Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

Πολιτικοστρατιωτική μοναδικότητα..(1)Η δημιουργία ενός πολιτικοστρατιωτικού δικτύου μπορεί να προϋποθέτει ενώσεις με άλλα πολιτικοστρατιωτικά δίκτυα αλλά μπορεί και να προϋποθέτει το εντελώς αντίθετο:
Απόλυτες αποσπάσεις και απόλυτους διαχωρισμούς από (όλα τα) άλλα πολιτικοστρατιωτικά δίκτυα. 
Είτε αυτά είναι κρατικά είτε είναι μη κρατικά.
Αυτές οι απόλυτες αποσπάσεις και οι απόλυτοι διαχωρισμοί μπορεί να παραμείνουν μόνιμοι ή να αρθούν από μια μελλοντική συμμαχία.
Όμως τουλάχιστον μέχρι να ριζώσει κοινωνικο-ιστορικά το πολιτικοστρατιωτικό δίκτυο εκείνο που για να υπάρξει πρέπει να αποσπαστεί και να διαχωριστεί από τα άλλα, είναι αναγκαίο η πράξη του απόσπασης-και-διαχωρισμού να είναι απόλυτη.
Στην πραγματικότητα για αυτό το λόγο προσθέτουμε αυτό τον κατηγοριακό προσδιορισμό (το "απόλυτο") [στην απόσπαση και στον διαχωρισμό τού συγκεκριμένου (επιθυμούμενου) δικτύου από τα άλλα]:
Για να δείξουμε την ανάγκη η αυτονομία μιας κατηγορίας πολιτικοστρατιωτικών δικτύων να είναι ορθωμένη στο επίπεδο της αδιαπέραστης και χαλύβδινα περίκλειστης πολιτικοστρατιωτικής μοναδικότητας.
Οι λόγοι που παράγουν αυτή την μοναδικότητα ως αναγκαία διαχωρισμένη και αναγκαία αποσπασμένη από τις άλλες είναι συγκεκριμένοι.
Θα τους αναλύσουμε στην επόμενη σχετική δημοσίευσή μας, όπως (θα αναλύσουμε) και την σειρά των σχετικών τεχνασμάτων και ιδεολογικών και οργανωτικών τεχνουργημάτων που συντελούν σε αυτήν..

Ιωάννης Τζανάκος   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου