Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Αιώνια περιπλάνηση..


Λοιπόν
αφού είπαμε με τους δικούς
να φύγουμε μακριά από τον θάνατο
σπάσαμε έπειτα τις ζυγαριές της σκέψης,
Σε μιαν έρημο χωρίς Μωϋσή
Αιώνια περιπλάνηση σε ξεροτόπια,
Ας έρθει τώρα ο κριτής
να τον πετάξουμε στο φως,
Θα αποξηράνουμε και τις ελπίδες
και τους εχθρούς,
Ας έρθει τώρα ο καθένας
Σκοτίστηκα..
 
 
Ιωάννης Τζανάκος

 

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Βασικές έννοιες και μια απορία ή υπόθεση για την διακλάδωση και την ροϊκότητα..


Η υπόθεση πως υπάρχει μια καθοριστική επίδραση της πτυχής της ροϊκότητας του γίγνεσθαι μετατροπής των δομών ή συστημάτων στηρίζεται σε συγκεκριμένα επιστημονικά μοντέλα στην φυσική, τα μαθηματικά και την βιολογία.
Δεν γνωρίζω πως ορίζεται η δομή ή κατάσταση της διακλάδωσης σε σχέση με αυτή την θεωρία ή εποπτεία περί των ροών όπως τούτη στηρίζεται στην κυματική φυσική κ.λπ
Θεωρώ πως έχει υπάρξει μια υπερχρήση ή "μεταφυσική" χρήση της σχέσης αυτών των δύο δομών καταστάσεων.
Παραθέτω κάποιες βασικές δημοσιεύσεις προς διερεύνηση και προβληματισμό:


Αρχή της επαλληλίας - Βικιπαίδεια

Ανάλυση Fibonacci και Κυματική Θεωρία του Elliott | Markets.com

 Κυματική θεωρία - marketbet.gr 

Δυναμικό σύστημα

Κυτταρικό αυτόματο

Μορφοκλασματική διάσταση

Οργανισμοί, γονιδιώματα και εξέλιξη

διακλάδωση - Βικιλεξικό

Διάγραμμα διακλάδωσης - Βικιπαίδεια

 

 


 

 


Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Διακλάδωση και ελευθερία ή αυθαιρεσία του υποκειμένου. Κάποιες κρίσιμες πτυχές..


Το πρόβλημα της διακλάδωσης ενός γενικού συστήματος μπορεί να περιγραφεί ή και να νοηματοδοτηθεί εντελώς διαφορετικά από μια θεωρία περί συστημάτων.
Θεωρώ πως η ίδια η δράση των ανθρώπων όταν έχει μαζικά ή συλλογικά αποτελέσματα δεικνύει περισσότερα φαινόμενα από ό,τι η ίδια η θεωρία ή η επιστήμη, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με διακλαδώσεις και σημαντικές διαφοροποιήσεις στις κοινωνικές και κοινωνικοπολιτισμικές μορφές ή δομές.
Η δημιουργική δύναμη των ανθρώπων περιέχει έναν βαθμό αυθαιρεσίας η οποία μάλιστα έχει ως "οξυγόνο" την ίδια της την αυθαιρεσία και την συμβολική ή εικονιστική δημιουργική δύναμη.
Η επιστήμη και ο ορθός Λόγος έχουν την αρνητική ικανότητα να ακυρώνουν (τις περισσότερες φορές) την δημιουργική δύναμη όταν τούτη εκφράζει μια δυναμική διάσπασης και διακλάδωσης ενός κοινού συντελεσμένου αντικειμενικού πεδίου συλλογικού συμβολισμού και συλλογικής μνήμης.
Φανταστείτε τι θα γίνονταν αν ήταν δυνατόν να ενσωματώσει κάποιος άνθρωπος ή "θεσμός" την γνώση της γενεαλογικής κοινότητας των ανθρώπων σε κάθε πράξη και ειδικά σε κάθε συμβολιστική πράξη των ανθρώπινων υποκειμένων.
Το ζήτημα δεν είναι να περιορισθεί αυτό που λέμε σε μια κριτική της μυθολογικής ή φαντασιακής σκέψης ή σε μιαν (αντίθετη) υπεράσπισή της, αλλά να εξετασθεί ως όρος της ίδιας της αναγκαίας σκεπτικής/συμβολικής αυθαιρεσίας για να υπάρξει ένα νέο ατομικό και συλλογικό υποκείμενο που εκφράζει μιαν διακλάδωση του προηγούμενου κοινού πεδίου συμβολικής ύπαρξης.
Όσο η φιλοσοφία ή η επιστήμη περί ενός κοινού Λόγου αρνείται την βαθύτερη ανάγκη να αναδυθεί η διαφορά τόσο αυτή θα εκφεύγει στις πιο παράξενες ή αλλόκοτες μορφές.
Η προσπάθεια εναρμόνισης του κοινού Λόγου (της επιστήμης ή της φιλοσοφίας) με τον Λόγο της Διαφοράς ή Ετερότητας μπορεί να είναι επιτυχής ή σχετικά διαλεκτική (αν υποθέσουμε ότι η διαλεκτική δύναται να είναι και μη σχετική) αν δεχτεί τον Λόγο της Διαφοράς ή Ετερότητας ως μηδέποτε ενσωματώσιμο πλήρως ή ακόμα και σχετικώς στον κοινό Λόγο.
Αντίθετα, η προσπάθεια να υπάρξει συγχώνευση των πάντων σε έναν κοινό Λόγο θα οδηγεί πάντα στην ανακλαστική αντίδραση και υπαναχώρηση ή αναδίπλωση σε ένα ιδιαίτερον ή σε έναν αγώνα για μια νέα διακλάδωση του υπάρχοντος κοινού Λόγου με κάθε τίμημα πλέον και χωρίς την δυνατότητα έλλογης σύνθεσης έλλογου και ά-λογου ή αυθαίρετου συμβολικού πεδίου.
Η επιλογή είναι της κυρίαρχης ιδεολογίας και αντι-ιδεολογίας, και τα μελλοντικά αποτελέσματα είναι αποτελέσματα των κυρίαρχων Λογικών και των συμμετρικών αντεστραμμένων (ψευδο-)αντιθέτων τους αντικυρίαρχων Λογικών.
Αυτό που ζούμε σήμερα είναι μόνον η εκκίνηση μιας καταστροφικής δυναμικής που προέκυψε και θα προκύψει ακόμα ισχυρότερη εκ του ολοκληρωτισμού της παγκόσμιας συγχώνευσης και ομοιογενοποίησης.
Η ασφάλεια που νιώθουν οι ορθολογιστές και οι επιστημονιστές όταν στοχάζονται τις φαλκιδεύσεις και τις φετιχοποιήσεις που φωλιάζουν εντός των Λόγων της Διαφοράς δεν τους αφήνει να κατανοήσουν ακόμα και ως επιστήμονες την ουσία της ανθρώπινης ορμής για διαφοροποίηση, διάκριση, ετερογενοποίηση, αποκοπή και νέα διακλάδωση μακριά από το όποιο κοινό συμβολικό και υλικό πεδίο.

Εδώ όμως δέον είναι να κάνουμε έναν ακόμα διαχωρισμό.
Αυτή η σειρά των αυθαίρετων ή αμιγώς υποκειμενικών δράσεων μιας ατομικής ή συλλογικής υποκειμενικότητας δεν σημαίνει για μας κάποια προτεραιότητα της δομοποίησης ή μορφοποίησης έναντι της δομής ή της μορφής.
Η δημιουργία κείται σε έναν τόπο μεταξύ δομών-μορφών όπου ακόμα και όταν υπάρχει ένα είδος κίνησης (η οποία όπως είπαμε σημαίνει αυθαιρεσία και δυνατότητα "επιλογών") αυτό δεν συμβαίνει ως ("αυτούσια") ροή ή ρευστοποίηση ή ασάφεια ή όπως αλλιώς θα ήθελαν οι συνήθως αντικρατιστές ή (οντολογικοί) αντιδομιστές, αλλά ως στάσις, ήτοι ως μεταβατική, σταθερή όμως, δομή ή μορφή κ.λπ.
Θα μπορούσα να πω αναλογικά πως ένα μεταβατικό κράτος μεταξύ ενός παλαιού κράτους και ενός νέου κράτους είναι κράτος κράταρος κανονικός και δεν περιέχει κανένα "αυτούσιο" ροϊκό γίγνεσθαι, παρά το γεγονός πως περιέχει ισχυρώς το Μηδέν ή το Τίποτα, και όχι μόνον πάλι ως καταστροφικούς μηχανισμούς ή εκδηλώσεις τούτων των καταστροφικών μηχανισμών κ.λπ
Ή για να μιλήσω αν και μη σχετικός με ένα γλωσσολογικό παράδειγμα: μεταξύ μιας παλαιάς κοινής γλώσσας και νέας γλώσσας ή νέων γλωσσών δεν υπάρχει κάποια μη γλώσσα.
Και επειδή, έχω παλαιότερα υποθέσει ωστόσο ότι υπάρχει μια μεταγλώσσα ίσως ως φιλοσοφία ή ως μαθηματικά ή και με άλλες μορφές, δεν εννοούσα βέβαια πως τούτη θα μπορούσε να νοηθεί ως αναιρούσα την ίδια την γλωσσικότητα ως γλωσσικότητα εις το πεδίο της "αρμοδιότητάς" της, άρα μην συγχέουμε τα επίπεδα (αν σκοπεύουμε να το κάνουμε αυτό).
Αλλά και στο επίπεδο του "ασυνειδήτου", που δεν είναι επιθυμία μου να το ορίσω φροϋδικώς, αλλά τέλος πάντων, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα μη γλωσσικό μη υπερεγωτικό μη λογοϊκό ασυνείδητο, αν υπάρχει.
Επιστρέφοντας από τα αναλογικά παράδειγματα, το εκφράζω όλο τούτο αφηρημένα ως εξής:
Η μορφοποίηση-δομοποίηση είναι μορφή-δομή με ειδικά μεταβατικά χαρακτηριστικά σταθερότητας και παγιότητας.
Αλλού είναι το θέμα, και άλλη είναι η δομή της ελευθερίας ή αυθαιρεσίας ή ό,τι άλλο τέλος πάντων.

Ιωάννης Τζανάκος

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2017

eastmediterranean -- Το αιρετικό Ισλάμ της περιοχής μας..


Το αιρετικό Ισλάμ της περιοχής μας

Στις ημέρες που ζούμε έχει γίνει με τραγικό τρόπο ξεκάθαρο ότι, όπως ακριβώς κι ο Χριστιανισμός, έτσι και το Ισλάμ είναι διασπασμένο σε διάφορα δόγματα και κατευθύνσεις. 
Ο πιο γνωστός και σήμερα γεωπολιτικά σημαντικός διαχωρισμός είναι αυτός ανάμεσα σε Σουνίτες και Σιίτες. 
Είναι αυτός που επηρεάζει τις περισσότερες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, από το Λίβανο και τη Συρία μέχρι το Ιράκ και το Μπαχρέιν. Λιγότερο γνωστός είναι ο ρόλος που έχουν παίξει (κι εν μέρει παίζουν ακόμα) αυτοί οι διαχωρισμοί όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, αλλά και στη Μικρά Ασία και τα Βαλκάνια.
shia
Βασικό χαρακτηριστικό του σιιτικού Ισλάμ είναι η αναφορά στον Αλή, τον ξάδελφο (και γαμπρό) του Προφήτη Μωάμεθ, που ενώ αναγνωρίζεται κι από τους Σουνίτες ως αξιοσέβαστη προσωπικότητα, δεν έχει σ’ αυτούς τον κεντρικό ρόλο που παίζει στη θεολογία των Σιιτών. 
Εξ’ άλλου, και το ίδιο το όνομα Σία σημαίνει κόμμα, το κόμμα δηλαδή του Αλή.
ali2
Ο Αλή
Ξεκινώντας απ’ αυτό τον βασικό κορμό έχουν αναπτυχθεί διάφορα παρακλάδια. Ενώ το κύριο τμήμα του σιιτικού Ισλάμ, ο Δωδεκατισμός (επίσημη θρησκεία σήμερα στο Ιράν) δεν διαφέρει και πολύ στις θρησκευτικές πρακτικές από το “ορθόδοξο” Σουνιτικό Ισλάμ, άλλες ομάδες έχουν σαφώς πιο ετερόδοξη κατεύθυνση, σε σημείο που πολλοί να αμφισβητούν κατά πόσον μπορούν πλέον να θεωρούνται μουσουλμανικές. 
Τέτοιες ομάδες είναι οι Αλεβίτες στην Τουρκία (μ’ αυτούς είναι συνδεδεμένο και το τάγμα των Μπεκτασήδων), οι Αλαουίτες/Νουσαΐρι στη Συρία και οι Δρούζοι.
Αλεβίτες
Όταν πριν από μερικά χρόνια παρουσιάστηκε σε μια γερμανική τηλεοπτική σειρά μια υπόθεση αιμομιξίας σε τούρκικη οικογένεια, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από ένα τμήμα της τουρκικής κοινότητας, ενώ από άλλα αντιμετωπίστηκε μάλλον αδιάφορα. 
Η εν λόγω οικογένεια ήταν αλεβιτική και η φήμη της αιμομιξίας είναι ένα γνωστό στερεότυπο των Σουνιτών για τους Αλεβίτες. 
Η γερμανική τηλεόραση κατηγορήθηκε από τους Αλεβίτες ότι ενισχύει τον σουνιτικό ρατσισμό εναντίον τους. 
Έτσι, η γερμανική κοινωνία αντιλήφθηκε, ίσως για πρώτη φορά, ότι οι Τούρκοι μετανάστες δεν είναι κατ’ ανάγκη ένα θρησκευτικά ενιαίο σώμα. 
Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε το συγκεκριμένο διαχωρισμό πρέπει να γυρίσουμε μερικούς αιώνες πίσω.
Τον 16ο αιώνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία αντιμετώπισε μια σοβαρή απειλή: το σιιτικών τάσεων κίνημα του Ισμαήλ, του ιδρυτή της δυναστείας των Σαφαβιδών. 
Αυτή η δυναστεία έμελλε να κυβερνήσει το Ιράν επί μερικούς αιώνες και να μετατρέψει αυτή τη χώρα στο κέντρο του σιιτικού Ισλάμ. Αυτό, παρά την ήττα του Ισμαήλ στην περιοχή της Μικράς Ασίας, που έφερε οριστικά την τελευταία υπό την κυριαρχία των Οθωμανών – και μαζί μ’ αυτών και του σουνιτικού Ισλάμ.
ali
Ο Σάχης Ισμαήλ


Στον αγώνα του ο Ισμαήλ είχε βρει πολλούς συμμάχους ανάμεσα στους λεγόμενους Τουρκομάνους της Μικράς Ασίας: πληθυσμούς που διατηρούσαν πολλά από τα αρχαία τουρκικά τους έθιμα, ζούσαν με τους δικούς τους κανόνες που δεν συνάδουν πάντα με την Ισλαμική ορθοδοξία – και δεν ήταν έτοιμοι να αναγνωρίσουν την κυριαρχία των Οθωμανών Σουλτάνων. 
Οι πολεμιστές αυτοί στην υπηρεσία του Ισμαήλ φορούσαν στο κεφάλι έναν κόκκινο σκούφο: από εκεί προέρχεται ο όρος κιζιλμπάς (στα ελληνικά “κοκκινοκέφαλοι”), που ακόμα και σήμερα χρησιμοποιείται ως ονομασία για τους Αλεβίτες. 
Ο ίδιος ο όρος “Αλεβίτες” (Alevi στα τούρκικα) προέρχεται φυσικά από τον Αλή.
alevitisses
Με την επικράτηση των Οθωμανών στη Μικρά Ασία, οι Αλεβίτες υπέστησαν διώξεις και αιώνες καταπίεσης. 
Παρ’ όλα αυτά, έχουν καταφέρει να επιβιώσουν μέχρι τις μέρες μας και μάλιστα να συνιστούν με βάση τις εκτιμήσεις 10-30% του πληθυσμού της Τουρκίας. 
Η πλειοψηφία τους είναι από εθνολογική άποψη Τούρκοι, αλλά υπάρχουν και πολλοί Αλεβίτες Κούρδοι ή Ζαζά (π.χ. στην περιοχή Ντερσίμ ή Τούντζελι).
Την επιβίωση τους την οφείλουν στο ότι λειτουργούσαν σαν κλειστή κοινότητα, καθώς ίσως και στην χρήση της τακιγιέ: μιας πρακτικής που υπάρχει και σε άλλες αιρέσεις σιιτικής προέλευσης, και που επιτρέπει στους ακόλουθους να κρύβουν τα πραγματικά τους πιστεύω για λόγους ασφάλειας.
Χαρακτηριστικά των αλεβιτικών κοινοτήτων είναι η πνευματική ηγεσία ενός ντεντέ (παππού), τα τζεμεβί ως χώρος λατρείας αντί του τζαμιού, ο μυστικισμός, οι τελετουργίες που συμπεριλαμβάνουν μουσική και χορό (στις οποίες συμμετέχουν από κοινού άντρες και γυναίκες, κάτι το οποίο ενέπνευσε στους εχθρούς τους και φήμες περί …οργίων). 
Γενικά υπάρχει μια ανάμιξη της ισλαμικής θεολογίας με αρχαιότερες τουρκικές σαμανιστικές ή ζωροαστρικές παραδόσεις ή και χριστιανικές πρακτικές, όπως π. χ. η απόρριψη του διαζυγίου.
Ιδιαίτερη είναι επίσης η σχέση με το Κοράνι και τη Σαρία (το θρησκευτικό νόμο). 
Οι Αλεβίτες δεν θεωρούν ότι οφείλουν να υπακούν σε απαγορεύσεις, όπως π.χ. αυτή του αλκοόλ: αυτές αφορούν μόνο όσους βρίσκονται στο πρώτο στάδιο της ισλαμικής πίστης, ενώ αυτοί έχουν ήδη προχωρήσει στο επόμενο (Ταρικάτ, η δεύτερη από τις 4 πύλες του Ισλάμ). 
Με άλλα λόγια, η υπακοή στη Σαρία μπορεί να είναι κατά τους Αλεβίτες κάτι σαν …Ισλάμ για αρχάριους. 
Στις κατηγορίες περί παραβίασης του Ιερού Νόμου μπορεί να απαντήσουν ότι “οι Σουνίτες διαβάζουν το Κοράνι με τα μάτια, εμείς το διαβάζουμε με την καρδιά”.
Υπάρχουν πάντως και μερικές ομάδες των Αλεβιτών, π.χ. ένα μέρος της τούρκικης αλεβίτικης κοινότητας στη Γερμανία, που δεν βλέπουν τους εαυτούς τους καν σαν Μουσουλμάνους, αλλά σαν μια εντελώς ξεχωριστή θρησκεία. 
Όπως υπάρχουν και ομάδες που θεωρούν τους εαυτούς τους απλό παρακλάδι του σιιτικού Ισλάμ. 
Γενικά, πρέπει να έχουμε υπ’ όψη ότι δεν υπάρχει μια ενιαία διοίκηση της θρησκευτικής κοινότητας και άρα υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και ως προς τη φύση της θρησκείας.
Επίσης σημαντικός είναι ο ιδαίτερος ρόλος που παίζει η λατρεία συγκεκριμένων ιστορικών προσώπων, κάτι που θυμίζει ίσως το ρόλο των αγίων στην Ορθοδοξία. 
Εκτός φυσικά από τον Αλή, πολύ κεντρική φυσιογνωμία είναι ο Χατζή Μπεκτάς Βελή, ένας Τούρκος ντερβίσης που έζησε τον 13ο αιώνα. 
Στις προσωπικότητες που τιμούνται ιδιαίτερα ανήκει και ο Κεμάλ Ατατούρκ.
cemevi
Εικόνα από το εσωτερικό ενός τζεμεβί. Στις φωτογραφίες απεικονίζονται αριστερά της τουρκικής σημαίας ο Αλή και ο Χατζή Μπεκτάς και δεξιά της ο Ατατούρκ.


Στη σύγχρονη Τουρκία φυσικά τα όρια ανάμεσα στους Σουνίτες και τους Αλεβίτες δεν είναι πλέον τόσο καθαρά. Μικτοί γάμοι φαίνεται ότι δεν είναι και τόσο σπάνιοι. 
Για κάποιους από τους νέους στα αστικά κέντρα ο Αλεβιτισμός μπορεί να μην είναι κάτι παραπάνω από μια πολιτιστική αναφορά, ένα στοιχείο ταυτότητας, παρά πραγματικά μια θρησκεία. 
Παρ’ όλα αυτά, ο διαχωρισμός αυτός επηρεάζει την πολιτική ζωή της σύγχρονης Τουρκίας μέχρι και τις μέρες μας. 
Ταυτόχρονα, παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μια αναβίωση της αλεβίτικης ταυτότητας, κάτι που έχει σχέση με τον αυξημένο ρόλο που παίζουν θέματα πολιτιστικής ταυτότητας στην Τουρκία, αλλά και τον κόσμο γενικά, μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.
Υπάρχει μία άποψη, που ερμηνεύει το διαχωρισμό Αριστεράς-Δεξιάς στην Τουρκία ως συνέχεια του διαχωρισμού Αλεβίτες-Σουνίτες. 
Αν και αυτό μπορεί να είναι υπερβολικό, είναι καθαρό ότι οι πολιτικά ενεργοί Αλεβίτες έχουν την τάση να κλίνουν προς προοδευτικές ιδεολογίες, όπως το σοσιαλισμό ή τον προοδευτικό εθνικισμό (είτε τον τουρκικό είτε τον κουρδικό), ενώ είναι αρκετά σπάνιο να συμμετέχουν σε δεξιά κόμματα. 
Ο σημερινός ηγέτης του κεμαλικού κόμματος, ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, είναι εξ’ άλλου Αλεβίτης, ενώ το κόμμα του Ερντογάν έχει κυρίως Σουνίτες οπαδούς.
Στη σύγχρονη Τουρκία οι Αλεβίτες σίγουρα δεν αντιμετωπίζουν τον αποκλεισμό στον ίδιο βαθμό με την οθωμανική εποχή. 
Παρ’ όλα αυτά, οι οργανώσεις των Αλεβιτών έχουν και σήμερα αρκετά παράπονα από την κεντρική εξουσία. 
Η μη αναγνώριση των τζεμεβί τους, η υποχρεωτική σχολική διδασκαλία των θρησκευτικών στη βάση του Σουνιτικού Ισλάμ, είναι μερικά απ’ αυτά. 
Ζωντανά στη μνήμη τους μένουν όμως και κάποια τραγικά γεγονότα των προηγούμενων δεκαετιών. 
Το πιο γνωστό είναι αυτό στο ξενοδοχείο Μαντιμάκ της Σεβάστειας το 1993, κατά την οποία 35 άνθρωποι, κυρίως Αλεβίτες διανοούμενοι, έχασαν τη ζωή τους από επίθεση φανατικών Σουνιτών – με τις κρατικές αρχές να κατηγορούνται για αδιαφορία.
sivas
Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι και στην πρόσφατη εξέγερση στην Τουρκία οι αλεβιτικές κοινότητες έπαιξαν το ρόλο τους. 
Η λαϊκή συνοικία Γκαζί στην ευρωπαϊκή πλευρά της Πόλης, κατοικημένη κυρίως από Αλεβίτες και Κούρδους, ήταν ένα από τα κύρια επίκεντρα της εξέγερσης (η περιοχή έχει και παρελθόν, καθώς το 1995 ξεκίνησε εκεί μια άλλη αλεβίτικη εξέγερση). 
Ένα σημαντικό συμβολικό ρόλο στην οργή εναντίον του Ερντογάν έπαιξε και η πρόθεση της κυβέρνησής του να ονομάσει την καινούρια γέφυρα του Βοσπόρου εις μνήμην του Σουλτάνου Σελίμ – ο οποίος έχει μείνει στην Ιστορία για τις σφαγές που διέπραξε εναντίον των Αλεβιτών.
Το τάγμα των Μπεκτασήδων
Με τον Αλεβιτισμό είναι στενά συνδεδεμένη και η παράδοση των Μπεκτασήδων (που παίρνουν το όνομά τους από τον Χατζή Μπεκτάς Βελή. Κατά μία άποψη, αποτελούν μαζί την αστική (Μπεκτασισμός) και την αγροτική (Αλεβιτισμός) έκφραση του ίδιου φαινομένου. 
Επίσης, ενώ οι Αλεβίτες ήταν σαν ομάδα περιορισμένη μάλλον στη Μικρά Ασία, ο Μπεκτασισμός φαίνεται ότι είχε μεγάλη επιρροή στα Βαλκάνια: από την Αλβανία και τη Βοσνία μέχρι την Κρήτη.
Οι Μπεκτασήδες ήταν οργανωμένοι σαν θρησκευτικό τάγμα, όπως οι Νακσιμπεντί και οι Μεβλεβί, αλλά πολύ πιο διαφοροποιημένοι από τη σουνιτική “ορθοδοξία” και με πιο έντονο το στοιχείο του συγκρητισμού. 
Στις θρησκευτικές τους πρακτικές ανήκουν π.χ. ο εορτασμός του ζωροαστρικού νέου έτους, αλλά και χριστιανικά στοιχεία. Κάτι που βοηθούσε ίσως τη στενή τους σύνδεση με το σώμα των (χριστιανικής καταγωγής) Γενίτσαρων, οι οποίοι είχαν περίπου το ρόλο του προστάτη του τάγματος. 
Η εξόντωση των τελευταίων από τον Σουλτάνο Μαχμούτ στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης φαίνεται ότι έχει σχέση και με τις προσπάθειες να περιοριστεί η επιρροή του Μπεκτασισμού.
Το σίγουρο είναι πάντως ότι μέσα στον 19ο αιώνα το τάγμα των Μπεκτασήδων απομονώθηκε όλο και περισσότερο από την οθωμανική εξουσία. Αυτό φαίνεται ότι ενίσχυσε τις αντικομφορμιστικές τους τάσεις. 
Αναμείχθηκαν ενεργά σε επαναστατικά κινήματα, όπως αυτό των Νεότουρκων. 
Μετά την επικράτηση του Ατατούρκ στην Τουρκία και τη γενική απαγόρευση όλων των θρησκευτικών ταγμάτων, οι Μπεκτασήδες αναγκάστηκαν να μεταφέρουν την έδρα τους στην Αλβανία – για να γνωρίσουν μετά από μερικές δεκαετίες κι εκεί διώξεις από το κομμουνιστικό καθεστώς του Ενβέρ Χότζα.
Σήμερα η άμεση επιρροή του Μπεκτασισμού στα Βαλκάνια είναι μάλλον μικρή. 
Πάντως το τέλος του καθεστώτος του Χότζα έφερε και μια σχετική αναβίωση στην Αλβανία. 
Στην τελευταία απογραφή δήλωσε περίπου 2% του πληθυσμού τον Μπεκτασισμό ως το δικό του δόγμα. 
Η επιρροή του Μπεκτασισμού ιδιαίτερα στη Νότια Αλβανία μπορεί όμως να είναι μεγαλύτερη απ’ ό,τι δείχνει αυτό το ποσοστό, αφού δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι όλοι όσοι ακολουθούν τις πρακτικές του το δηλώνουν και σαν ξεχωριστό θρήσκευμα.
bektashi
Τάφος μπεκτασή μπαμπά στο Αργυρόκαστρο


Κοινότητες υπάρχουν επίσης στο Κοσσυφοπέδιο, στην πΓΔΜ, στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. 
Στην Ελλάδα φαίνεται ότι οι Μπεκτασήδες είχαν σημαντική επιρροή σε διάφορες περιοχές, μεταξύ άλλων στην Ήπειρο και στους (ελληνόφωνους) Μουσουλμάνους της Κρήτης, οι οποίοι με την ανταλλαγή των πληθυσμών βρέθηκαν στην Τουρκία. 
Από τους εναπομείναντες Μουσουλμάνους, φαίνεται ότι υπάρχουν λίγες χιλιάδες ακόλουθοι των Μπεκτασήδων (αναφέρονται και ως Αλεβίτες) ανάμεσα στους Πομάκους της Θράκης, ενδεχομένως και μερικοί Αλβανοί μετανάστες. 
Στο νομό Έβρου υπάρχει ένας ακόμα ενεργός τεκές, ενώ άλλος ένας βρίσκεται στην Ασπρόγεια Φαρσάλων, ο οποίος λειτουργούσε μέχρι το 1973.
τεκες
Δυτικός τουρμπές του τεκέ στην Ασπρόγεια (Ιρένι) Φαρσάλων


Αλαουίτες-Νουσαϊρί
Η κοινότητα των αραβόφωνων Αλαουιτών (ή αλλιώς των Νουσαϊρί) κατοικεί στην Συρία (κυρίως στα βουνά στο δυτικό μέρος της χώρας και στα παράλια), στο βόρειο Λίβανο, αλλά και στην εθνικά ανάμεικτη περιοχή της Αλεξανδρέτας (Χατάι) στην Τουρκία. 
Από τις τρεις χώρες τη σημαντικότερη παρουσία την έχουν σαφώς στη Συρία, όπου συνιστούν περίπου 12% του πληθυσμού και κατέχουν σημαντικές θέσεις στο στρατό και στην πολιτική, μεταξύ άλλων κι αυτήν του Προέδρου της Δημοκρατίας. 
Πράγμα που παίζει κρίσιμο ρόλο στον τωρινό εμφύλιο.
syria
Παρά την όποια συγγένεια με τους τουρκόφωνους (ή κουρδόφωνους) Αλεβίτες, σήμερα προτιμούν να θεωρούνται δύο ξεχωριστές κοινότητες. 
Σ’ αυτό πιθανόν να παίζει και ρόλο το ότι και οι δύο συνδέθηκαν με τον προοδευτικό εθνικισμό στις χώρες τους, τον αραβικό οι μεν και τον τουρκικό (ή κουρδικό) οι δε.
Όπως και οι Αλεβίτες, έτσι και οι Αλαουίτες έπρεπε να επιβιώσουν σε ένα εχθρικό περιβάλλον, δίπλα σε σουνιτικές πλειοψηφίες και υπό την κυριαρχία των Οθωμανών. 
 Λειτούργησαν κι αυτοί ως κλειστή κοινότητα με πιθανή χρήση της τακίγια. 
Μάλλον το πιο σημαντικό συνδετικό στοιχείο είναι μια κοινή πολιτιστική ταυτότητα, αλλά και η αίσθηση της ιστορικής αδικίας από τη σουνιτική καταπίεση.
Όπως οι Αλεβίτες, έχουν μια μάλλον αλληγορική ερμηνεία του Κορανίου, ενώ φαίνεται ότι έχουν κι αυτοί στη θεολογία τους πολλά στοιχεία συγκρητισμού (π.χ. πίστη στη μετενσάρκωση, λατρεία μιας μορφής (Χουντρ) που μοιάζει στον Άγιο Γεώργιο). Αυτά, μαζί με κάποια στοιχεία που δείχνουν λατρεία προς τον Αλή σε βαθμό περίπου θεϊκό, έχουν οδηγήσει στην εντύπωση ανάμεσα σε πολλούς Σουνίτες ότι πρόκειται για “άπιστους” και μάλιστα για αποστάτες. 
Αυτό εξηγεί ίσως και το πάθος με το οποίο πολεμούν οι ομάδες των φανατικών Σουνιτών εναντίον του καθεστώτος Άσαντ (που στα μάτια τους ταυτίζεται με τους Αλαουίτες).
Πάντως μια διαφορά των Αράβων Αλαουιτών σε σχέση με τους Τούρκους Αλεβίτες είναι η πιο στενή σύνδεση των πρώτων με το “επίσημο” σιιτικό Ισλάμ, δηλαδή τους Δωδεκατιστές Σιίτες (άρα και το Ιράν). 
Αυτό έχει μάλλον κυρίως πολιτικούς λόγους κι είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που ξεκίνησε από τις αρχές του 20ού αιώνα. 
Το πιο σημαντικό σημείο σ’ αυτή ήταν η επίσημη αναγνώριση των Αλαουιτών σαν Μουσουλμάνους, εκ μέρους του Λιβανέζου Σιίτη θρησκευτικού ηγέτη Αλ-Σαντρ, το 1973. 
Αυτή η αναγνώριση είχε μεγάλη πολιτική σημασία, γιατί βοήθησε τον Χάφεζ αλ Άσαντ να νομιμοποιήσει την εξουσία του, ακόμα (αλλά όχι μόνο) κι από καθαρά νομική άποψη (με βάση το συριακό Σύνταγμα μόνο Μουσουλμάνοι μπορούν να διεκδικήσουν τη θέση του Προέδρου).
asad
Ο Χάφεζ αλ Άσαντ μαζί με τον Μούσα αλ Σαντρ


Η σύνδεση αυτή με τους Δωδεκατιστές Σιίτες εκφράζεται καθαρά και μέσα από τις συμμαχίες στο σημερινό εμφύλιο πόλεμο. 
Στο πλευρό του Άσαντ πολεμάνε τόσο Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης όσο και Λιβανέζοι Σιίτες μαχητές της Χεζμπολάχ. 
Κι αυτό παρ’ όλο που πρόκειται ουσιαστικά για ισλαμιστικές οργανώσεις, ενώ ο Άσαντ ηγείται ενός κόμματος με κοσμική ιδεολογία.
Δρούζοι
Αν για τους Αλεβίτες επίκεντρο είναι η Τουρκία και για τους Αλαουίτες η Συρία, για τους Δρούζους αυτό το ρόλο παίζει μάλλον ο Λίβανος. 
Οι Δρούζοι αποτελούν την τοπική πλειοψηφία στην περιοχή των βουνών Σουφ, νότια της Βυρηττού. Εκτός από το Λίβανο, μεγάλες κοινότητες Δρούζων υπάρχουν και στη γειτονική Συρία (μεταξύ άλλων και στα κατεχόμενα υψίπεδα Γκολάν), αλλά και στο Ισραήλ.
druzewomen
Γυναίκες σε συνέδριο Δρούζων, με άσπρο μαντήλι


Οι Δρούζοι είναι κοινότητα συγγενική περισσότερο με τους Ισμαηλίτες (κι αυτοί σιιτικό παρακλάδι), παρά με τους Αλεβίτες/Αλαουίτες, αλλά αντιμετωπίζουν κι αυτοί την αμφισβήτηση του κατά πόσον είναι πραγματικά Μουσουλμάνοι. 
Η έμφαση στο θέμα του μονοθεϊσμού, αλλά και η επιρροή από πολλές διαφορετικές πηγές (μεταξύ αυτών και η αρχαία ελληνική φιλοσοφία) είναι χαρακτηριστικές για τη θεολογία τους. 
Ένα μεγάλο μέρος της, πάντως, είναι άγνωστο ακόμα και στην πλειοψηφία των ίδιων των Δρούζων, αυτούς που δεν είναι μυημένοι στα μυστικά της θρησκείας τους: οι αποκαλούμενοι και juhal. 
Η μειοψηφία των μυημένων (uqqal) διαφέρει ακόμα κι εμφανισιακά από τους juhal, π.χ. μέσω της ενδυμασίας τους. 
Το σύμβολο των Δρούζων είναι το πεντάχρωμο αστέρι, ενώ η βασική αρχή τους είναι η πίστη σε 7 εντολές.
druzetemple
Ναός των Δρούζων


Η ικανότητα προσαρμογής των Δρούζων φαίνεται κι από την διαφορετική πολιτική τους συμπεριφορά από χώρα σε χώρα. 
Στο Ισραήλ φαίνεται να είναι πιο ενταγμένοι στις κρατικές δομές από τις άλλες μειονότητες: π.χ. η θητεία στον ισραηλινό στρατό είναι γι’ αυτούς υποχρεωτική, κάτι που θα ήταν αδιανόητο για τους Σουνίτες ή Χριστιανούς Άραβες πολίτες της χώρας.
Αντίθετα, οι Δρούζοι του Λιβάνου βρίσκονταν συχνά στην πρώτη σειρά του αντι-ισραηλινού αγώνα. 
Ο χαρισματικός ηγέτης των Δρούζων Καμάλ Τζουμπλάτ θεωρείται ταυτόχρονα και σαν ιστορικός ηγέτης της (πιο έντονα αντι-ισραηλινής) λιβανέζικης Αριστεράς. 
Μετά τη δολοφονία του, τον διαδέχθηκε ο γιος του Ουαλίντ. 
Το Προοδευτικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, του οποίου ηγείται, θεωρείται και η πιο σημαντική πολιτική δύναμη των Δρούζων, αν κι επίσημα πρόκειται για κοσμικό κόμμα ανοικτό σε όλες τις θρησκευτικές κοινότητες.
jumblatt
Ο Ουαλίντ Τζουμπλάτ μαζί με Δρούζους uqqal

Η ύπαρξη ομάδων όπως οι Αλεβίτες/Μπεκτασήδες, οι Αλαουίτες, οι Δρούζοι, δείχνει πόσο μεγάλη είναι η ποικιλομορφία του Ισλάμ στην περιοχή μας. 
Ακόμα κι αν δεχόμασταν την (κατά τη γνώμη μου υπερβολική) άποψη ότι όλοι αυτοί δεν είναι πραγματικά Μουσουλμάνοι, είναι καθαρό ότι έχουν αναπτυχθεί μέσα απο μια ισλαμική παράδοση. 
Το ότι αυτές οι καθαρά αιρετικές κοινότητες κατάφεραν να επιβιώσουν επί τόσους αιώνες μέσα σε θεωρητικά εχθρικό περιβάλλον, και μάλιστα να παραμείνουν πολυάριθμες, είναι εντυπωσιακό από μόνο του. 
 Δεν μπορεί να οφείλεται μόνο σε πράγματα όπως η τακίγια. 
Είναι ίσως και μια ένδειξη μιας παραδοσιακής θρησκευτικής ανεκτικότητας στις κοινωνίες της Ανατολικής Μεσογείου, που συνεχίζεται από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, παρά τη συχνά αντίθετη στάση της κεντρικής εξουσίας (που είναι όμως κι αυτή αναγκασμένη να προσαρμοστεί σε κάποιο βαθμό). 
Μπορεί κάποιος να ελπίζει ότι μια τόσο μακριά παράδοση δεν θα τελειώσει στον 21ο αιώνα.
Βιβλιογραφία:
  • Tord Olsson; Elizabeth Özdalga; Catherina Raudvere (2000):Alevi Identity: Cultural, Religious and Social Perspectives
  • White, Paul J., & Joost Jongerden (eds.) (2003). Turkey’s Alevi Enigma: A Comprehensive Overview.Leiden: Brill.
  • Markus Dressler, Writing Religion: The Making of Turkish Alevi Islam. New York and Oxford: Oxford University Press, 2013.
  • Martin Kramer, ed. Boulder (1987):Shi’ism, Resistance, and Revolution. Westview
  • Press, Günter Seufert; Christopher Kubaseck (2004): Die Türkei – Politik, Geschichte, Kultur.
  • http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Society_%26_Culture/druze.html
  • http://www.alevibektasi.org
Πηγές εικόνων: