Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

Ο Λόγος..[19]


Η αλληλοσυνύφανση των κεντρικών σημαινόντων του λέγειν με τις γλωσσικές μορφές τής ούτως ειπείν καθημερινής γλώσσας δεν σημαίνεται ως μια ομαλή ή δυνάμενη να ομαλοποιηθεί σχέση.
Ομαλοποίηση τέτοιου είδους φαντάζονται όσοι φαντάζονται την ελεύθερη κοινωνία ως ένα κόσμο όπου θα κυριαρχήσει ξανά μια φυτικότητα, ένα είδος δηλαδή ανθρώπινων διαμεσολαβήσεων και κυριαρχήσεων του υπαρκτού που θα παρέπεμπε σε ένα μεγάλο Φυτόν που θα ενέτασσε εντός Του όλες τις στοιχειακές Του λειτουργίες χωρίς κανενός είδους δια-ταραχές.
Ακόμα όμως κι αν μπορούμε να φανταστούμε την ζωή του Λόγου ως ένα ισχυρό δέντρο, ως ένα είδος σταθερού και σκληρού όντος που δεν περιέχει εντός Του, πάλι, κανέναν όρο σκληρής υπαγωγής των στοιχείων Του, θα έπρεπε να ξέρουμε ότι εντός Του συμβαίνουν, μακριά από τα βλέμματα των προβατοειδών διανοουμένων θύελλες και δια-ταραχές που δεν μπορούν τούτοι ούτε να φανταστούν καθώς τρώνε το μελλοντολογικόν και ψευδοειρηνιστικόν τους χορταράκιον.
Το σημαίνον ως έχει είναι χωρισμένο σε ζώνες ύψιστης έντασης και υπαγωγικής ενέργειας και σε σε ζώνες υποδοχής και πρόσληψης αυτής τής ενέργειας που έχουν ωστόσο μιαν πραγματική ή φαινομενικο-φενακιστική ζωή ησυχίας και αμύνης απέναντι στις θυελλώδεις επελάσεις των ζωνών έντασης.
Κάποιοι φαντάζονται την νέα κοινωνία του σημαίνοντος, και την νέα κοινωνία εν γένει, ως ένα είδος απαλλαγής των "περιφερειακών" ζωνών από την ένταση, την τραγικότητα, το αδιέξοδον και κεκαυμένον γυμνό των υπερδραστήριων και ανήσυχων, αν και ταυτώς παγερών ζωνών τής Κυριαρχίας, αλλά τούτο δεν πρόκειται να συμβεί, πράγμα που γίνεται εξάλλου εμφανές όταν αυτές οι "περιφερειακές" ζώνες του σημαίνοντος παρουσιάζονται ως αναδυόμενες ως μια ζωή που επιτάσσει κι αυτή την αυταξία της, το νόημά της, το δικαίωμά της να είναι ένα Είναι ισάξιο και ισοκυρίαρχο με τις υφιστάμενες κυριαρχικές ζώνες.
Τότε η ανάφλεξη τής περιφέρειας δεν ενδύεται απλώς τις φόρμες του κέντρου, δεν υπάγεται απλώς σε ομοιωματικές μορφές κατηγοριακής και δημιουργικής-εκμηδενιστικής κυριάρχησης του όντος, τις λαμβάνει πραγματικά εντός τής, η περιφέρεια γίνεται και τούτη ένα υπάγον κέντρο, και θα έλεγε κανείς πως τότε είναι που οι σημαίες τής κυριαρχίας τής Κυριό-τητας φτάνουν στο τελευταίο σημείο τής επικράτειας του κεντρικού σημαίνοντος και του όντος που διαπερνάται πάντα από αυτό (το κεντρικό σημαίνον).
Θα έλεγε όμως κάποιος, και δικαίως τώρα, από αυτούς που επιθυμούν αληθινά να υπάρχει συνέχεια και αξία στην ίδια την ζωή τής "φυτικής" περιφέρειας του Λόγου και της ζωής:
Δεν είναι κατά τι διαφορετική ή ακόμα και ριζικά έτερη αυτή η ζωή που αναδύεται για να αντιμετωπίσει την κυριαρχία όπως τούτη (η κυριαρχία) δομήθηκε και όπως την ξέρουμε μέχρι τώρα;
Δεν θα διαφωνήσουμε, καθόλου δεν θα διαφωνήσουμε, αρκεί κάποιος να μας δείξει μια τέτοια ζωή όπως είναι όντως αυτοπυρακτωμένη, και έτερη από την ζωή τής κυριαρχίας, κεντρικότητα, όπως υπάρχει ήδη πριν την μεγάλη ανάφλεξή της και όπως συντίθεται κατά την ένωση μεταξύ των ενδογενών σε ύπνο δυνάμεών της και των λαμβανομένων από τα "κυριαρχικά" πρότυπα.
Η θεώρηση της αντικυριαρχίας της (όποιας) "περιφέρειας" τής κυριαρχίας των κεντρικών ζωνών οργάνωσης του σημαίνοντος και του κόσμου ως να είναι κάτι αυτογενόμενον δεν είναι απλά μεταφυσική, δεν θα ήταν κακό να υπήρχε, ούτε είναι κακό να υπάρχει, πάντα, μια μεταφυσική τής ρήξης, κακό είναι αυτή η μεταφυσική να είναι η μεταφυσική ως ηλιθιότητα, δηλαδή ως η μεταφυσική τής "λαϊκής αυτογένεσης" (ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιείται ο όρος "λαός", σήμερα της μόδας).

Ιωάννης Τζανάκος  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου