Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

Η αναγνώριση ως μη ον..Η αναγνώριση του υποκειμένου στο άλλο του, ένα άλλο υποκείμενο ή ένα συμβολικό υποκείμενο, ήταν πάντα, όσο γνωρίζουμε, μια διεργασία με μη κανονικές ή ομαλές δομικές παραμέτρους.
Και έτσι θα παραμείνει, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι φυσικό ον, ή μάλλον ο άνθρωπος δεν είναι φυσικό ον γιατί αυτή η διεργασία θα παραμείνει πάντα έτσι.
Όσοι σήμερα διαμαρτύρονται για την "αποφυσικοποίηση" τού ανθρώπου στην "χρυσή εποχή" τους είχαν βάλει κι αυτοί ένα λιθαράκι στο οικοδόμημα αυτό.
Η αναγνωρισιακή διεργασία είναι ένα τυπικό παράδειγμα του γεγονότος της μη φυσικότητας και της μη ομαλότητας κάθε διεργασίας ανθρωποποίησης και απανθρωποποίησης, μόνον που και "αυτό" έχει "εντός" του όλο το φορτίο τού πόνου και της βαθύτερης ξένωσης, όπως και της συνεχούς μετατροπής της ως ξένωσης σε μηχανισμό παραγωγής και αναπαραγωγής ενός θραυσματικού όντος το οποίο συνεχίζει και θα συνεχίσει να κατατρύχεται από τους ίδιους αγώνες και τις ίδιες παρορμήσεις κυριαρχίας, τις κατεξοχήν μη φυσικές και μη ομαλές διεργασίες παρώθησης προς ένα κενό ή ένα μηδέν χωρίς κανένα κατασφαλιστικό ή τελικό νόημα, οι οποίες όμως υπάρχουν μόνον μέσω κυριαρχικών πράξεων και αντικατοπτρισμών, εξίσου πρακτικών με την υλική πράξη.
Θα ήταν γοητευτικό το σόφισμα να θεωρήσει κάποιος χωρίς να το ονομάζει και να το ορίζει αυτή την κατάσταση ως την πραγματική πραγματικότητα ή την αληθινή "φύση" των ανθρώπων, αλλά δεν είναι δυνατόν να το πράξει αυτό ούτε με συνέπεια ούτε με έμμεσο τρόπο, εφόσον η ίδια η διεργασία αναγνώρισης και αλληλοαναγνώρισης θέτει κάθε επιχείρημα και κάθε πρακτική επιθυμία φυσικοποίησης εκτός παιχνιδιού της πραγματικής ζωής.
Η διαρκής μόχλευση της αστάθειας του όντος, αυτό που είναι δηλαδή ο άνθρωπος ως συγκεκριμένο μη ον, δεν πρόκειται να υπάρξει χωρίς την ίδια της την ανυπαρξία, δεν είναι ένα ον, ούτε το μη ον ως ον, αλλά σημαίνει την κίνηση στην ιδανική και άσκοπη κίνησή της προς την απεικόνιση και τον κατοπτρισμό, ήτοι τον άνθρωπο που μέσα από την αναγνώρισή του στον άλλον ή την μη αναγνώρισή του στον άλλον άνθρωπο θα παράγει πάντα ένα χάσμα, μια παρερμηνεία, ένα άλλο δόγμα, μια άλλη εννόηση ή απλά έναν άλλο τρόπο βίωσης του κόσμου.
Ιωάννης Τζανάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου