Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

2 ερμηνευτικές τομές για τον Hegel..Σημείο ερμηνευτικής τομής 1.
Για μιαν εγελιανή πολιτική φιλοσοφία ως μη-οντολογία.
Η αντεπίδραση των ιδρυμένων από το ξενωτικό σημείο όντων-ως-ολότητα(-ή ολότητες)  στο ίδιο το ξενωτικό σημείο είναι ανυπόστατη, όσον αυτό το ξενωτικό σημείο είναι ξενωτικόν.
Υπάρχει μια διαρκής επιστροφή ή επανάληψη τής επιστροφής της ιστορικής διεργασίας προς το ξενωτικό σημείο της γλώσσας-ως-ιδρύουσας-ξενωτικής-ολότητας, αλλά τίποτα δεν οδοποιεί αυτή την επιστροφή ή επανάληψη επιστροφής προς το ίδιο το ξενωτικό σημείο, είτε για να το συναντήσει ταυτοτικά (δεξιός εγελιανισμός) είτε για να το μετατρέψει ριζοσπαστικά (μαρξισμός) είτε για να το ανατρέψει ριζοσπαστικά (εγελιανίζων ή αντιεγελιανός φροϋδομαρξισμός).
 
Σημείο ερμηνευτικής τομής 2 
Για τον εγελιανό Λόγο του σημείου ως έναρξης και ίδρυσης.
Έχουμε πει πως το σημείον καθεαυτό είναι ένα Εν, και αυτονόητα αυτό το Εν είναι διακαθορισμένο από το Μηδέν, απλά ο Hegel μας έχει δείξει με διαφωτιστικό τρόπο (αν και μόνον επίκαιρα ή σύγχρονα μεθερμηνευόμενος) ότι ο άλλος διακαθορισμός του αρχικού ξενωτικού σημείου (εκτός από το Μηδέν) είναι το Είναι ως καθαρό-Είναι (ή εντελώς αφηρημένο-Είναι).
Αναζητώντας παλαιότερα την σχέση αυτών των δύο υποκαθορισμών του αρχικού ξενωτικού σημείου στον Hegel τής (έναρξης τής) Επ.τ.Λογ. τονίσαμε την παρουσία του Μηδενός εις αυτήν και κατά αποφατικό και κατά υπόρρητο τρόπο, αλλά αφήσαμε στην άκρη κάπως τις πτυχώσεις εκείνες της εγελιανής έναρξης που έχουν να κάνουν με τον ευρύτερο διακαθορισμό των υποκαθορισμών που σχηματίζει ο Φιλόσοφος, υποθέτωντας αρχικά πως αυτός έχει ευρύτερες "αντικειμενικές" ή οντικές προελεύσεις (λ.χ χρόνος).
Με το άγγιγμα του γλωσσικού φαινομένου διαπιστώνουμε πως η εγελιανή συσχέτιση των υποκαθορισμών αυτών του αρχικού εγελιανού σημείου (δηλ. του Μηδενός και του καθαρού-Είναι) πιθανόν να είναι σοφώτατα κάτι άλλο από (μόνον) αποφατική ως διατηρώσα όμως την μη ύψωση της στον καθορισμό ή την καθορισιακότητα εντός της θεωρησιακής ολότητας που σημαίνεται ως η ενότητα αρχικόν-σημείον ή απλά σημείον ως σημείον.
Ο ενδογενής διακαθορισμός των υποκαθορισμών αυτών δεν υψώνεται εις καθορισιακή ενότητα ούτε σχηματίζει μιαν νέα αίρουσα (την απλή) σημειακή ενότητα, αλλά παραμένει ένας διακαθορισμός της αυτόματης και αέναης αλληλομετατροπής (μεταξύ) των υποκαθορισμών τούτων, ούτως ώστε να διατηρείται εις το ακέραιον σε αυτή τουλάχιστον την εγελιανή φάση η ξενωτική υφή και λειτουργία του σημείου όπως το ιχνογραφούμε. 
 
 
 
Ιωάννης Τζανάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Εξωτερικότητα..

Εξωτερικότητα..
Εξωτερικότητα..