Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2016

Χρόνος, σώμα και καπιταλισμός..Η κατανόηση της (ανθρώπινης) βιοσωματικής ρίζας της επαναληπτικής κίνησης ως παλινδρομικής νοητικής ενέργειας θεμελίωσης του χρόνου δεν επαρκεί για να ερευνήσουμε τον ανθρώπινο Λόγο του χρόνου, αλλά επίσης δεν επαρκεί και η παραμονή μας σε αυτή την κριτική διαπίστωση εφόσον αυτή η μορφή κατανόησης τού κόσμου (η σωματοκεντρική) δεν είναι απλά μια απόφαση ή μια επιλογή ενός η περισσότερων θεωρησιακών υποκειμένων αλλά αντανάκλαση της ανάπτυξης της νεωτερικής αστικής κοινωνίας και από την σκοπιά της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων και από την σκοπιά της ανάπτυξης των παραγωγικών σχέσεων.
Η παραγωγή του χρόνου ως ενός γραμμικού συνεχούς/ασυνεχούς συστήματος "επί" του οποίου συντελείται μια διαρκής παλινδρομική κίνηση μέτρησης στην βάση ενός (συμβατικού) μηδενικού σημείου εκκίνησης δεν είναι απλά μια κατασκευή, εφόσον καλύπτει πέραν των "αστικών" ιστορικών αναγκών την γενική ανάγκη ορθολογικής εξεικόνισης και ελέγχου του χρόνου, αλλά από την στιγμή που διαμορφώνεται ως αυτάρκης και αποκομμένη από τις καμπυλώσεις και τις δημιουργικές στρεβλώσεις που φέρει ο φυσικός εμβιωτικός χρόνος της κυκλικής επαναληπτικότητας λειτουργεί ως ένας ακόμα εξολοθρευτής της συγκεκριμένης ανθρώπινης ζωής, ειδικά της εργαζόμενης ακτήμονος ζωής.
Η γενικευμένη νεωτερική φιλοσοφία/κοσμοθεωρία της κεντρικότητας του σώματος δεν είναι υπό αυτή την έποψη μόνον η ανάδυση ενός προαιώνιου απωθημένου και (ταυτώς) η εμφάνιση μιας δίκαιας ή αληθινής οντικότητας-χρονικότητας την οποία η κυρίαρχη κυκλικοχρονική παλαιοπατριαρχική κοινωνία σύνθλιβε, αλλά επίσης (είναι) η ανάδυση της διαχωρισμένης εκείνης αφαίρεσης με το όνομα "σώμα" η οποία σημαίνει την υπαγωγή του (εργαζόμενου) ανθρώπου: α) στην μορφή "εμπόρευμα εργασιακή δύναμη" [=αφηρημένη μορφή της εργασίας ως σωματοειδής δυνητικότητα] και β) στην αντίστοιχη μορφή χρόνου, τον γραμμικό συνεχή/ασυνεχή παλινδρομικό και μη κυκλικό χρόνο...
 Ιωάννης Τζανάκος 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου