Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017

Ο υπερκείμενος καθορισμός (2)


[Σε συνέχεια του Αυτοκαθορισμός : Ο υπερκείμενος καθορισμός (1)]
Η καταστροφή της στρατηγικής δομής ενός συστήματος (δύναται να) σημαίνει ένα πλήθος δυνατοτήτων ενός άλλου συστήματος (δηλαδή ενός μοναδικού άλλου συστήματος ή πολλών άλλων συστημάτων) όπως όμως αυτές (ως δυνατότητα/δυνατότητες) περιέχονται εντός αυτής της ίδιας της στρατηγικής δομής.


Ας προβούμε τώρα σε κάποιες σημαντικές διευκρινήσεις:


1.
Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων το ακριβές πλήθος αυτών των δυνατοτήτων. 
Μπορεί δηλαδή να υπάρχει μία (1), δύο (2) ή περισσότερες δυνατότητες εγγεγραμμένες στην στρατηγική δομή του συστήματος, αλλά πριν υπάρξουν αυτές στην πράξη τα πάντα περιορίζονται σε μιαν εικοτολογική θέαση αν η θεωρία δεν αποδείξει ότι υπάρχει αυτό ή το άλλο πλήθος των δυνατοτήτων. 
Βέβαια ακόμα κι αν υπάρξει θεωρητική απόδειξη η ίδια η πραγματικότητα μπορεί να διαψεύσει την (λογική ή επιστημονική) απόδειξη που είχαμε μέχρι τότε στα χέρια μας, οπότε διαμορφώνεται εκ των υστέρων μια άλλη θεωρία κ.λπ
Επίσης, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει εκ των προτέρων ότι δύναται να υπάρχει μία και μοναδική (1) δυνατότητα, και καλό είναι να μην χλευασθεί προκαταβολικά και αυτή η θέαση (εκ των προτέρων πάλι) ως "δογματική".
Χωρίς πάλι να έχουμε κάποιον (γνωστό σε εμάς τουλάχιστον)  τρόπο να το αποκλείσουμε, το θεωρητικό ενδεχόμενο να υπάρχει άπειρη ή έστω μεγάλη εις το πλήθος της γκάμα δυνατοτήτων μας φαίνεται ακαλαίσθητη και υπερβολική υπόθεση. 
Υποθέτουμε νομίζω εύλογα πως υπάρχει ένας πεπερασμένο και σχετικά μικρό πλήθος συστημικών δυνατοτήτων όταν μιλάμε για ούτως ειπείν "μεγάλα συστήματα".


2.
Το στρατηγικό πεδίο ενός συστήματος, ήτοι αυτό που μερικές φορές στην "γενική θεωρία των συστημάτων" λέγεται "νόημα", είναι αυτό που εμφανίζεται κατά το θεωρούμενο και διαδραματιζόμενο σύνολο των διαντιδράσεων "εντός του" και κατά την διεργασία καταστροφής αντικατάστασης και πιθανής "επιστροφής" ή επαναφοράς του μετά από την θανάσιμη σύγκρουσή του με ένα άλλο παλαιότερο (εκ του οποίου αναδύεται) ή αναδυόμενο ("νέο", το οποίο αναδύεται από αυτό και το καθιστά αυτό πλέον "παλαιό").
Με τον ίδιο τρόπο παρουσιάζεται και εμφανίζεται η "ουσία" των στοιχείων που συναπαρτίζουν το στρατηγικό πεδίο του συστήματος ως τροποποιημένη και αυτή.
Αυτό έχει δύο πτυχές: πρώτον, εμφανίζονται ενέργειες δράσεις και δομικοί συσχετισμοί και των ίδιων των στοιχείων (ή υποσυστημάτων) του συστήματος κατά την διάρκεια τής σύγκρουσής του με αυτό το "νέο" σύστημα που αναδύεται εξ'αυτού, αλλά και δεύτερον, εμφανίζονται, γνωσιολογικά και μόνον όμως, οι ίδιες ακριβώς λειτουργίες των στοιχείων με άλλο θεωρητικό εννοιακό "φως" [Είναι σαν να "αποκτούν", τα στοιχεία, τα οποία (υποτίθεται) ξέραμε πλήρως ή ευκρινώς, υπό το φως της σύγκρουσης του συστήματος με το άλλο σύστημα περιεχόμενα που δεν γνωρίζαμε, αν και πάντα υπήρχαν. 
Στην τελευταία αυτή μορφή της μετατροπής δεν έχουμε αλλαγή της "συμπεριφοράς" των στοιχείων (όπως στην περίπτωση τής ενσωμάτωσής τους στο "νέο" σύστημα, ή ακόμα και στο παλαιότερο κατά την αλλοιωτική γι'αυτό διαπάλη του με το "νέο") αλλά θεωρητική διαύγαση και αποκάλυψη αφανών μέχρι τότε πτυχών τους που έγιναν εμφανείς ή σημαντικές (άρα εμφανείς) μέσω της σύγκρουσης του συνολικού συστήματος με ένα άλλο]..


3.
Υπάρχει ισχυρή η θεωρητική δυνατότητα να θεωρήσουμε τελικά την σημανθείσα από εμάς ως στρατηγική δομή ενός κοινωνικού συστήματος (το "νόημά" του) ως την πραγματική ή υλική ή κύρια δομή του, και ως τέτοια να παρουσιάζει με τον αφαιρετικότερο αλλά και εγκυρότερο τρόπο την υλική υλικότητά του, ενώ αυτό που παρουσιάζεται (λ.χ από τον εκάστοτε μαρξισμό) ως η υλική δομή ή υλικότητα να είναι το συλλαμβανόμενο αλλά και υπάρχον (ως υλικό ή "αληθινό") μόνον σε ένα πρώτο {1} ή δεύτερο {2} ιστορικό και θεωρητικό σημείο "αφαιρετικής ανάγνωσης" και αφηρημένης/συγκεκριμένης κοινωνικο-ιστορικής ύπαρξής της [έχουμε εξετάσει τα πεδία αφαίρεσης {1}{2} στην προηγούμενη δημοσίευσή μας]


Ας θεωρηθεί αυτή η δημοσίευση ως ένας μικρός διευκρινιστικός πρόλογος στην προσπάθειά μας να θέσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια ως πρόβλημα το θέμα της 3ης αφαίρεσης [{3} αφαιρετικό πεδίο], όπως έχει αναπυχθεί στην πρώτη σχετική δημοσίευσή μας.

  

 (συνεχίζεται)

Ιωάννης Τζανάκος 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δρεπάνι

Δρεπάνι
Δρεπάνι..

Ιωάννης Τζανάκος - Ιστολόγια

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Kurdistan & Iran

Nichts

Nichts

Πολιτική και Γεωπολιτική..

Στα όρια..

Ουρανός

Ουρανός

Επιστημονικά και επιστημονικοφανή..