Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Το τραύμα τού Jabotinsky..

We are a people as all other peoples; we do not have any intentions to be better than the rest. 

As one of the first conditions for equality we demand the right to have our own villains, exactly as other people have them. 

Yes, we do have provocateurs and draft dodgers, and it is even strange that we have so few of them under current conditions. 

Vladimir JabotinskyΕπιλέγοντας την (πολιτική) μορφή τού Jabotinsky θέλησα όχι μόνον να προκαλέσω το πολιτικό απωθημένο των "εξευγενισμένων" αντισημιτών-αντισιωνιστών στην θεματολογία ακριβώς εκείνη που τους βολεύει για να βγάζουν όλο τους το μίσος και την ρατσιστική απορία ταυτόχρονα (πως και ένας λαός καταπιεσμένος μπορεί να βγάζει "τέρατα"), αλλά επίσης θέλησα να κάνω μιαν γενικότερη πολιτική αναλογία, η οποία είναι προφανής μάλλον και στους ηλιθιότερους, αντισημίτες-αντισιωνιστές ή υποτιθέμενους φιλοσιωνιστές, και δεν χρειάζεται να την επεξηγήσω περισσότερο νομίζω.
Όμως, ακόμα περισσότερο από όλα αυτά θέλησα να δείξω πως η εξέγερση ενός καταπιεσμένου και στιγματισμένου κοινωνικού και ατομικού υποκειμένου μπορεί να λάβει αναπόφευκτα αντιδραστικά χαρακτηριστικά, τα οποία μάλιστα όσο δεν αναγνωρίζονται από τους διαφωτισμένους και μετα-διαφωτισμένους υποστηρικτές τής επιθυμητικής ουτοπίας τού σημερινού μαζικού πολιτισμού τόσο θα αναδύονται από τα βάθη της πληγωμένης αξιοπρέπειάς του.Και όποιος κατάλαβε κατάλαβε, που δεν το βλέπω και πολύ πιθανόν.
Και δεν το βλέπω και πολύ πιθανόν τούτο γιατί η έννοια τής αξιοπρέπειας και ο υπερβατικός της ζόφος είναι άγνωστά πράγματα σε όσους μόνον επιθυμούν και δεν γνωρίζουν την υποταγή στην υπερβατική αρχή των όντων.
Και δεν υποτάσσονται, γιατί έχουν υποταχθεί, και έχουν υποταχθεί γιατί επιθυμούν μόνον να επιθυμούν.
Και επιθυμούν μόνον να επιθυμούν γιατί δεν γνωρίζουν τον άγραφο και μη κρατικό Νόμο.
Και δεν γνωρίζουν τον άγραφο και μη κρατικό Νόμο γιατί μόνον έναν Νόμο έχουν μάθει.
Το νόμο του Κράτους.
Και μόνον τον Νόμο τού Κράτους έχουν μάθει γιατί μόνον αυτός τους παραδόθηκε από τους πατριούς τους που παριστάνουν τον Πατέρα και τις μητριές τους που παριστάνουν την Μητέρα.
Και βέβαια έναν τέτοιο Νόμο μόνο να τον περιφρονήσεις μπορείς και τον περιφρονείς.
Και έτσι τον κάνεις αιώνιο.


Ιωάννης Τζανάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου