Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

Η αφωνία και το μη λεχθέν της απαλλοτριωμένης ζωής..


Η ομορφιά και η δύναμη που θα εκπηγάσει από την απαλλοτριωμένη ζωή δεν είναι προκαθορισμένη σε κανένα κυριαρχικό ή αντικυριαρχικό σχήμα ή σε κάποια προεννόηση, και είναι ακόμα μια προσβολή στην ζωή αυτή να την φορτώνουνε πριν ακόμα εξωτερικεύσει τις μύχιες αλλά τόσο δυνάμενες να αισθητοποιηθούν και να εξωτερικευθούν δυνάμεις της με σωρούς από άχρηστα ιδεολογικά στολίδια και προεννοήσεις, θαρρείς επιθυμώντας να την προλάβουν μη τυχόν και δεν είναι αυτό που φαντάζονται.
Η απαλλοτριωμένη ζωή δεν επιθυμεί -- όταν επιθυμεί τον κόσμο αυτόν που σημαίνει την απαλλλοτρίωσή της, ούτε να εκφράσει αυτόν τον κόσμο ως να μπορούσε (αυτός) να είναι πλήρης ούτε να τον κατακρημνίσει ως "κακό", και αυτό που σας λέω τώρα δεν είναι άλλη μιά προεννόηση.
Αν μπορούσαμε να μιλήσουμε θα απαιτούσαμε από τώρα να πάψουν και οι εξιδανικεύσεις αυτού του κόσμου και κάθε κόσμου και οι καταστροφικές εικονοποιήσεις του, αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε ακόμα γιατί εμείς είμαστε αυτοί που δεν έχουν χρόνο ούτε φωνή ούτε ζωή, και από πάνω μάς καλύπτετε με τις δικές σας κατάδικές σας και μοναχικές ακοσμικές επιθυμίες.

Ιωάννης Τζανάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Εξωτερικότητα..

Εξωτερικότητα..
Εξωτερικότητα..