Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

Ο Λόγος..[12] Ο δογματισμός των "αντι-δογματικών"..
Ο Λόγος ως εσωτερικά ετερογενής είναι άπειρος αν περιοριστούμε στις μορφές ή σημειακότητες που απορρέουν από τις ατομικές ή γεγονοτολογικές ιδιαιτερότητες των όντων:
Η ίδια η ανθρώπινη ζωή ως ατομική ανθρώπινη ζωή, ή ακόμα και η οντότητα όλων των όντων (άβιων και έμβιων) είναι θεμελιακά ενική, για αυτό και τούτες οι πτυχώσεις τού Είναι είναι ανοιχτές στο άπειρο, για αυτό λοιπόν ίσως θα μπορούσε κανείς να φανταστεί τον Λόγο ή έναν Λόγο τού Λόγου να αντιστοιχεί σε αυτή την απειρία.
Αν όμως αρνηθούμε αυτή την απειρία δεν σημαίνει καταρχάς ότι αρνούμαστε την απειρία ως εν γένει.
Αρνούμαστε την απειρία αυτή που σας παρουσιάσαμε μόλις, και εξηγούμεθα:
Η απειρία που παρουσιάζεται να απορρέει από μιαν συνεχή διαφοροποίηση τής ταυτότητας του Λόγου και του όντος παρουσιάζεται σήμερα ως περιέχουσα και αυτή έναν ανάστροφο δογματισμό, ανάστροφο μεν από τον δογματισμό τής απόλυτης ταυτότητας ή των παραδοσιακών ταυτο-μεταφυσικών και άλλων μονισμών και δογματισμών, αλλά δογματισμό παραταύτα.
Η επιστήμη όταν αναπτύσσεται τείνει στην καταπολέμηση τής φλυαρίας και στον περιορισμό μιας μορφής "άπειρης διαφοράς", αν και βέβαια πάντα αναδύει έναν πλούτο προσδιορισμών και ανοίγει δρόμους σε παλαιά πεδία, ή ιδρύει νέα γνωστικά πεδία.
Το ίδιο και άλλες μορφές τής σκέψης, δράσης κ.λπ
Με αυτή την έννοια, ο Λόγος, ο οποίος είναι Λόγος-ως-Λόγοι, όταν αναπτύσσεται πραγματικά, την ίδια στιγμή που τείνει σε ένα άνοιγμα τείνει και σε έναν περιορισμό, σε μια όλο και στενότερη οπτική των πραγμάτων.
Με αυτή πάλι την έννοια, τα πολλά ονόματα τής επιστήμης τείνουν συνέχεια στο ένα όνομα τής επιστήμης και το ένα όνομα (τής επιστήμης) στα πολλά ονόματα (τής επιστήμης).
Όσο η επιστήμη λαμβάνει ονόματα προσωπικοτήτων τόσο περισσότερο φανερώνει την καθήλωσή της σε ένα κατώτερο ή και προεπιστημονικό επίπεδο.
Όσο όμως τείνει και σε έναν φλύαρο και χαοτικό 'αγονο (ψευδο-)πλουραλισμό σημαίνει πως έχει χάσει τον προσανατολισμό.
Όσες ταυτότητες δεν φτάνει η (ψευδο-)πλουραλιστική αλεπού τις λέει δογματικά κρεμαστάρια.
Και όταν δεν τις λέει τούτες ακριβώς κρεμαστάρια, αλλά στοχεύει σε μικρούς, μικρότερους ή μικρότατους ακολουθητές των μεγάλων εποπτειών-θεωριών, κρεμαστάρια τις λέει πάλι.
Και κάτι τελευταίο για βιαστικούς ιδρυτές νέων επιστημών:
Ονόματα επιστημόνων ή ανθρώπων του Λόγου και τής μεγάλης πράξης φετιχοποιούνται και λατρεύονται παράλογα, ίσως γιατί στο μεταξύ δεν έχει υπάρξει ούτε ένα ίχνος σοβαρότερου "παραδείγματος", αν μιλάμε για εξεταζόμενα συνολικά φαινόμενα.
Η γεμάτη λάθη αλλά και προεικονίσεις αριστοτελική φυσική, βιολογία κ.λπ δεν αντικαταστάθηκε γιατί παρήκμαζε ή ήταν στάσιμη για δεκάδες αιώνες, ούτε γιατί δέχονταν επιθέσεις για τις αντινομίες της, αλλά διότι μετά από επισώρευση αποριών, προβλημάτων, και νέων στοιχείων (και άλλων, δεν κάνουμε τώρα επιστημολογική ανάλυση) αντικαταστάθηκε από μίαν ευρύτερη και στενότερη συγκεκριμενότερη και ακριβέστερη εποπτεία/θεωρία κ.λπ
Ιωάννης Τζανάκος 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου