Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Ο Λόγος..[26]


Δεν γνωρίζω αν η εννόηση του σημαινόμενου ως ενός σωματικού ή σωματοειδούς όντος θα είχε ιδιαίτερη σημασία ή αξία αν δεν ετίθετο με τόση ένταση το πρόβλημα τής καθολικότητάς του και τής διαπότισης από τούτο των πάντων όσων αφορούν στον άνθρωπο και αποτελούν το αντικείμενο τής μέριμνάς του.
Όλα τα άλλα στοιχεία που υποτίθεται ότι συναπαρτίζουν αυτή την φοβερή και μάλλον ιδεολογικά καταστροφική έννοια τής υπερδομής (ή εποικοδομήματος) δεν είναι παντού όσο και να προσπαθήσουν να τα κάνουν να εμφανισθούν όσοι έχουν μιαν εμμονή, ενίοτε δικαιολογημένη, με αυτά.
Δεν υπάρχει ας πούμε παντού το κράτος, δεν λέω η δυνητική παρουσία του ή το στίγμα ή σημάδι τής κυριαρχίας του αλλά το ίδιο.
Μπορεί, για να γίνω πιο καλωσυνάτος, να μην υπάρχει παντού μόνον όταν κάποιοι το αρνούνται, τουλάχιστον έτσι λένε οι αντε-ξου-s-ιαστές και είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε την επιθυμία τους να-είναι-όπως-το-λένε και να δεχτούμε ότι είναι-όπως-το-λένε.
Έτσι λοιπόν, ακόμα κι αν το "σατανικότατον", για τούτους τους θρησκευάμενους, κράτος, υπάρχει παντού, εκεί που είναι αυτοί δεν υπάρχει, άρα δεν υπάρχει παντού.
Έτσι, έχουμε δυνατότητα να ελπίζουμε μαζί τους ότι ίσως κάποτε να μην υπάρχει πουθενά, όταν δηλαδή σιγά σιγά αυτή η μικρή απόδειξη τής μη ύπαρξης παντού του κράτους, αν και κατά αυτούς το κράτος υπάρχει παντού, θα μετατραπεί σε μιαν πραγματικότητα όπου τούτον το πράμα του "σατανά" δεν θα υπάρχει παντού και πουθενά αλλά ούτε εις το "περισσότερον" της υπάρξεως.
Αν και υποψιάζομαι ότι τότε θα υπάρχει ως μη υπάρχον πουθενά παντού, αφήνω τον εαυτό μου να ελπίζει και να μην φτιάχνει κάποιους φόβους από το τίποτα.
Προσπαθώντας να περάσω σιγά σιγά προς το σημαίνον για να το ψαύσω θεωρητικά ως προς την καθολικότητά του, πέφτω πάνω σε μιαν άλλη οντότητα του υποτιθέμενου "εποικοδομήματος", την Αγία Οικογένεια ή οικογένεια.
Διαπιστώνω με τρόμο ότι πριν φτάσω εις το σημαίνον-ως-σημαίνον τούτη παρουσιάζει συμπτώματα όμοια με τούτα που ακόμα απλώς υποθέτω ότι ενυπάρχουν εκ-στατικώς ή μη-εκστατικώς στο σημαίνον.
Απευθύνομαι με ελπίδα, η ελπίδα δεν πεθαίνει ποτέ [Das Prinzip Hoffnung] στους προαναφερόμενους αντ-εξου-S-ιαστέS, για να τους ζητήσω μιαν απάντηση:
Είναι και η οικογένεια παντού;
Προτού ακόμα θεμελιώσω την πανταχού παρουσία του σημαίνοντος-ως-σημαίνοντος έχω αυτή την απορία, η οποία είναι αλήθεια πως ενισχύεται από τις πρόσφατες ανα-ανακαλύψεις των λακανικών και άλλων ψυχοικογενειακών-αν-αλύσεων.
Πριν, προτού, και άρα πάντα; έλθει η φανταστική απάντηση δέχομαι ένα ράπισμα:
Όχι, η οικογένεια είναι παντού, έτσι λένε πάλι οι αντ-κ.λπ-ιαστές, αν και τώρα λακαν[ι]ο-α-συνειδήτως, χωρίς να τους περισώζουν τα όποια απελπισμένα εισαγωγικά:

[μετά από διάφορες αναρχικές αερολογίες, έρχεται το κόσμημα, το διαμάντι]
 
"...Απέναντι στο ερώτημα αν είναι η κοινωνική και ταξική θέση ή η επαναστατική συνείδηση που καθορίζει το «υποκείμενο» η απάντησή μας είναι ξεκάθαρη, είναι η θέση. 
Η συνείδηση είναι αυτό για το οποίο παλεύουμε.
Σε κάθε περίπτωση ο Ρουβίκωνας δεν μιλάει από έξω στο «υποκείμενο». 
Είμαστε μέρος του, μιλάμε ως μέρος της ίδιας κοινωνικής και ταξικής οικογένειας. 
Δεν δρούμε «για τους εργάτες», δρούμε «ως εργάτες». 
Αυτό που μας χαρακτηρίζει είναι η κοινότητα και η βαθιά δέσμευση στην κοινωνική και ταξική “οικογένειά” μας. 
Αυτό οφείλει να χαρακτηρίζει όλους τους αναρχικούς. 
Αυτό άλλωστε τους χαρακτήρισε σε όλες τις μεγάλες στιγμές αυτού του κινήματος. 
Η στέρεα πίστη στις δυνατότητες της κοινωνικής βάσης στην οποία ανήκουν. 
 Και μόνο υπό αυτό το δεδομένο οι αναρχικοί αποκτούν το δικαίωμα να κριτικάρουν όσο σκληρά χρειαστεί αυτή την κοινωνική βάση και να συγκρουστούν προσωρινά με τμήματά της. 
Η “οικογενειακή κριτική” μπορεί να είναι η πιο σκληρή..."
 
Μα τον ανύπαρκτο, τούτο είναι ένα πλήγμα για μένα, με κάνει ένα με την γη, και πως άρα θα ανυψωθώ εις τον επιφανει-ώδη ουρανόν του σημαίνοντος;
Είναι λοιπόν και η οικογένεια συνυποψήφια για μια τόσο γενική και καθολική ύπαρξη και υπόσταση, και όχι μόνον το σημαίνον-ως-σημαίνον;
Θα το ξεπεράσω γρήγορα, θα επανέλθω, το πολύ σε ένα μισάωρον.
 
 
Ιωάννης Τζανάκος
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου