Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

Το σημείο σφυρί, το σημείο τσάπα..


Οι ενδογλωσσικές ενορμήσεις δεν αντιπροσωπεύουν ένα (άλλο) Είναι ούτε ως το διαλεκτικό ή ασύμμετρο οντικο Μηδέν της γλώσσας.
Γι΄αυτό και οι υψώσεις(-α) και οι καταβυθίσεις(-β) στην υπεροργάνωση(-α1) και τον διασκορπισμό(-β1) της γλώσσας, αντί να είναι το αποτέλεσμα ή ένας συνκαθορισμός του ειδικού Είναι ή/και του ειδικού Μηδέν της γλώσσας και ως εκ τούτου να αντιπροσωπεύπουν διεργασίες πέραν της γλώσσας, είναι σφαιρικά περικλεισμένες στο ίδιο το Είναι/Μηδέν της γλώσσας.
Το πρόβλημα της επικοινωνίας αυτού τού συστήματος και των θεωρούμενων ως διαταραχών του με συμβάντα και επιρροές εκτός αυτού δεν λύνεται ως θεωρητικό πρόβλημα με την συνεχή οργανικοποίηση, έστω και έμμεση, της σχέσης αυτής είτε με ιεραρχικοποιήσεις ή επιπεδώσεις της, ούτε με ακόμα περιπλοκότερα συστήματα γεωμετρικής ή παρα-γεωμετρικής (θεωρησιακής) συστάσεως, κάποτε παρουσιαζόμενα και δια τοπολογικών ή παρα-τοπολογικών μορφών ή σχημάτων.
Το σημείο ως η γλώσσα στην ολότητα και το Εν της είναι ένα τέλειον που συνεχώς υψώνεται καταβυθιζόμενο και καταβυθίζεται υψωνόμενο στο βάραθρο της ξένωσής του από το Ον, το οποίο όμως (η γλώσσα-σημείο) ιδρύει ως Ον ακριβώς δια της ξένωσής της από το άπαν των όντων.
Άραγε το βάραθρο αυτό είναι το Μηδέν;
Πως το βάραθρο αυτό σχηματίζει την βαραθροσύνη του; ή, πως το Μηδέν σχηματίζει την μηδενοσύνη του;
Το ερώτημα έχει την σημασία του αν σκεφτεί κάποιος με έναν πρακτικό τρόπο απορρέοντα από τις συνήθειες ενός τεχνίτη που τυχαίνει να μετατρέπει συνεχώς το σφυρί του από ειρηνικό εργαλείο σε όπλο και από όπλο σε ειρηνικό εργαλείο.
Αν το σφυρί σημείο-Εν είναι ειρηνικό εργαλείο σχηματίζει ένα δημιουργικό βάραθρο σχηματίζοντας γύρω του μια γη που την αποσύρει θετικά εις εαυτόν αφήνοντας το μηδέν κενό να "καταλάβει" τον χώρο, αν το σφυρί σημείο-Εν είναι ένα όπλο σχηματίζει ένα δημιουργικό βάραθρο σχηματίζοντας το κενό αιφνίδια και καταστροφικά συντρίβοντας κονιορτοποιώντας και σκορπίζοντας την γη αυτή που υπάρχει στον χώρο εκείνο που είναι να "καταληφθεί" από το κενό μηδέν.
Ιωάννης Τζανάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δρεπάνι

Δρεπάνι
Δρεπάνι..

Ιωάννης Τζανάκος - Ιστολόγια

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αυτοκαθορισμός

Αυτοκαθορισμός

Nichts

Nichts

Πολιτική και Γεωπολιτική..

Στα όρια..

Ουρανός

Ουρανός

Επιστημονικά και επιστημονικοφανή..