράκλα, διαφωνώ μαζί του, παρά την χρησιμότητα εμφάνισης και της έννοιας του Νου ως προς το Geist) διακρίνει την αλήθεια ως υπόσταση από την αλήθεια ως Υποκείμενο. 
Εδώ είναι λίγο δύσκολο να αναφερθούμε σε αυτή την μεγαλειώδη διάκριση του Φιλοσόφου, και τι σημαίνει ως μοντέρνα, ζωντανή επιστροφή στον Πλάτωνα -- αλλά όχι μόνον.
Ας κρατήσουμε εδώ το εξής σχετικό με τα παραπάνω λεχθέντα από εμάς: 
Αν η αλήθεια, ή το γνωρίζειν είναι ήδη Υποκείμενο για να είναι αλήθεια και αληθώς γνωρίζειν, και αν βέβαια αυτό προϋποθέτει πως είναι (τότε/ήδη) αυτό το Υποκείμενο ως Υποκείμενο κατηγοριακό πράττειν, τότε και η πρωτο-συγκρότηση του Υποκειμένου είναι ήδη αλήθεια ή αληθώς γνωρίζειν και κατηγοριακά συσταθείσα (ίσως και καθορισιακά) αν αναχθούμε βέβαια στο Γίγνεσθαι(1) της θεμελίωσης του πράττειν αυτού (της κατηγόρησης --για μένα και καθορισμού), ήτοι στο θεμελιακό (υπο-)σύστημα αρχικό-(καθαρό)Είναι/Μηδέν όπως το έχουμε αναλύσει στις προηγούμενες δημοσιεύσεις μας.

Τι έχουμε αφήσει σε εκκρεμότητα πριν συνεχίσουμε την πορεία μας στην Επ.τ.Λογικής του Hegel;
Έναν ορισμό του Είναι, μετά τις ερμηνείες μας, και έναν ορισμό της καθορισιακής υφής του διαμεσολαβητικού Μηδενός(Τίποτα) σε αναφορά προς τα προβλήματα του πεδίου του πρώτου-θεμελιακού Γίγνεσθαι(1)=αρχικό-Είναι/Μηδέν [της εναρκτικής φαινομενοποίησης του όντος]
Ι.Τζανάκος  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου