Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017

Ενδιάμεσες σημειώσεις για το σημείον (7)..Ορμή και θύελλα..Υποδέχομαι την ρηξιγένεια του κόσμου εντός τού σημαίνοντος σημαίνει: 
Υποδέχομαι την αποσπασματικότητα τού ίδιου του σημαίνοντος όπως προκύπτει από τούτη την ρηξιγένεια σε ένα πλαίσιο που δεν αίρει το σημαίνον-ως-σημαίνον υπό κανέναν όρο.
Αλλά για να γίνει αυτό, και να μην αποτελεί η θεωρούμενη ως υποδεκτικότητα μιαν υπόσχεση, πρέπει ακριβώς να παραμείνει η υποδεκτικότητα ακέραια.
Πρέπει λοιπόν να μην υπάρχει κανένα ούτως ειπείν αδιατάρακτον εις την πορεία του σημαίνοντος ή στο σημαίνον ως την κεντρική οδό συγκρότησης τού ανθρώπινου (τού) κόσμου.
Το σημαίνον είναι να υποδεχτεί το ον του κόσμου αν είναι να σημαίνει το ον όπως είναι ως σημαίνον, ήτοι ως ένα πλέγμα σημαινόντων και σημείων εντός τού οποίου διενεργούνται και επιτελούνται συνεχείς αναστροφές και ρήξεις, κενώσεις και πληρώσεις και ξανά κενώσεις, εκμηδενισμοί θεμελίων και αναθεμελιώσεις και ξανά ξεθεμελιώσεις.
Το σημαίνον δεν "κλείνει ραντεβού" με έναν ταραχώδη κόσμο, είναι το ίδιο ως σημαίνον ήδη ένα ταραχώδες γίγνεσθαι χωρίς την διαμεσολάβηση αυτού τού ταραχώδους κόσμου σαν τούτος να έρχονταν από έξω για να το "συναντήσει" κάποια στιγμή.
Η κεντρική, η λεγόμενη ψυχαναλυτικά ή ψυχαναλυτικοειδώς (ως) πατρική δομή τού σημαίνοντος (το σύνολο των θεμελιακών ρηματικών μορφών, όπως το Είμαι, είναι, γίγνεται, κ.λπ.) είναι το κέντρο τής θύελλας. 
Στην πραγματικότητα τούτο το κέντρο είναι μια θύελλα από θύελλες, εις τις οποίες το εκάστοτε (από τα ειδικά προς την κάθε μία θύελλα) κέντρο, αποτελεί έναν αρμό από θύελλες που συνδέεται με όλες τις υπόλοιπες θύελλες.
Η ένωση όλων των κεντρικών κατηγορημάτων τής (πατρικο-)ρηματικής συνεκτικοποίησης και διάλυσης τού κόσμου του σημαίνοντος, αν και αδιανόητη ως προς την σφοδρότητά της (υπάρχει σχετικό απόσπασμα στον Λακάν, όπου τούτος υποκύπτει και υποκλίνεται στο σφοδρόν τούτο) μπορεί ωστόσο να εννοηθεί ως μια κατάσταση όπου οι δυνάμεις (πατρικο-)ρηματικής συνοχής του κόσμου-σημαίνοντος δεν είναι απλά ικανές να υποδεχτούν το ρηξιγενές ενός (θεωρούμενου ως) εξωτερικού κόσμου αλλά και να το προκαλέσουν επιτείνοντάς το, εκβλασταίνοντάς το όμως εκ των οικείων ιδιοτήτων τους.
[Αυτοκαθορισμός : Ενδιάμεσες σημειώσεις για το σημείον (6)] [Αυτοκαθορισμός : Ενδιάμεσες σημειώσεις για το σημείον (5)]
Απευθύνομαι:
Το ρήμα του συμβολικού πατρός έρχεται για σας ως τρόμος, αλλά είναι το οικείον του ρηξιγενές.


Ιωάννης Τζανάκος 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου