Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Φαινόμενα..


Τα φαινόμενα υπάρχουν μόνον δια ενός συστήματος άρνησης και άρσης τους.


Ιωάννης Τζανάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Εξωτερικότητα..

Εξωτερικότητα..
Εξωτερικότητα..