Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Ο Λόγος..[39]Όλες οι κατηγορικές και ρηματικές μορφές τού σημαίνοντος ενέχουν όχι μόνον ονοματοδοτικές λειτουργίες ιεράρχησης και κυριάρχησης τού ανθρώπινου βίου αλλά και άλλες αντίστοιχες ως προς την κυριαρχικότητά τους που είναι διαχεόμενες σε όλη την έκταση τού σημαίνοντος.
Η εμπειρία του 20ου αιώνα είναι η αποκάλυψη της μεγάλης έκτασης τής κυριαρχίας των κατηγοριακών-ρηματικών σημαινόντων "εντός" του σημαίνοντος ως όλου [όχι ακόμα στην ελλάδα και σε άλλες χώρες όπου βασιλεύει πέραν των όποιων θρησκευτικών προσδιορισμών ο οικογενειο-λογισμός ο νεποτισμός και η παρεοκρατία, που αναπαράγουν το επιμέρους ή διασκορπισμένο πατριαρχικό σημαίνον ως αδιαμεσολάβητο από τον ορθό Λόγο].
Η εμπειρία αυτή περιέχει "ενδογενώς" την κριτική αποστασιοποίηση από κάθε ρηματική και κυριαρχική λειτουργία κάθε Λόγου ή κεντρικού σημαίνοντος ακόμα κι όταν αυτή εκτείνεται στις περιφέρειες τής ζωής τού σημαίνοντος, αλλά η κριτική αυτή, επίσης, υφίσταται μόνον όταν υπάρχει όντως (πρακτική) διάχυση τής κοινωνικής εμπειρίας και τής γνώσης ύπαρξης αυτού του διαρκούς κοινωνικολειτουργικού παιδαγωγικού προβλήματος.
Αν συνεχίζει να υπάρχει η αχαλίνωτη παρουσία των περιφερειακών σημαινόντων ως-έχουν-προερχόμενα "από την μάνα τους" που δεν είναι άλλη από την πατρικορηματικότητα, τόσο θα υπάρχει ένας παντού διαχεόμενος παραδοσιοκεντρικός αυταρχισμός, ακόμα και εκεί όπου σηκώνονται διάφορα και έτερα μεταξύ τους λάβαρα ενάντια στην παράδοση, το κατεστημένο, το κράτος, τον κρατισμό, τον εθνοαυταρχισμό ή αντίθετα "ενάντια" στον "εθνομηδενισμό" (ψευδοέννοια).
Αν, αντίθετα, υπάρξει μια ουσιαστική κριτική, και θεωρητική και έμπρακτη, στον "περιφερειακό" πατριαρχισμό των αφηγήσεων και των ρηματικών μορφοποιήσεων του υπαρκτού, σε συνδυασμό πάντα με την κριτική στους φετιχισμούς και τις λατρείες των κεντρικών σημαινόντων, τότε θα υπάρξει και μια απελευθέρωση τής (ελληνικής λ.χ) κοινωνίας από έναν διάχυτο αυταρχισμό που την διαπερνάει παντού, αλλά και μια νέα πειθάρχηση σε έναν αφηρημένο και πραγματικά ανθρωποκεντρικό Λόγο ή σημαίνον, που διαμεσολαβώντας την νεωτερικότητα με την κριτική της θα ενώνει διαλεκτικά και στην πράξη τα κεντρικά με τα περιφερειακά σημαίνοντα αυτής τής κοινωνίας.  


Ιωάννης Τζανάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου