Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

2 προβληματικές ορολογίες...Από τη στιγμή που πέρασε στο ιστορικό παρασκήνιο ή αποσύρθηκε σιγά σιγά πλήρως η αποικιακή μορφή της (δυτικής κυρίως) ιμπεριαλιστικής κυριαρχίας, για να περιγραφεί η συνέχιση τής κυριαρχίας αυτής πάνω στις πρώην αποικίες ή και ευρύτερα στο "άλλο" μέρος του πλανήτη χρησιμοποιήθηκε ο όρος νεοαποικιοκρατία ή ακόμα και ο πρόχειρος όρος μισο-αποικία.
Νομίζω πως πέραν της χρησιμότητας αυτής της χρήσης, όταν έχουμε επίγνωση του πρόχειρου και μεταφορικού, ίσως και αναγκαίου ρητορικού, χαρακτήρα της, χρειάζεται μια κριτική απόσταση και ένας περιορισμός της, ακόμα και κατάργηση των όρων αυτών.
Χρειάζεται ένα άλλο πλαίσιο κατανόησης της ιμπεριαλιστικής εξάρτησης.

Το ίδιο πρόβλημα παρουσιάζεται και με τον όρο της "εθνικής ανεξαρτησίας" στον βαθμό που αυτός αυτονομείται υπέρμετρα και σημαίνει ξεκάθαρα δημαγωγικές εθνικιστικές ή υπερεθνικιστικές αλλοιώσεις του πραγματικού πλαισίου που σήμαινε και σημαίνει ακόμα κάτι σημαντικό στα πλαίσια της κρατικής και λαϊκής κυριαρχίας ως κοινωνικών ορίων απέναντι στην μεγάλη ξένη κυριαρχία, τα οποία (όρια) δεν σημαίνουν ποτέ μιαν πλήρη και μεταφυσικοποιημένη εθνική ανεξαρτησία, δηλ. ένα όνειρο ή μια φενάκη που μόνον ως φασιστικό απομονωτικό και ομογενοποιητικό εθνοολοκληρωτικό ιδεολόγημα μπορεί να "σταθεί".
Η εθνική ανεξαρτησία μπορεί να υπάρξει περισσότερο ως εθνική ή λαϊκή αυτονομία και ακεραιότητα στα πλαίσια τής αντικειμενικής και υποκειμενικής ενότητας, αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης μεταξύ κοινωνιών και λαών, η οποία προϋποθέτει αυτή την αυτονομία για να είναι δημοκρατική αλλά δεν περιορίζεται ούτε καν από αυτήν ακόμα κι αν αυτή (η εθνική ή λαϊκή αυτονομία) έχει ήδη υπάρξει με τον περιορισμένο τρόπο που αρμόζει στην έννοια ή ιδέα.
Η κριτική της ιδεολογικής φετιχοποίησης και αλλοτριωτικής αυτονόμησης αυτού του "συνθήματος" δεν μπορεί παρά να είναι κριτική και του ίδιου του συνθήματος καθαυτού.
Εννοείται πως οι υπερεθνικιστικές κραυγές για την "σημερινή" εγκατάλειψή του κάθε άλλο παρά ανταποκρίνονται στην πράξη στα όποια δημοκρατικά εθνικά συμφέροντα και τις όποιες δημοκρατικές εθνικές αξίες.Ιωάννης Τζανάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου