Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2016

Η ψευδο-εξέγερση δια του α-συνεχούς (εντός) της αμιγώς γραμμικής χρονικότητας..


Υπάρχει μεν μιά δεδομένη επαναληπτική δομή στο ίδιο το έμβιο ον και ειδικά στον άνθρωπο εκ της βιολογικής σύστασής του, αλλά μια πραγματική ολική εμβιωτική επανάληψη που θα ενσωμάτωνε αυτή την ατομικοβιολογική ας πούμε "εσωτερική δομή" στο σχήμα της θα ήταν εκείνη η οποία θα σχηματίζονταν σε ένα ευρύτερο κοσμικό ή κοσμολογικό πλαίσιο ακόμα και εννοούμενο με την εμπειρική μορφή της εναλλαγής των καιρών.
Η εναλλαγή των καιρών όπως αποτυπώνεται σε όλα τα ετήσια/ημερήσια ημερολόγια της ανθρωπότητας, όποια κι αν είναι η ακριβής συμβατική εκκίνησή τους όσον αφορά στο ξεκίνημα του (νέου) χρόνου ή της (νέας) ημέρας, εκφράζει με άμεσο εμπειρικό τρόπο αυτή την κοσμική ή κοσμολογική καμπύλωση της γραμμικής κατάστασης του χρόνου όπως αυτή (ως γραμμική) απεικονίζεται στην απλή ευθεία πάνω στην οποία διενεργείται η παλινδρομική κίνηση της στάθμισης του χρόνου [Χρόνος, κυκλικότητα, φθαρτότητα-κρισιμότητα..][Χρόνος και ημερολόγια από μια "κυκλική" σκοπιά..]
Για να μεταφράσουμε όμως τα πράγματα σε μια ακόμα πιο συγκεκριμένη έννοια τής κοσμολογίας θα έπρεπε να διευκρινήσουμε πως αυτή (ως έννοια) χρησιμοποιείται από εμάς με την στενότερη δυνατή υπο-έννοιά της όπως αυτή σημαίνει το συγκεκριμένο εμβιωτικό ή ευρύτερο βιολογικό οικοσύστημα εντός της γήινης σφαίρας:
Ο χρόνος της έμβιας διάστασης τού υπαρκτού σε μια ευρύτερη διάσταση όμως από αυτήν του κάθε ειδικού βιολογικού ατομικού συστήματος αναφέρεται στους αντικειμενικούς ρυθμούς και τις αντικειμενικές δομές τής γήινης οικόσφαιρας σε αναφορά και προς το κάθε ξεχωριστό εμβιωτικό υποσύστημα και προς το συνολικό εμβιωτικό σύστημα.
Εννοείται πως η διάκριση που προτάσσουμε αρχικά ανάμεσα στο ατομικό ειδικό βιολογικό σύστημα αναφέρεται ειδικά στους ανθρώπους και απεικονίζει μάλλον την ανησυχητική τους ικανότητα (δια μέσω των κοινωνιών τους) να προβαίνουν σε πρακτική αφαίρεση της ανθρωπικής ατομικής βιολογικής επαναληπτικότητας από την συνολική εμβιωτική βιολογική επαναληπτικότητα και μάλιστα να την επιβάλλουν ως γενικό κανόνα στον υπόλοιπο έμβιο κόσμο.
Ο χρόνος ως μια αδιατάρακτη συνεχής ή ακόμα και α-συνεχής/συνεχής σειρά ροής ατομικο-υποκειμενικών επαναλήψεων πάνω σε μια γραμμή είναι το αποτέλεσμα αυτής της επιβολής της αφαίρεσης του ατομικού βιολογικού από το συνολικό.
Δεν έχει τόση σημασία λοιπόν αν κάποιος ένας ή κάποιοι πολλοί αμφισβητήσουν αυτή την ροή κατά την απόλυτη συνέχειά της και φαντασθούν ή πράξουν κάποια τομή ή κάποιο κενό σε αυτήν, αφού δεν θα έχει ακόμα και έτσι διαταραχθεί ούτε στο ελάχιστον η μονοκρατορία της μη-κυκλικής ή μη εμβιωτικά καμπυλωμένης επιστροφικότητας (επανάληψης) άρα (δεν θα διαταραχθεί) ούτε και η αμιγής παλινδρομικότητα εις ένα αρχικό ξερό (συμβασιακό) μηδέν και έπειτα ξανά στο πλήρες ή κενό σημείο εκκίνησης της επιστροφής.
Πρόκειται για μια κενή επιστροφική παλινδρομησιακή και μόνον ατομικο-εμβιωτική επανάληψη (με την κοινοτόπως αρνητική έννοια του όρου της κενότητας), ακόμα κι αν διαμεσολαβείται από εξεγερτικές μεσσιανικές ή χιλιαστικές εκρήξεις. 
Σύμπτωμα ακόμα και αυτής της ανεστραμμένης γραμμικότητας της (ψευδο-) εξέγερσης ή εξέγερσης εναντίον τού γραμμικού χρονικού συνεχούς, αλλά (σύμπτωμα) και της ίδιας καθαυτής της κεντρικής ηγεμονικής χρονογραμμικότητας, είναι η διαρκής μη επίγνωση του εγγενούς φθοροποιού στοιχείου (φθοράς) και της κρισιμότητας εντός των καταστάσεων που βιώνει το ανθρώπινο ον.
Αλλά αυτό θα το δούμε σε μιαν άλλη δημοσίευση.Ιωάννης Τζανάκος 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Εξωτερικότητα..

Εξωτερικότητα..
Εξωτερικότητα..