Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Ο Λόγος..[11]Η ανθρώπινη μέθη είναι ένα μεθεόρτιον.
Δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής σε μιαν εμμενή ταυτότητα του σώματος.
Το ανθρώπινο σώμα είναι η σημειακή φόρτιση τής δυσθυμίας ενός όντος που μόνον σημειακόν μπορεί να είναι, και ως σημειακόν δεν δύναται να υπάρξει ούτε ως ένα εμμενές (εις εαυτόν) ζωντανό σώμα ούτε ως ένα νεκρόν-ως-νεκρόν.
Η έξοδος-είσοδος του ανθρώπινου όντος από την υπόστασή του στην υπόστασή του είναι η σημειακή-εργαλειακή υπόστασή του, και τούτη η έξοδος-είσοδος ως έξοδος-είσοδος δεν είναι εκστατική ενέργεια αλλά μια συγκεκριμένη έξοδος-είσοδος δια σημείων και εργαλείων σε σημεία, εργαλεία και αντικείμενα χρήσης.
Η επιπεδότητα της σημειακότητας τού ανθρώπινου ως ένα "αφηρημένο" σύστημα ένωσης όλων των επιπέδων τού σημαίνοντος και τής εργαλειακότητας, η συνδιαστατικότητα ως επιπεδική ή σημειακή ένωση όλων των επιπέδων, πέραν των όποιων έμβιων ή άβιων ερεισμάτων της, σημαίνει πάντα ένα ανέφικτο, ένα απραγματοποίητο, ένα διαρκώς ελλείπον, μιαν τάση που ποτέ δεν πραγματοποιείται, άρα σημαίνει μιαν διαρκή και αποξενώνουσα από την έμβια φύση αφαιρετικοποίηση και σημειοποίηση και τής έμβιας και τής άβιας φύσης.
Η ανθρώπινη "φύση" είναι μια παράξενη εκτροπή τής έμβιας και άβιας φύσης, παρά το γεγονός πως υπήρξε δια μίας εξελικτικής αναδυσιακής διεργασίας.
Η παραξενιά και η εκτροπικότητα τής ανθρωπότητας παρουσιάζεται ακριβώς και ταυτά και στο σημαίνον και στην εργαλειακότητα.


Ο άνθρωπος είναι ένα μεθεόρτιον.
Ιωάννης Τζανάκος 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου