Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

Ο Λόγος...[45]Η διαδοχή των Λόγων ή σημαινόντων διακρίνεται σε διαδοχή μεταξύ των (συγχρονικών) κύριων δομών του, οι οποίοι νοούνται ως Λόγοι εντός τού Λόγου ή Λόγοι ως πτυχές τού Λόγου, και σε διαδοχή συνολικών σχημάτων του Λόγου ως Λόγου Λόγων στην εκτύλιξή τους στον χρόνο.
Αυτές οι δύο διαδοχές κανονικά θα έπρεπε να σχηματίζουν ένα σύστημα διαδοχής, αλλά όταν αναζητάει κάποιος μιαν ενότητα μεταξύ τού συνταγματικού άξονα τού Λόγου και τής χρονικά υποστασιοποιημένης ιστορικής ροής του, κινδυνεύει να περιέλθει σε σύγχυση.
Ο ιδεαλισμός ή η μεταφυσική ως παθολογία είναι και αυτό το πράγμα.
Κάθε παθολογία τού Λόγου δεν έχει τον άγονο χαρακτήρα που έχει μια παθολογία όπως την περιγράφουμε. 
Μπορεί να σημαίνει, αντίθετα, ως παθολογία (τού Λόγου) μια λειτουργική εκτύλιξη που θέτει μεν τον συγχρονικό συνταγματικό άξονα τού Λόγου σε παθολογική συνάφεια προς την χρονικοϊστορική ροή του αλλά με έναν τρόπο που προάγει με επεισοδιακό, βίαιο τρόπο την εκτύλιξη του κατά έναν αναγκαία αρμονικό και συναρμοσμένο τρόπο.
Αυτού τού τύπου οι ιδεαλισμοί ή μεταφυσικές ή ακόμα και οντολογίες δεν ανήκουν στην γνωστή κατηγορία "άρμεγε λαγούς και κούρευε χελώνες". 
Η στρυφνότητα, το υπερ-περίπλοκον και το αδιέξοδον των αναστοχαστικών αναδιπλώσεων-ενπτυχώσεων τού ίδιου τού συγχρονικού Είναι τού σημαίνοντος μέσα στο ροϊκό ιστορικό Είναι, και το αντίστροφον, ήτοι η μερικές φορές α-λογική αναστοχαστική εμπειρική αναδίπλωση-ενπτύχωση τού ροϊκού ιστορικού Είναι μέσα στο συγχρονικό Είναι τού σημαίνοντος, σημαίνουν τον μοναδικό τρόπο να υπάρξει ενότητα των ειδών τής διαδοχής των δομών και των συμβάντων τού σημαίνοντος, αν γίνεται με έναν συγκεκριμένο διαλεκτικό τρόπο, ο οποίος περιέχει όμως και πιθανούς ιδιαίτερους τροπισμούς ή εκδοχές κατά την υλοποίησή του.
Η ίδια η φιλοσοφία, πέραν των δοξολογικών και εγκυκλοπαιδικών ή οντο-θεολογικών ερμηνειών περί τής λειτουργίας και τής ύπαρξής της, θα μπορούσε να νοηθεί ως η αφηρημένη πραγματικότητα αυτών των διεργασιών.
Αν όμως η φιλοσοφία είναι αυτή η αφηρημένη έκφραση τής διεργασίας τούτης, ποιό θα μπορούσε να είναι το συγκεκριμένο κοινωνικό και υλικό υπόστρωμά της χωρίς να χρειάζεται άμεση αναγωγή στις υλικές παραγωγικές ή κυριαρχικές σχέσεις;
Ποιό είναι το ενδιάμεσο Γένος που ενώ δεν ανάγεται στις οριζόμενες ως υλικές σχέσεις ωστόσο δεν είναι το ίδιο η φιλοσοφία καθαυτή;
 
 
Ιωάννης Τζανάκος 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου