Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

ΟΙ παγίδες της ολότητας ή "ολότητας"..Υπάρχει πάντα η ανάγκη να έχεις την όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα της ολότητας των παγκόσμιων συσχετισμών παραγωγικής και ισχυακής δύναμης, αλλά τούτη (η ανάγκη) μορφοποιείται επίσης πάντα από το σημείο παρατήρησης στο οποίο βρίσκεσαι.
Το σημείο παρατήρησης διαφέρει ανάλογα με το ειδικό τοπικό σημείο στο οποίο βρίσκεται κάποιος "παρατηρητής" και ταυτόχρονα δρών, αλλά και το ειδικό ταξικό σημείο "μέσα" σε αυτό το ειδικό τοπικό σημείο.
Η άλγεβρα των διαφόρων σημείων παρατήρησης και δράσης σε ένα ασύμμετρο παρά την ενοποίησή του σύστημα κατανομής τής παγκόσμιας παραγωγικής και ισχυακής δύναμης δεν είναι διόλου εύκολη, ειδικά και καίρια όταν υπάρχει συνδυασμός ειδικών τοπικών και ειδικών ταξικών σημείων χαμηλής έντασης δύναμης (πάντα συγκριτικά μιλώντας).
Ας τονίσουμε πως η χρήση του όρου ειδικό ή ειδικό-σημείο δεν σημαίνει κάποια γενική οντική ή οντολογική αντίθεση με τον όρο γενικό ή γενικό-σημείο, αλλά μιαν αντιφατική και πολύπλοκη συμπλοκή του ειδικού και του γενικού.
Θεωρώ επίσης πως η χρήση γενικά ορθών θεωρήσεων, ονοματοδοτήσεων, νοηματοδοτήσεων άρα και αναλύσεων που προέκυψαν ή προκύπτουν από σχετικά ισχυρότερα ειδικά τοπικά και ταξικά σημεία, δεν είναι πάντα πρόσφορη και ορθή, αλλά ενέχει τον κίνδυνο του δογματισμού αλλά και τον ιδιαίτερο κίνδυνο υπαγωγής του δογματίζοντος που βρίσκεται σε ένα αδυναμότερο τοπικό και ταξικό σημείο σε σχήματα σκέψης και δράσης τα οποία δεν αντιστοιχούν στα συμφέροντα των τάξεων και ειδικών ταξικών ομάδων που επιθυμεί να εκφράσει.
Αυτό συμβαίνει ακόμα και όταν υπάρχουν αρκετές ασφαλιστικές δικλείδες οι οποίες βοηθούν στην ενσωμάτωση συμφερόντων και αξιών που δεν προβλέπονται από ένα τυπικό και συνηθισμένο σύστημα σκέψης και δράσης της "μητροπολιτικής" ζώνης (που αναπαράγει λ.χ την ιδεολογική κυριαρχία τής μητρόπολης δια τής εικόνας μιας συμμετρικής παγκόσμιας πραγματικότητας).
Για να το πω ευθέως, κανένας "λενινισμός" μαζί με όλο το εννοιολογικό και αναλυτικό του πολιτικό και πολιτικοθεωρητικό οπλοστάσιο δεν αποτελεί εγγύηση για μια μη υπάγουσα, αυταρχική, αριστερή μεν αλλά ιμπεριαλιστική δε, ταξική θεωρία και δράση, ακόμα κι αν αναγνωρίσουμε την καλύτερη τοποθέτησή του σε κάποια ζητήματα που άπτονται των πτυχών που αναφέραμε.
Ίσια ίσια που μερικές φορές δια της τέτοιου τύπου (λενινιστικού και άλλου) ενσωμάτωσης των περιφερειακών αιτημάτων προάγεται με εμμεσότερο και δολιότερο ίσως τρόπο η μελλοντική αυταρχική ηγεμονία κάποιας νέας εργατικής-μητροπολιτικής άρχουσας ελίτ ή τάξης και βέβαια η υποταγή στην κυριαρχία ενός νέου (αν και όχι τόσο νέου) ιμπεριαλιστικού αυτοκρατορικού κόσμου με "πρόνοιες" για την ομαλή θανάτωση, αλλά θανάτωση, των περιφερειών/εθνοτήτων/τόπων κ.λπ δια της περίφημης συγχώνευσής τους σε έναν ενιαίο κόσμο.
Το διαρκές παιχνίδι  από την μιά της θετικής ενσωμάτωσης του περιφερειακού εθνικισμού ή εθνισμού και από την άλλη της καταγγελίας του ως σωβινισμού είτε γίνεται με τον δημοκρατικότερο τρόπο (λενινισμός) είτε με τον αυταρχικότερο και φιλοκαπιταλιστικότερο τρόπο (αριστερισμός, καθαρομαρξισμός κ.λπ) είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν πείθει, έστω κάποιους "σκληρότερους" παίχτες τής ταυτότητάς τους ή κάποιους που έχουν έστω την ατυχία να βλέπουν τα πράγματα δυσκολότερα.
Δεν ισχυρίζομαι πως αυτό το παιχνίδι είναι πάντα "κακό", ή ότι δεν εκφράζει ανώτερες πολιτικές ιδεολογικές και πολιτισμικές επιθυμίες, ανώτερες από την σκοπιά μιας άρσης των αλλοτριωτικών και επικίνδυνων διαχωρισμών μεταξύ των ανθρώπων και ειδικότερα των εργαζόμενων ακτημόνων ανθρώπων.
Ισχυρίζομαι πως το παιχνίδι αυτό μπορεί πάλι να μας οδηγήσει σε ένα πολύ κακό αποτέλεσμα όπως όμως τούτο θα έχει προκύψει πάλι από θεμελιακά λάθη και ουτοπικές παραβλέψεις πραγματικών διαφορών και πραγματικών ποιοτικών αξιακών ιεραρχήσεων, τις οποίες δεν δυνάμεθα να τις εγκαταλείψουμε με συμβολικά και ιδεολογικά σκιάχτρα.
Η συζήτηση είναι βέβαια ανοιχτή.. 

Ιωάννης Τζανάκος 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δρεπάνι

Δρεπάνι
Δρεπάνι..

Ιωάννης Τζανάκος - Ιστολόγια

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αυτοκαθορισμός

Αυτοκαθορισμός

Nichts

Nichts

Πολιτική και Γεωπολιτική..

Στα όρια..

Ουρανός

Ουρανός

Επιστημονικά και επιστημονικοφανή..