Κυριακή, 14 Μαΐου 2017

Ο Λόγος..[22]Στην κενή θέση τής αλήθειας δεν βρίσκεται ούτε θα βρεθεί ποτέ ένα [άλλο] αίτιο, ακόμα κι αν αυτό είναι το αίτιο ή τα αίτια μιας επιθυμίας ή ενός πλέγματος επιθυμιών ή η επιθυμία ως αίτιο.
Η επιθυμία θα εντοπίζεται πάντα στο πεδίο τής αρχικής φαινομενικότητας τής γνωσιακής πράξης και μάλιστα ως ένα από τα πολλά στοιχεία πυροδότησής της, ενόσω βέβαια θα παραμένει πάντα ως το αίτιο αυτή και μόνον η κενή θέση τής αλήθειας που προαναφέραμε, χωρίς ποτέ να δηλώσουμε ότι θα καλυφθεί κάποτε.
Η κενή θέση τής αλήθειας ως αίτιον δεν εκφεύγει ούτε εκβάλλει σε κάτι πέραν του σημαίνοντος.
Άρα και τούτη η διατύπωση τής αλήθειας ως αιτίου ας παραμείνει στα πλαίσια τής δομικής διάρθρωσης του σημαίνοντος-ως-σημαίνοντος.
Μπορεί μεν η αρχική φαινομενικότητα τής γνωσιακής ενέργειας να καλύφθηκε, ή και να καθορίστηκε ακόμα, από την φαινομενικότητα ή ακόμα και το ψεύδος τής ίδιας τής διάκρισης ανάμεσα σε μορφοποιείν και μορφοποιείσθαι ή μορφοποιούμενον, αλλά η εξάλειψη από την νεώτερη επιστήμη, η οποία είναι και η μόνη που δικαιούται καθ'ολοκληρίαν τον όρο και το όνομα επιστήμη, της διάκρισης αυτής όπως τούτη παρουσιάζονταν ως το αίτιο ή ακόμα και η ουσία τής επιστήμης, δεν σημαίνει από την άλλη κάποια άλλη παρουσία αντίστοιχων ούτως ειπείν ποιοτικών δομών που θα έμπαζαν από την πίσω πόρτα την έννοια και την κατάσταση τής αιτιώδους ποιότητας χωρίς βέβαια το αρχικό αρχαϊκό περιεχόμενό της αλλά επί τής ουσίας ως κατέχουσα ένα νέο και ρετουσαρισμένο αρχαϊκόν, το οποίο δεν είναι άλλο από το αρχαϊκόν τής εποχής μας, τούτο που κάνει να ριγούν όσοι εν πάση περιπτώσει έχουν την ανάγκη ενός ποιοτικού αιτίου, ενός αρχαϊκού αν είναι δυνατόν όσο περισσότερο καλυμμένου ως προς την αρχαϊκότητά του και τον "ποιοτισμό" του. 
Η γνώση που καταργεί δια παντός τής αρχαία επιθυμία τής Γνώσης ως κατοχής του Είναι, σημαίνει "εντός" της την καταστροφή κάθε επιθυμίας και όχι μόνον την καταστροφή τής συγκεκριμένης επιθυμίας.
Εννοούμε βέβαια πως η "τούτη" και η "άλλη" επιθυμία δεν υπήρχε ποτέ "εντός" της επιστήμης όσο τούτη ήταν επιστήμη και όχι ένα σύστημα όπου "ενώνονταν" επιστήμη και ιδεολογία ή θεολογία, αλλά τώρα καταστράφηκε κάθε επιθυμιακή επένδυση πάνω στο πραγματικό σώμα τής γνώσης ως συστήματος γλωσσικών-νοητικών θέσεων που δεν είναι ούτε ήταν ποτέ Είναι, αλλά ούτε και πρόκειται ποτέ να γίνουν ως προς την νοηματική και υπαρκτική τους οντότητα σχετιζόμενες με κάποιο είδος επιθυμίας, είτε νοούμενη τούτη ως αίτιον ή ακόμα και αποτέλεσμά τους.
Το ότι υπάρχουν και επιθυμητικά αίτια (εξωτερικά, άρα ψευδοαίτια) και επιθυμητικά υπο-αποτελέσματα ή επι-αποτελέσματα του (επιστημονικού αλλά όχι μόνον) σημαίνοντος και των θέσεών του δεν καθιστά επ'ουδενί τρόπο τούτο (και τις θέσεις του) κάτι "εσωτερικά" συγκροτούμενο σε συνάφεια με το επιθυμητικόν.
Η επιστήμη ως κορυφαία έκφραση, εκδήλωση, ίσως και οντική όξυνση των δεδομένων τού σημαίνοντος ή του σημαίνοντος-ως-σημαίνοντος ως ενός κενού γεωμετρικού ή γεωμετρικοειδούς συμπλησιάσματος προς ένα ον που εμφανίζεται ως ένα σύστημα σύναψης αβιότητας και εμβιότητας, δεν έχει κάποιο άλλο αίτιο εκκίνησης εκτός από τον ίδιο τον εαυτό της, μιλώντας πάντα από την σκοπιά τής ίδιας τής επιστημονικής πράξης και όχι από την σκοπιά των εξωτερικών κοινωνικών και άλλων ωθήσεων.
Αν κάτι φέρνει η επιστήμη ως επίγνωση είναι το κενόν όχι μόνον τής θέσης τής αλήθειας αλλά και το κενόν τής ίδιας ως ενός συστήματος θέσεων που εκκινώντας από το σημαίνον και τις διατάξεις του ολοκληρώνει την ροπή του σημαίνοντος καθαυτού να οργανώσει τον όποιον κόσμο κατά τα αποκλειστικά "δικά" του δεδομένα.
Αυτό όλο δεν είναι επιθυμία, αλλά ούτε και αίτιον επιθυμίας, αλλά η επίδραση ενός Νόμου εις εαυτόν ως αντικείμενο και σε κάθε αντικείμενο...

Θα περάσουμε καλά..


Ιωάννης Τζανάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου