Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

3 σημεία για το πρόβλημα της σήμανσης των προ-οντικών ενεργειών του Εν-ός.


Α.
Η ενότητα ως το μοναδικό Εν, ως υφιστάμενη ακόμα και (μόνον) ως επιθυμούμενη κατάσταση του νου, έχει απολέσει ήδη τα συγκεκριμένα νοήματα ή τα δεικτικά τινός όντος σημεία "εντός" της, άρα είναι ίσως η εμφάνιση της ανάγκης για μιαν εξαντλητική συγκεκριμενοποίηση των πάντων όντων.
Αν το Εν είναι η απόλυτη αφαίρεση από κάθε περιεχόμενο στον κόσμο και παραταύτα υφίσταται, τότε κάθε περιεχόμενο ή απλά κάθε υπάρχον σημείο του κόσμου είναι ως να ζητά την περιεχομενικότητα ή την σημειακότητά του μόνον από αυτό (το Εν).

Β.
Ενόσω ορθώνεται το Εν από τον νου (ως δηλαδή μια κατάσταση του νου), ο οποίος επιθυμώντας αυτή την κένωση και την αντίστοιχη (σε αυτήν την επιθυμία) συνεπαγόμενη επιθυμία πλήρωσης τού καθολικού όντος, μπορεί ούτος να λαθεύει εις την εξαντλητική και βιαστική ίσως πραγμάτωση (εκ μέρους του) αυτής της επιθυμίας σε κάθε συγκεκριμένο ή καθέκαστον (ον), ωστόσο όμως επιτυγχάνει ακόμα και ούτως μιαν σημαντική πλήρωση η οποία δεν θα επιτυγχάνονταν αν δεν υπήρχε αυτή η επιθυμία ή αν καταστέλονταν στην εκκίνησή της από τον ενδοβληθέντα εις τον νου φόβο για τον δογματισμό και την χιμαιρικότητά της.

Γ.
Ακόμα κι αν θεωρήσουμε σπινοζικώ τω τρόπω όλες τις προς-το-πλάσμα[-ον]-ενέργειες τού απόλυτου Εν-ός ως μορφές ανθρωπομορφικής αλλοιώσεως τής αρρήτου υποστάσεως<ή>μη υποστάσεώς του, θα δούμε ωστόσο πως είναι εκ-στατικές ενέργειες ενός ήδη [προ του πλάσματος-όντος (κυρίως εμβίου)] υφισταμένου Εν-ός και ως εκ τούτου είναι ούτως δυνάμενες να εννοηθούν ως ονομαζόμενες-περί-τον-τροπισμό-του ως τα εξωτερικά κάτοπτρα μιας εσωτερικής κατόπτρισης ενεργειών από την εκκίνηση του Εν-ός, οι οποίες δεν έχουν ανάγκη το πλάσμα (έμβιο) για να υπάρξουν ως προς το μη-ακόμα-υπάρχον του.
Σπινοζικώ τω τρόπω πάλι, θα έπρεπε ωστόσο να εμφανίζεται με κάποιο τρόπο, κατά αυτή την προϋπαρξη (πριν το πλάσμα-ή-έμβιο-ή-ον) το σύνολο αυτών των ενεργειών με το πραγματικό τους όνομα ή συγκεντρωμένων (ούτων) εις ένα όνομα ή μη-όνομα αλλά ωστόσο σημείο.
Ιωάννης Τζανάκος
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου