Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Ο Λόγος..[24-Α]


Η ενδοσύνη όπως την ονομάζει περιφρονητικά ο Λακάν δεν σημαίνει πάντα ένα εικονοφαντασιακόν ή σημασιακόν βάθος άρα ψευδοβάθος, αλλά, όταν πυρακτώνεται ως ρηξιακό σημειακόν ον του σημαίνοντος, σημαίνει μιαν άρση και των σημασιακών βαθών και της επιφάνειας του {ανθρώπινου} σώματος ως βαθμίδας μιας ιεραρχημένης οργανικότητας που ξεκινάει ίσως ακόμα και από την μη εμβιότητα ή μη έμβια οντότητα για να καταλήξει σε μιαν συνθετότερη ανώτερη(-υποτίθεται) έμβια οντότητα υπαγμένη στο σημαίνον.
Όπου το σημαίνον και η εργαλειακότητα μετατρέπονται ενωνόμενα σε μια πυρακτωμένη σημειακή ζώνη τού σημαίνοντος και ούτως αλλοιώνουν το σύστημα των υπαρκτών κατά έναν άλλο ρυθμό και μιάν υπερεκτατή αν και εκτατή-ως-συνέκταση μη εκτατικότητα που απορρέει από την ένταση και την πυράκτωση του ίδιου του λέγειν μέσω τούτης της ένωσής του με την εργαλειακότητα, η οποία ως ένωση μετατρέπει την ίδια την οργάνωση του "ατομικού" ανθρώπου, σε μέρη και όργανα και από την άλλη σε νοητική γλώσσα, σε ένα ενιαίο σημείο.
Η φαινομενικότητα τής σωματικής υπόστασης, η ιδιοσωματικότητα ως ένα σύστημα συστημικής ιεραρχημένης και ιεραρχικής σύνθεσης και οργάνωσης που αντίκεται ή συνοργανώνεται σε ένα ιεραρχικό σύστημα σύναψής της με το σημαίνον, μετατρέπεται ούτως σε μιαν εκρηγνυόμενη οντότητα.


Ιωάννης Τζανάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου