Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Ο Λόγος..[24-Γ] Για έναν αναπτυγμένο μη-υποστασιοκεντρικό Υλισμό..Πως μπορούμε να υποθέσουμε ότι είναι δυνατόν να υπάρχει μια σωματικότητα στο σημαίνον, χωρίς να περιορίζομαστε στα δομικά χαρακτηριστικά που ανακαλύπτουμε δια μιας αρνητικής κριτικής στις υφιστάμενες θεωρήσεις;
Ας θεωρήσουμε ως αδιέξοδη μιαν επαναφορά από την "πίσω πόρτα" θεωρήσεων που στηρίζουν την υπόθεση για μιαν κάποια υλικότητα του σημαίνοντος στις παλαιότατες θέσεις για την πρωτοκαθεδρία του σημαινόμενου ή κάπως πιο λεπταίσθητα μέσω τής ανάδειξης της βαρύτητας τής σημασίας και της διεργασίας σημασιοδότησης σε διάκριση προς την νέα θεωρία για την αυτονομία και πρωτοκαθεδρία του σημαίνοντος.
Αυτό βέβαια δεν αποκλείει την γονιμότητα τέτοιων "αντιπολιτεύσεων", αλλά δεν μας αφορά άμεσα διότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει, σε αυτές τις νέες εμφανίσεις του σημασιο-κεντρισμού, καμία αποδοχή τής ισοδυναμίας και "ισαξίας" τής υλικότητας τού σημαίνοντος "σε σχέση" με τις άλλες υλικότητες.
Το σημαίνον θεωρείται κατά κάποιον τρόπο, για να χρησιμοποιήσω μιαν μαρξιστική μεταφορά, ως το "εποικοδόμημα" του σημαινόμενου (ή της σημασίας) ακόμα κι αν το σημαινόμενο (ή η σημασία) θεωρείται στοιχείο τού σημαίνοντος όπως το σημαίνον-ως-σημαίνον, αλλά όντας το σημαίνον-ως-σημαίνον σε μιαν "δεύτερη" θέση: 
Το σημαίνον (σημαίνον-ως-σημαίνον) στερείται τής υλικότητας ως ιδιότητας, αν θεωρήσουμε ότι η κάθε υλικότητα έχει την θέση τής "ανατιμημένης" φιλοσοφικής αξίας που καθιστά αυτήν την κάθε υλικότητα και κάθε φορέα της ισοδύναμο με μιαν άλλη υλικότητα (και τον αντίστοιχο φορέα της).
Αν δεν την έχει αυτή την θέση μια θεώρηση εμφανώς, τότε πάλι την αποκτά εμμέσως, εφόσον αρχή του υποστασιο-κεντρικού υλισμού μπορεί να είναι η υλικότητα ως βάση που υπερβαίνει και καθορίζει το σημαίνον ή την εργαλειακότητα χωρίς την ίδια στιγμή να ονομάζεται ή να σημαίνεται έστω και εμμέσως με τον όρο τής υλικότητας.
Έτσι όλες οι υποστασιοκεντρικές θεωρήσεις μπορεί να αυτοθεωρούνται από τους φορείς τους ως αντίπαλες τού υλισμού και μάλιστα ειδικότερα του υποστασιοκεντρικού υλισμού, από την στιγμή όμως που ακολουθούν την γενικότερη αντίληψη "εκείνη" που περιορίζει το σημαίνον και την εργαλειακότητα ή ακόμα και μόνον έναν από τους δύο αυτούς καθορισμούς του ανθρώπινου στην θέση του "δευτερεύοντος", άρα του εποικοδομήματος, είναι υποστασιοκεντρικές-υλιστικές, κι ας μην ορίζουν το "πρώτο Είναι" ως υλικότητα και το Είναι-προϊόν ως "εποικοδόμημα". 
Υπάρχει λοιπόν και δω ένας υποστασιοκεντρισμός ή ένας υποστασιοκεντρικός υλισμός.
Μπορεί τελικά, υπό αυτό το πρίσμα, ο ιδεαλισμός και η μεταφυσική στο σύνολό τής ως προσδιορισμός που δίδεται και ως επαναστατική κατηγορία-κατηγόρια να μην είναι τίποτα άλλο από ένας ανολοκλήρωτος "υπο-ανάπτυκτος" υλισμός υπάρχων κατά κάποιο ειδικό τρόπο ως υποστασιοκεντρικός υλισμός.
Απλά, πολλοί που θεωρούν τον (θεωρητικό) εαυτό τους μη υλιστή ή μη-υποστασιοκεντρικό (ουσιοκράτη, σε μιαν ατυχέστερη εκδοχή τής έννοιας) υλιστή ίσως να είναι το ίδιο υποστασιοκεντριστές (-υλιστές) με αυτούς που κρίνουν και ρίχνουν στην πυρά.
Παράδειγμα;
Όλη την φιλοσοφική κριτική σήμερα στο "κίνημα" την ρίχνουν στον Λένιν (μερικοί και στον Μάρξ τον ίδιο), και αυτή η κριτική εκεί που είναι κεντραρισμένη είναι ορθή, αλλά αυτό που δεν γνωρίζουν οι "κριτές" είναι ότι και η δική τους θέση που είναι μη-υποστασιοκεντρική σε σημεία παραμένει και εντείνεται μάλιστα ως υποστασιοκεντρική σε άλλα σημεία "αντίθετα" των σημείων που κρίνονται.
Ας σταθούμε λοιπόν στην ταυτόχρονη-ταυτότοπη υλικότητα-και-αυτονομία και του σημαίνοντος και της εργαλειακότητας για να τα δούμε τα "πράγματα" από μιαν ευρύτερη σκοπιά και να αντιμετωπίσουμε την μονομέρεια όλων και όλων μας.
Δεν θα γεννηθεί ποτέ ένας νέος επιστημονικός σοσιαλισμός, όχι επιστημονίζων ή επιστημονικίστικος, αν δεν λάβουμε σοβαρά υπόψει τούτα τα δεδομένα.
Για τα άλλα, συνεχίζουμε..
Ποιός μιλάει;
Ο κανένας...
Ιωάννης Τζανάκος  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου