Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

Ο Λόγος..[1]Ο Λόγος δεν υπάρχει ως Εν περίκλειστο εις εαυτόν. 
Ο Λόγος είναι οι Λόγοι.
Οι Λόγοι του Λόγου είναι το Εν Του.


Ο Λόγος δεν ομιλεί χωρίς να ακούγεται.
Η ίδια η υπόστασή του είναι ένα ομιλείν που ακούγεται και ένα ακούειν ενός ομιλείν.
Ο Λόγος όμως ακόμα και ως ομιλείν και ακούειν περικλείεται σε ένα καθεαυτόν Του που περικλείοντάς τα ως ομιλείν και ακούειν τα συνέχει ως Εν.
Αυτό το Εν του Λόγου εις την περιεκτική ενότητά Του και με τους πολλούς Λόγους Του και με το ομιλείν/ακούειν Του, υφίσταται ως μια ταυτότητα με άπειρες και μεταξύ τους χασματικές εκφάνσεις.
Οι ίδιοι οι κεντρικοί λειτουργικοί όροι Του, όπως τους περιγράψαμε, υφίστανται ως ρηξιγενώς συναπτόμενοι:
Ο Λόγος και οι Λόγοι, το ομιλείν και το ακούειν, το Εν αυτών-όλων και όλα-αυτά.
Χωρίζονται μεταξύ τους με ένα καθαρό κενό, την ίδια στιγμή που είναι αδύνατον να διαχωρισθούν ή να αποκοπεί ο ένας δυϊκός άξονας από τον άλλον.
Η έναρξη καθορισμού τού Λόγου περιέχει την αυτοδιάσπαση και την ενότητά Του σε Λόγο και Λόγους, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κάποιος πρωταρχικός (φιλοσοφικός) διαχωρισμός, αλλά όλοι αυτοί οι διαχωρισμοί (και ως ενότητες) υφίστανται ταυτόχρονα και ταυτότοπα, και αν ο Λόγος είχε έναρξη θα ήταν όλα αυτά ταυτόχρονα και ταυτότοπα.
Οι βασικές μορφές ή άξονες ύπαρξης του Λόγου ωστόσο περιέχουν μιαν όδευση σε ακόμα "περισσότερη" πολλαπλότητα αλλά και σε μιαν ακόμα ριζικότερη ενότητα.
Η "περισσότερη" πολλαπλότητα παρουσιάζεται ως επιγενόμενη και η ριζική ενότητα ως η πηγή του ίδιου τού Λόγου.
Είναι όμως έτσι;
Η πηγή του Λόγου, αν ακολουθήσουμε μια τέτοια ερμηνεία,  δεν μπορεί παρά να είναι ο Λόγος στην ουσία Του ως ο Λόγος τού Λόγου, και η "περισσότερη" πολλαπλότητα (είναι, ούτως) η μορφή τού Λόγου, το φαινόμενό Του, το οποίο παρουσιάζεται αν και φαινόμενο ως εκδήλωση αυτής τής ουσίας.
Όμως, έτσι μετατρέπουμε έναν από τους φαινομενολογικούς άξονες που παρουσιάσαμε στην αρχή, ήτοι τον Λόγο-ως-Λόγοι, ως ένα γέννημα ενός πρώτου Λόγου.
Δεν είναι έτσι.
Ο Λόγος, πριν ακόμα ερευνήσουμε τις ιδιαίτερες μορφές του που όντως μας παρουσιάζουν μιαν επιφαινομενικότητα ή μιαν τροπικότητα επιγενόμενου, είναι από την έναρξή του ένα σύστημα πολλών Λόγων.
Ας μην στεκόμαστε τόσο πολύ λόγου χάριν στις διαφορετικές εθνοτικές γλώσσες, αν και τούτες δεν αποτελούν επίσης ένα επιγενόμενον με την έννοια που τους αποδίδουν όσοι επιμένουν να βλέπουν τα πάντα ως μιαν αφηρημένη ενότητα.
Το επίκεντρό μας βρίσκεται πολύ πριν ακόμα υπάρξει μια περαιτέρω εκδήλωση της υπόστασης του Λόγου, όταν δηλαδή ο Λόγος αναδυόμενος και εκδιπλωνόμενος σε αυτή  την πρώτη ορδή ανθρώπων, από την οποία προήλθαν όλες οι εθνότητες και οι "φυλές", είχε ήδη "εντός" Του όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε στην αρχή του κειμένου μας.
Η μυστηριώδης ενότητα και πολλαπλότητά Του, τα δομικά χάσματά Του ως στοιχεία τής συνοχής Του, και η διττή ιδιότητά Του να λέγεται και να ακούγεται και μόνον να-λέγεται-όταν-ακούγεται και να-ακούγεται-όταν-λέγεται, ήταν ήδη εκεί.
Το θεμελιακό ερώτημα ή (ακόμα) μυστήριο είναι ήδη εκεί, και αν υπάρχει ένα ακόμα (ακόμα) μυστήριο αφορά στην έναρξη αυτού τού εκεί, στο λίγο "πρίν" του.
Δεν σκοπεύω να ασχοληθώ, σε αυτή τη σειρά δημοσιεύσεων, εκτεταμένα με τις απολύτως σεβαστές και κατά βάση ορθές (στην ενότητά τους) ορθολογικές γλωσσολογικές και κοινωνιογλωσσολογικές θεωρίες για τους υλικούς, βιολογικούς κοινωνικο-βιολογικούς και κοινωνικούς όρους γένεσης του Λόγου ή τής γλώσσας.
Θα εξετάσω απορητικά, σε συνέχεια των προηγούμενων δημοσιεύσεων, ό,τι έχει σχέση με τους όρους ύπαρξης των θεμελιακών αξόνων τού Λόγου, όπως τους παρουσιάσαμε εδώ, και τον πιθανό "ρόλο" των πατρικο-ρηματικών μορφών Του, καθώς και την θέση των τελευταίων στο "είναι" και το πριν-το-είναι αυτού που παρουσιάζεται ως Λόγος.(συνεχίζεται)
Ιωάννης Τζανάκος    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου